نقش بازی در رشد شخصیت کودک

نقش بازی در رشد شخصیت کودک

|نقش بازی در رشد شخصیت کودک از مداد کمرنگ|

دختر بچه‌ای که در بازی‌هایش کفش پاشنه بلند مادر را می‌پوشد یا پسر بچه‌ای که با گرفتن کیف پدر اصرار دارد نقش پدر را بازی کند هر دو تلاش می‌کنند به روش خودشان ویژگی‌های شخصیتی مادر و همچنین پدر را درونی کنند.
shahrzad نقش بازی در رشد شخصیت کودک
مجله شهرزاد: دختر بچه‌ای که در بازی‌هایش کفش پاشنه بلند مادر را می‌پوشد یا پسر بچه‌ای که با گرفتن کیف پدر اصرار دارد نقش پدر را بازی کند هر دو تلاش می‌کنند به روش خودشان ویژگی‌های شخصیتی مادر و همچنین پدر را درونی کنند. در واقعیت و حقیقت بازی‌هایی از آن دست‌‌ آن هم مامان‌بازی و همچنین خاله‌بازی‌های خودمان خواهند بود که به نظر حیدر حسینی، کار‌شناس ارشد روان‌شناسی بالینی نه تنها نگران کننده نیستند بلکه بچه‌ها را جهت پذیرفتن نقش‌های‌شان در زندگی آماده می‌کنند.

آن یک تمرین می باشد!

بازی‌هایی مثل مامان‌بازی، خاله بازی و همچنین… در تیم بازی‌های تقلیدی و همچنین نمایشی قرار می‌گیرند. بازی‌هایی که گرایش کودکان به آن هم‌ها علی رغم تصور خیلی از پدر و همچنین مادر‌ها نه تنها ایردای ندارد بلکه نقشی مهم و همچنین اصولی و کاربردی در تکوین ساختار شخصیت کودکان نیز بازی می‌کند. دختر بچه‌ای که کفش پاشنه بلند مادر را می‌پوشد، سراغ لوازم آرایش او می‌رود یا پسر بچه‌ای که سراغ ابزار کار پدر می‌رود، تلاش می‌کند ویژگی‌های شخصیتی پدر و همچنین مادر را به روش خودش درونی کند. دختربچه‌ای که در بازی‌هایش رفتار مادر را تقلید می‌کند در واقعیت و حقیقت به تمرین نقش جنسیتی خودش با بهره بری و استفاده از نمادهای مادرانه مشغول می باشد و همچنین آن دقیقا‌‌ آن هم اتفاقی می باشد که در مورد پسربچه‌ای که در بازی‌هایش پدر را تکرار می‌کند، رخ می‌دهد.

بعد از ۲۰ ماهگی

مشخص کردن محدوده سنی دقیق جهت گرایش کودکان به بازی‌های تقلیدی و همچنین نمایشی، کاملا نسبی و همچنین در گرو شرایط محیطی و همچنین ویژگی‌های رشدی آن هم‌هاست. ولی باید توجه داشت بنابر قواعد رشدی بچه‌ها از ۲۰ ماهگی به بعد جهت تکرار و همچنین تمرین بازی‌هایی که کنش متقابل شرط اصلی آن هم‌هاست، آماده‌اند. حال آن هم‌که بازی‌های تقلیدی و همچنین نمایشی مثل خاله‌بازی و همچنین مامان‌بازی هم در همین تیم قرار می‌گیرند. ولی باید توجه داشت در صورتی که کودکی زود‌تر از آن سن به بازی‌های تقلیدی گرایش پیدا کند در واقعیت و حقیقت آن توانایی را دارد که زود‌تر از قواعد معمول محیطش را درونی کند. بنابراین نه تنها جای نگرانی جهت والدین باقی نمی‌ماند بلکه آن هم‌ها بایستی و حتما آن گرایش را در شمار توانایی‌ و همچنین امتیازهای فرزندشان قرار بدهند.

184467 394 نقش بازی در رشد شخصیت کودک

تو الگوی اصلی هستید

پدر و همچنین مادر‌ها بایستی و حتما به یاد داشته باشند تقلید نقش، جزو روند رشدی کودک می باشد و همچنین کاملا اجتناب‌ناپذیر. هنگام و زمانی که کودک رفتاری را تقلید می‌کند یعنی آن هم رفتار را باور کرده و همچنین برایش مهم و همچنین ارزشمند می باشد. بنابراین هنگام و زمانی که ما به عنوان پدر و همچنین مادر در جریان آن رفتارهای تقلیدی شاهد رفتار اشتباهی از کودک هستیم، حتما بایستی و حتما تمام حواس‌مان را متوجه خودمان بکنیم. مثلا در صورتی که پسر کوچولوی ۲ ساله تو در بازی‌هایش سیگار کشیدن را تقلید می‌کند به جای نگرانی از گرایش او به رفتار پهناور و بزرگ‌تر از سنش بایستی و حتما به آن فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن کنید که جهت او پدر نماد اقتدار و قدرت می باشد پس هنگام و زمانی که پدر سیگار می‌کشد او هم بایستی و حتما همین رفتار را تقلید کند!

هنگام و زمانی که بچه‌ها اصرار دارند

زمانی بایستی و حتما نسبت به گرایش بچه‌ها به آن قبیل بازی‌ها احساس خطر کرد که کودک در انجام آن هم‌ها اصرار دارد. البته ارائه یک تعریف درست از واژه اصرار کاملا ضروی می باشد. هنگام و زمانی که کودک تو بدون در نظر گرفتن هیچ حد و همچنین مرز زمانی و همچنین به صورت یکنواخت به تکرار یک بازی گرایش پیدا می‌کند، به گونه‌ای که مثلا بازی کردن با رژ لب مادر و همچنین ماندن در نقش پدر جهت او حتی نسبت به خوردن و همچنین خوابیدن هم در اولویت قرار می‌گیرد، بایستی و حتما نسبت به آن هم حساس شد. ولی باید توجه داشت در حالت کلی بچه‌ای که کارتونش را می‌بیند، با اسباب‌بازی‌هایش بازی می‌کند و همچنین در کنار آن هم‌ها به آن قبیل بازی‌ها هم گرایش دارد جای هیچ نگرانی جهت والدین باقی نمی‌گذارد. چرا که آن بازی در واقعیت و حقیقت باره‌ساز بخشی از روند طبیعی رشد کودک می باشد.

تو بازیگرید نه کارگردان!

بعضی از والدین به غلط تصور می‌کنند بایستی و حتما نحوه رشدی کودکان را به آن هم‌ها آموزش بدهند. آنها به دنبال همین باور اشتباه مدام به دنبال آن خواهند بود که با بهره بری و استفاده از بازی‌های فکری، لگو و همچنین… آن هم‌ها را متغایر و متفاوت بار بیاورند. ولی باید توجه داشت آن تلاش اصلا قابل توصیه نیست. بازی بخشی از روند رشد بچه می باشد و همچنین نقش والدین در آن روند هم صرفا همراهی و همچنین هدایت آن هم‌هاست نه کارگردانی بازی. البته در بازی‌های آموزشی که در سنین بالا‌تر و همچنین در حدود ۶ سالگی شروع می‌می شود و همچنین بعد از وارد شدن بچه‌ها به مدرسه هم ادامه پیدا می‌کند، شرایط فرق می‌کند. در آن قبیل بازی‌ها هدف اصلی آن می باشد که موضوعی مستقیما به بچه‌ها آموزش داده می شود. بنابراین دخالت موثر و همچنین کارگردانی درست ماجرا مهم می باشد. ولی باید توجه داشت تا قبل از آن سن و همچنین زمانی که بحث آموزش‌های بدون واسطه و غیر مستقیم در میان می باشد، والدین حین بازی صرفا بایستی و حتما هم‌بازی‌ بچه‌ها باشند.

آن شمایید که تقلید می‌شوید!

بازی‌های تقلیدی و همچنین نمایشی در واقعیت و حقیقت فرصتی جهت دیدن کردن و نمایش درونیات و همچنین برون‌ریزی رفتار بچه‌ها خواهند بود و همچنین علی رغم باورهای ما نیت و اراده آن نیست که از طریق بازی‌کردن با بچه‌ها چیزی را به صورت مستقیم به آن هم‌ها آموزش بدهیم. در واقعیت و حقیقت بازی‌های تقلیدی و همچنین نمایشی فرصتی خواهند بود جهت ما که نقاط ضعف رفتاری کودکان را بشناسیم و همچنین با بررسی کردن علل پیدایش آن هم‌ها با بهره بری و استفاده از روش‌های بدون واسطه و غیر مستقیم جهت رفع‌شان اقدام کنیم. مثلا در صورتی که بچه‌ای در نقش مادر یا پدر به عروسک یا حتی کودک مقابلش پرخاش می‌کند، رفتار خشنی دارد یا اصرار دارد حرفش را به کرسی بنشاند پدر و همچنین مادر را وا می‌دارد تا نسبت به آن رفتار او کنجکاو شوند و همچنین از طریق آموزش‌های بدون واسطه و غیر مستقیم مثل خواندن قصه، رعایت طرز برخورد با یکدیگر و همچنین حتی نوع صحبت کردن در مکالمات تلفنی، برخورد درست را به کودک آموزش بدهند. یادمان باشد کودک در واقعیت و حقیقت در آن بازی‌ها دارد نقش ما به عنوان پدر و همچنین مادر را تقلید می‌کند.

بایستی و حتما احساس خطر کنید

به روش کلی گرایش کودکان به تقلید رفتار پدر و همچنین مادر‌ها اصلا غیر طبیعی نیست. آنکه پسر بچه‌ای دوست دارد لباسی درست مثل لباس پدرش داشته باشد، در بازی‌هایش سراغ کیف او می‌رود و همچنین در بازی با بچه‌های هم سن و همچنین سال شمسی دائما نقش پدر را بازی می‌کند، یا دختر بچه‌ای که در میان بازی‌هایش تمایل دارد سراغ کیف آرایش مادر برود یا حتی با کفش‌های او راه برود کار خطایی انجام نمی‌دهد بلکه شناخت درست را از تشابه‌های جنسیتی‌اش به تصویر می‌کشد. در واقعیت و حقیقت زمانی آن رفتار نگران‌کننده می‌می شود که مثلا پسربچه‌ای به بهره بری و استفاده از لوازم آرایش مادر گرایش پیدا کند یا دختر بچه‌ای به ایفای نقش پدر و همچنین حتی لباس پوشیدن مثل او اصرار داشته باشد. در آن شرایط می باشد که بایستی و حتما نسبت به روند طبیعی همانندسازی در ‌کودکان احساس خطر کرد.

می‌خوام آمپول بزنم، تنها و فقط همین!

یکی از بازی‌های تقلیدی که کودکان به خصوص کودکان ۳ تا ۶ ساله به آن هم گرایش عجیبی دارند دکتر بازی می باشد. آن هم‌ها می‌خواهند در جریان آن بازی یکدیگر را معاینه کنند و همچنین به هم آمپول بزنند بنابراین دور از انتظار نیست که در گیرودار آن بازی افراد بدن یکدیگر را هم ببینند و همچنین دقیقا همین قسمت و بخش ماجراست که واکنش شدید پدر و همچنین مارد‌ها را برمی‌انگیزاند. ولی باید توجه داشت والدین دائما بایستی و حتما به یاد داشته باشند که آن رفتار‌ها با نیت و اراده و همچنین غرض جنسی و زناشویی و جنسی صورت نمی‌گیرد و همچنین در صورتی که درست هدایت می شود حتی قرار نیست به روابط زناشویی و جنسی و زناشویی و جنسی منتهی می شود. آن بازی‌ها صرفا از یک کنجکاوی کودکانه سرچشمه می‌گیرند. بنابراین راه مناسب مقابله با آن هم‌ها دعوا و همچنین سرزنش شدید نیست. در عوض بایستی و حتما در فضایی خارج از بازی‌ راجع به فضای خصوصی اشخاص با آن هم‌ها صحبت کنید، آنکه بعضی از نواحی بدن جزو همین فضای خصوصی قرار می‌گیرند و همچنین بایستی و حتما از دید دیگران پوشیده بمانند. همچنین تذکر آن موضوع که نباید لباس دوستش را جهت آمپول زدن کنار بزند، همین‌روش که نباید اجازه آن بازی را به او بدهد. در واقعیت و حقیقت تو با بهره بری و استفاده از آن توضیحات و همچنین حتی تکرار آن هم‌ها در زمان‌های مناسب کودک‌تان را از انجام چنین کاری منع می‌کنید و همچنین محدوده بازی را برایش مشخص می‌کنید آن هم هم بدون آنکه کنجکاوی او را اکثرا و بیشتر از قبل تحریک کرده باشید. البته بهتر می باشد با دیدن گرایش بچه‌ها به آن بازی دورادور مراقب رفتارهای آن هم‌ها باشید تا زمانی که مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری بود به روش بدون واسطه و غیر مستقیم و همچنین به بهانه‌هایی مثل دعوت آن هم‌ها به تماشای تلویزیون یا حتی خوراکی‌هایی که دوست دارند، حواس‌شان را پرت کنید.

منبع

نقش بازی در رشد شخصیت کودک در تاریخ ۳۱ July 2013 | 12:46 pm نشر یافته شده شده می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *