نقاشی ۴ ساله‌ها همه چیز را لو می دهد!

نقاشی ۴ ساله‌ها همه چیز را لو می دهد!

|نقاشی ۴ ساله‌ها همه چیز را لو می دهد! از مداد کمرنگ|

محققان بر آن باورند که می‌قدرت از توانایی بچه‌های چهار ساله در نقاشی کردن بهره بری و استفاده کرد تا نشان داد که آنها، ده سال شمسی بعد چقدر باهوش خواهند بود.
خبرآنلاین: دانشمندان می‌گویند که توانایی یک بچه چهارساله جهت نقاشی کردن می‌تواند در پیش‌بینی آن‌که آنها در ده سال شمسی بعدی چقدر باهوش خواهند بود، بهره بری و استفاده می شود.

بررسی جدیدی نشان می‌دهد که شاید والدین، هنگام و زمانی که با خط‌خطی‌هایی مواجه می‌شوند که کودکشان به عنوان کار هنری از مدرسه یا مهد به منزل و خانه آورده، به آنها بخندند، ولی باید توجه داشت بایستی و حتما بدانند که تلاش‌های خلاقانه کودکان می‌تواند معانی جدی داشته باشد.

344973 362 نقاشی 4 ساله‌ها همه چیز را لو می دهد!

به نقل از دیلی تلگراف، پژوهش جدیدی که در کینگز کالج لندن انجام شده نشان می‌دهد که کیفیت تصاویر با آرایش ژنتیکی ژنوم کودکان در ارتباط می باشد که آن هم نیز به نوبه خود به هوششان مرتبط می باشد.

بچه‌هایی که در سن چهار سالگی بهترین نقاشی‌ها را خلق می‌کنند، نمرات خوبی نیز در آزمون‌های شفاهی و همچنین غیر شفاهی هوش در آن هم زمان کسب می‌کنند، ولی یک دهه بعد، یعنی در چهارده سالگی هم باز نمرات بالاتری می‌آورند.

با آن وجود، محققان تاکید می‌کنند والدین کودکانی که تجربه و مهارت بالا‌های هنری کمتری دارند نباید بترسند؛ زیرا توانایی در نقاشی، هوش را مشخص کردن نمی‌کند، بلکه عوامل خیلی زیاد بسیاری بر ان اثر گذارند.

روانشناسان با کمک والدین از ۱۵۵۰۴ کودک چهارساله خواستند که در آزمایش «یک بچه نقاشی کن» شرکت کنند، و همچنین به نقاشی‌های انها نمره‌ای از صفر تا ۱۲ دادند.

کارهای هنری آن بچه‌ها از نظر ویژگی‌هایی همچون داشتن سر، چشم، بینی، دهان، گوش‌ها، مو، بدن و همچنین بازوها مورد ارزیابی قرار گرفت.

آن بررسی که در ژورنال Psycological Sceince نشر یافته شده شده می باشد، ارتباط «متوسطی» بین نمرات بالاتر و همچنین بهتر بودن نتایج ازمون هوش هم در سن ۴ و همچنین هم در ۱۴ سالگی ثبت کرده می باشد.

دکتر روزالیند آردن بررسی کننده و پروهشگر اصلی آن مقاله از مرکز فرهنگی و اجتماعی، ژنتیکی و همچنین روان‌علم پزشکی جدید رشد موسسه روان‌شناسی کینگز کالج لندن می‌گوید: «آزمون کشیدن یک بچه در دهه ۱۹۲۰ / ۱۳۰۰ جهت ارزیابی هوش کودکان طراحی شد، در پس نتیجه آن می شود که آن انتظار می‌رفت که پس نتیجه آن می شود که آن آزمون با سطح هوش کودک در چهار سالگی ارتباط داشته باشد. آن هم‌چه حیرت انگیز بود، آن می باشد که آن آزمون با هوش کودک در یک دهه بعد هم در ارتباط می باشد. همبستگی بین آن دو نسبی می باشد، در پس نتیجه آن می شود که یافته‌های ما جذاب و جالب توجه خواهند بود، ولی باید توجه داشت آن معنی را نمی‌رسانند که در صورتی که کودکان بد نقاشی کردند پدر و همچنین مادر بایستی و حتما نگران شوند. توانایی در نقاشی، هوش را مشخص کردن نمی‌کند، هم از لحاظ ژنتیک و همچنین هم از نظر محیطی عوامل خیلی زیاد بسیاری وجود دارند که روی هوش کودک در دوره ‌های دیگر زندگی تاثیر می‌گذارند».

بعد از مقایسه نتایج نقاشی دوقلوهای همسان که کد ژنتیکی یکسانی دارند، با دوقلوهای غیر همسان، که تنها در قستی از دی.‌ان.‌ای با هم مشترک خواهند بود، محققان دریافتند که ژن‌ها بر آن ارتباط اثر می‌گذارند. دوقلوهای همسان در سن چهارسالگی نقاشی‌های یکسان و همچنین نمرات ازمون شبیه‌تری نسبت به دوقلوهای ناهمسان داشند.

نویسندگان در مقاله خود چنین نوشته‌اند: «آن یافته که دقت اکثرا و بیشتر نقاشی بچه‌ها، به روش ژنتیکی با سطح هوش اکثرا و بیشتر آنها در ۱۰ سال شمسی بعد مرتبط می باشد که انسان را به فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن وامی‌دارد و همچنین نشان می‌دهد که تحصیل علم و همچنین هنر، چیزهای بسیاری دارند که به هم بدهند. انتخاب تکاملی در توانایی کشیدن، شاید پیش‌ماده‌ای مهم جهت نوشتن بوده که به ظرفیت انسان جهت ذخیره اطلاعات در جایی خارج از مغز شکل داده و همچنین باره ساز شکل گیری تمدن بشری شده می باشد».

ولی باید توجه داشت آن محققان فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن نمی‌کنند که یافته‌هایشان به حضور یک ژن جهت نقاشی کشیدن اشاره داشته باشد.

دکتر آردن می‌افزاید: «توانایی یک کودک جهت کشیدن نقاشی از خیلی از توانایی‌های دیگر نشات می‌گیرد، توانایی‌هایی زیرا و به درستی که دیدن، نگه داشتن مداد و همچنین غیره. ما راه خیلی زیاد بسیاری تا فهمیدن آن که چگونه و چطوری ژن‌ها روی همه انواع متغایر و متفاوت رفتارها تاثیر می‌گذراند، پیش رو داریم».

در زمان امتیازدهی به نقاشی‌های آن بچه‌ها، هر ویژگی فیزیکی که دیدن کردن و نمایش داده شده یک امتیاز کسب می‌کند، در پس نتیجه آن می شود که هنگام و زمانی که کودک به جای مثلا ۴ پا، نقاشی را با تعداد درست ۲ پا بکشد، یک امتیاز جهت پاها می‌گیرد. هر گونه لباس نیز یک امتیاز خواهد داشت.
آن سیستم درجه‌بندی ویژگی‌هایی همچون مقدار و اندازه کلی، نسبت‌ها، «جذابیت» و همچنین «گفتن احساسات» را در نظر نمی‌گیرد
نقاشی بچه‌ها تفاوت‌های بسیاری با هم دارند، و همچنین از خط‌خطی‌های کاملا نامنظمی که امتیاز صفر را می‌گیرند تا نقاشی‌هایی که صورت‌های قابل تشخیص، بدن و همچنین دست و همچنین پاهای درست را می‌دهند و همچنین نمره ۱۰ خواهند گرفت را شامل می‌شوند.

دکتر آردن می‌گوید: «نقاشی کشیدن یک رفتار باستانی می باشد و همچنین شاید از لحاظ تاریخی به ۱۵هزار سال شمسی پیش بر‌گردد. ما از طریق نقاشی کشیدن تلاش می‌کنیم که به اشخاص دیگر نشان دهیم در ذهن ما چه می‌گذرد. ظرفیت باز تولید شکل‌ها، تنها و فقط مخصوص انسان می باشد و همچنین نشانه‌ای می باشد از توانایی شناختی، به شیوه‌ای مشابه نوشتن، که نوع بشر را به ثبت و همچنین ذخیره کردن داده‌ها قادر ساخت و همچنین تمدن را بنا نهاد».

دانشمندان آن تیم، در مقاله خود آن را هم گفته‌اند که البته معلوم نیست کودکانی که در آزمایش نقاشی امتیازات بالاتری را کسب می‌کنند، در بعدی هم علاقه‌ای به هنر داشته باشند یا خیر.

آنها نوشته‌اند: «آن مقاله به استعداد هنری نمی‌پردازد؛ امتیازات آن آزمایش تنها صحت و همچنین دقت مشخصه‌هایی زیرا و به درستی که تعداد اندام‌ها را در نقاشی مشخص می‌کنند. ولی نتایج ما نشان می‌دهند که فارغ از نظریه‌های متناقضی که بزرگسالان در مورد ارزش راست‌نمایی (شباهت با واقعیت) در نقاشی‌های دوران ابتدایی و اولیه کودکی داشته باشند، کودکانی که آن کار را تا حد بیشتری انجام دهند، باهوش‌تر از دیگران خواهند بود».

منبع

نقاشی ۴ ساله‌ها همه چیز را لو می دهد! در تاریخ ۲۰ August 2014 | 4:53 pm نشر یافته شده شده می باشد

اثر کمبود ویتامین ها برقدرت یادگیری

اثر کمبود ویتامین ها برقدرت یادگیری

1451841702286915119018195230165338237209212 اثر کمبود ویتامین ها برقدرت یادگیری

کمبود ید بر یادگیریو افزوده شدن مهارت های فکری و ذهنی اثر غیر قابل تردیدی دارد. میل کردن مواد پروتئینی روزانه و وعده های ناهار و شام, سبب عملکرد بهتر مغز خواهد شد. میل کردن آب و مایعات زیاد روزانه , سبب تازگی و طراوت و افزوده شدن قدرت یادگیری خواهد شد. کمبود شدید پروتئین سبب ظهور عوارض زیاد خواهد شد از جمله: خستگیو بی حالی و سستی است .

کمبود ویتامین B12 می تواند سبب کم خونیواحساس ضعفو افسردگیو کم شدن حافظهو کم شدن وزنو اختلالات روحیو اختلال در سیستم خونسازی بدنو اختلال در مغر و سیستم عصبی و… شود.

مواد معدنی مانند: یدو منیزیمو آهنو بر سیستم عصبی بسیار اثر گذار ند. اثر ید بر سیستم عصبی به قدری شدید است که چنانچه مادر در زمان بـار داری کمبود ید داشته باشد نوزاد با عقب افتادگی ذهنی متولد خواهد شد!

کمبود آهن چون سبب کم خونی خواهد شد و خون ضروری به سلول های عصبی نمی رسد در نتیجه ایجاد خستگیو بی حالیو ضعف حافظهو کم شدن قدرت یادگیری و عصبانیت و بی اشتهایی می نماید .

کمبود ویتامین c  علاوه بر مسائل جسمیو علائمی حاوی افسردگیو خستگی بیش از حدو ظهور ناگهانی رفتارهای عصبی و هیجانات زیاد را ظهور می دهد. استفاده غذاهای  ایـن ویتامین در افزوده شدن کار های مغزی و در رفع کم خوابی و کم شدن اضطراب بسیار اثر گذار است .

کمبود ویتامین  B1 علائمی از قبیل افسردگیو بد اخلافیو کم شدن حافظه و تمرکز و همین طور احساس خستگی ظاهر خواهد شد.

کمبود ویتامین B3 یا نیاسین منجر به علائم جسمی و روحی خواهد شد که مهمترین آن ها زوال عقل بوده و حتی کمبود آن به مرگ می انجامد. علائم عصبی ناشی از کمبود آن حاوی کم شدن حافظهو آشفتگی های روحیو افسردگی و اضطراب است .

ویتامین B5 یا اسید پانتوتنیک به وقت کمبود دریافتو علائم روحی حاوی بی خوابیو خستگی شدیدو افسردگی و جنون در فرد دیده خواهد شد.

ویتامین B6 از جمله ویتامین های بسیار با ارزش در متابولیسم مواد پروتئینی است و در اثر کمبود آن علائم جنون و افسردگی ایجاد می گردد.

اسید فولیک برای تولید و کار مناسب سلول های خونی و عصبی ضروری است . لذا در وقت کمبود دریافت علائم خستگی مزمنو پریشانیو بی خوابیو فراموشی و گیجی ظهور می نمایـد .

ویتامین B12 برای خون سازی و تشکیل و کار مناسب سلول های عصبی ضروری است . ایـن ویتامین صرفا در غذاهای حیوانی یافت شده و در کمبود آن علائمی حاوی رفتارهای روانیو جنونو کم شدن حافظهو هذیان گویی و وضعیت روحی بیمارگونه ظاهر خواهد شد.

بیوتین یا ویتامین H از جمله ویتامین هایی است که در تمام مواد غذایی یافت خواهد شد و در صورتی که غذای اشخاص به طور عمدی کمبود داشته باشدو علائم کمبود حاوی بی حالی شدیدو افسردگی و پرخوابی ظاهر خواهد شد.

کمبود روی ضروری در برنامه غذایی منجر به کم شدن تمرکز و ضعف حافظه کوتاه مدت شده و بهتر است مواد غذایی حاوی روی مثل غذاهای دریاییو ماهی هاو حبوباتو غلات و نان های سبوس دار بیش تر استفاده شوند.

لازم به ذکر است که تخم مرغ حاوی انواع ویتامین های گروه B بوده و برای ارتقای قوت حافظه مناسب است و سبب تمرکز بهتر حواس خواهد شد. همچنین بهتر است تخم مرغ با نان سبوس دار خورده شود؛ چون ایـن نان به زیادی ویتامین های گروه B را دارا بوده و سبب تقویت قوای ذهنی خواهد شد.

کارهای هنری خلاقانه جهت کودکان ۲ ساله

کارهای هنری خلاقانه جهت کودکان ۲ ساله

|کارهای هنری خلاقانه جهت کودکان ۲ ساله از مداد کمرنگ|

استقلال در حال شکل‌گیری و همچنین علاقه‌ی کودک دو ساله‌ی تو به رنگ‌ها و همچنین سایر مفاهیم، در کنار افزایش گستره‌ی توجه او، آن سن را به یک موقعیت عالی جهت نقاشی و همچنین طراحی تغییر پیدا کردن می‌کند.
phow.ir: استقلال در حال شکل‌گیری و همچنین علاقه‌ی کودک دو ساله‌ی تو به رنگ‌ها و همچنین سایر مفاهیم، در کنار افزایش گستره‌ی توجه او، آن سن را به یک موقعیت عالی جهت نقاشی و همچنین طراحی تغییر پیدا کردن می‌کند. شاید پیدا کردن فعالیت‌های سرگرم کننده‌ای که کودک را خسته نکنند جهت تو چالش برانگیز باشد. به یاد داشته باشید که هرچند آنها به خصوص در مقایسه با مدتی قبل توانا به نظر می‌ٰرسند ولی بسیاری از توانایی‌های آنها هنوز در حال شکل‌گیری خواهند بود. پس فعالیت‌های ساده به آنها بدهید تا هم کودک و همچنین هم خودتان لذت ببرید.

۱ بافت اشیا

350662 577 کارهای هنری خلاقانه جهت کودکان 2 ساله

اکثر نونهالان عاشق تجربه کردن احساس لمس چیزهای متنوع و گوناگون و مختلف خواهند بود، و همچنین به توصیه‌ی مهندسین و متخصصین رشد کودکان، بهتر می باشد بگذارید بچه‌ها در هنگام تجربه کردن آن احساس، کمی کثیف‌کاری کنند. حس لامسه یکی از راه‌هایی می باشد که کودک تو با بهره بری و استفاده از آن هم جهان اطراف را می‌شناسد. رنگ‌های مخصوص دست بخرید و همچنین یا به کودک اجازه بدهید با چیزهایی مثل پودینگ و همچنین خمیر اصلاح روی سطوح با انگشت نقاشی کند. در صورتی که می‌خواهید از پودینگ بهره بری و استفاده کنید، می‌توانید از دانه‌های رنگی مخصوص نانوایی و همچنین مواد درخشان خوردنی جهت دوست داشتنی و جذاب کردن آنها بهره بری و استفاده کنید.

۲ نخ کردن مهره

350663 340 کارهای هنری خلاقانه جهت کودکان 2 ساله

یکی دیگر از کارهای هنری خلاقانه جهت کودکان دو ساله آن می باشد که می‌توانند با نخ کردن مهره‌های چوبی ساده و همچنین ماکارونی‌های فرمی دست‌بند و همچنین گردنبند بسازند. می‌توانید تنقلات حلقه‌ای شکل نیز در اختیار او قرار دهید تا دست‌بندها و همچنین گردن‌بندهای خوشمزه‌ای بسازد. تعداد دانه هایی که نخ شده بشمارید و همچنین نیز ببینید کودکتان می‌تواند رنگ‌ها را تشخیص دهد یا نه. در انتها کار هنری کودک تان را با یک نوار ببندید.

۳ کمی ورزش عضلات و همچنین هماهنگی

350664 391 کارهای هنری خلاقانه جهت کودکان 2 ساله

خمیرهای بازی کارهای هنری خلاقانه جهت کودکان را آسان کرده اند. با فشار دادن، شکل دادن، کشیدن و همچنین فشرده کردن خمیر بازی، کودک کار با دست‌هایش را یاد می‌گیرد. با ساخت کیک و همچنین کلوچه با خمیر بازی جهت تو، تخیلش را به کار می‌گیرد. در صورتی که خمیر بازی خانگی درست می‌کنید، با بهره بری و استفاده از ترکیب پودر نوشیدنی‌های طعم‌دار، بویایی را نیز وارد بازی کنید و همچنین رنگ خمیر را تغییر دهید. در صورتی که دنبال چیز متفاوتی هستید، کمی خاک رس غیر سمی تهیه کنید و همچنین به فرزندتان اجازه بدهید با گل رس روی وسایلی مانند فنجان‌ها و همچنین بشقاب‌ها شکل‌هایی بسازد.

۴ بازی‌های تخیلی جهت نونهالان

350665 476 کارهای هنری خلاقانه جهت کودکان 2 ساله

یک سیب‌زمینی را نصف کنید و همچنین داخل آن هم شکل‌های ساده‌ای مثل قلب یا دایره را دربیاورید و همچنین آن هم را به کودکتان بدهید تا در پودر ژله بزند و همچنین روی یک کاغذ مهر کند. آن کار یک راه ساده و همچنین بی‌ضرر جهت آموزش اشکال به کودکان می باشد.

تمرین چسباندن برچسب‌های ارزان روی کاغذ یا بشقاب‌های کاغذی از کارهای هنری خلاقانه جهت کودکان می باشد و همچنین هماهنگی چشم و همچنین دست او را افزایش می‌دهد و همچنین استقلال و همچنین خلاقیت او را تشویق می‌کند. به او یاد بدهید که با بهره بری و استفاده از برچسب‌ها شکل‌هایی مثل دایره، مربع، منزل و خانه و همچنین یا حتی درخت ساخته یا ایجاد کند. یک تخته نمدی هم می‌تواند جهت کودکتان لذت بسیاری به همراه داشته باشد. یک تکه کارتن را با نمد بپوشانید و همچنین شکل‌هایی جهت قرار دادن بر روی آن هم درست کنید. می‌توانید شخصیت‌های یک کتاب قصه را بسازید و همچنین از کودکتان هم بخواهید در ساختن آنها با مداد شمعی و همچنین ماژیک و همچنین برچسب چشم به تو کمک کند.

۵ در هنگام انجام کارهای هنری با نونهالان احتیاط کنید

350666 752 کارهای هنری خلاقانه جهت کودکان 2 ساله

اکثرا و بیشتر کارهای هنری خلاقانه جهت کودکان به یک ریخت و همچنین پاش حسابی ختم می‌می شود. کنجکاوی طبیعی کودک باعث می‌می شود که او کارهای مختلفی را با اشیاء تجربه کند و همچنین معمولاً از هرچیز بهره بری و استفاده‌ی معمول و همچنین مناسب آن هم را نکند. سعی کنید کنجکاوی او را سرکوب نکنید و همچنین خود را جهت کمی تفریح همراه با ریخت و همچنین پاش آماده کنید. در صورتی که کودک تو هنوز هم اشیاء کوچک را به دهانش می‌برد مهره‌های چوبی و همچنین ماکارونی‌های فرم‌دار را از دسترس او دور کنید تا خطر خفگی او را تهدید نکند. همچنین از غیرسمی بودن تمام وسایلی که او با آنها کار می‌کند اطمینان حاصل کنید چراکه احتمال مزه‌مزه کردن همه‌ی آنها توسط کودک وجود دارد.

منبع

کارهای هنری خلاقانه جهت کودکان ۲ ساله در تاریخ ۲ September 2014 | 1:17 pm نشر یافته شده شده می باشد

آموزش کاردستی جهت کوچولوها

آموزش کاردستی جهت کوچولوها

|آموزش کاردستی جهت کوچولوها از مداد کمرنگ|

در آن مطلب چند نوع کاردستی جذاب و جالب کاغذی را برایتان آموزش داده ایم تا به کودکان خود بیاموزید.
bartarinha ir آموزش کاردستی جهت کوچولوها
 
 
 

بیتوته: در آن مطلب چند نوع کاردستی جذاب و جالب کاغذی را برایتان آموزش داده ایم تا به کودکان خود بیاموزید. روند درست کردن آن کاردستی‌ها و همچنین آموزش آنها جهت کودکان می تواند خیلی زیاد دوست داشتنی و جذاب و همچنین هیجان‌انگیز باشد.

 کامیون کاغذی

جهت درست کردن آن کامیون تو تنها و فقط به یک کاغذ رنگی قرمز مستلزم و نیاز دارید، شاید بپرسید چرا کاغذ رنگی قرمز؟ زیرا و به درستی که آن یک کامیون آتش نشانی می باشد.

373086 260 آموزش کاردستی جهت کوچولوها

 دستورالعمل

۱٫    یک کاغذ رنگی قرمز به ابعاد ۱۵ در ۱۵ سانتی متر بردارید و همچنین از سمت سفید آن هم کار را شروع کنید.

۲٫    کاغذ را در امتدا خط افقی به نصف تا کنید و همچنین سپس آن هم را باز کنید.

۳٫    آن بار کاغذ را در امتداد خط عمودی تا کنید و همچنین دوباره تایش را باز کنید.

373087 749 آموزش کاردستی جهت کوچولوها

۴٫    نیمه پایینی کاغذ را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید. یک سوم پایینی کاغذ را به سمت بالا تا کنید.

۵٫    تو بایستی و حتما در امتداد نقطه چین لبه های کاغذ را به سمت بیرون تا کنید.

۶٫    حالا گوشه ها را مطابق شکل تا کنید.

۷٫    کاغذ را برگردانید.

۸٫    نیمه بالایی را به سه قسمت تقسیم کنید و همچنین دو سوم آن هم را مطابق شکل تا کنید.

۹٫    حالا لبه ی بالایی سمت چپ را به سمت بالا تا کنید.

373088 911 آموزش کاردستی جهت کوچولوها

۱۰٫    سمت چپ را در امتداد نقطه چین به سمت خودتان تا کنید.

۱۱٫    کاردستی تو کامل شده. تو می توانید با ماژیک یا مداد رنگی عکس یک نردبان را روی آن هم بکشید.


مداد کفشدوزکی

وسایل مورد مستلزم و نیاز

•    قیچی

•    کاغذ یا فوم مشکی و همچنین قرمز

•    چسب

•    مداد

373089 192 آموزش کاردستی جهت کوچولوها

روش ساخت

۱٫    دو دایره ی قرمز رنگ به قطر ۶ سانتی متر روی فوم یا کاغذ بکشید. بعد آن هم را به کمک قیچی ببرید. یک دایره ی مشکی کوچک تر را جهت سر کفشدوزک ببرید. دو دایره ی قرمز را روی هم قرار دهید و همچنین دایره مشکی را بین آن هم ها قرار دهید و همچنین لبه های کاغذ قرمز را به کمک چسب بهم بچسبانید، حواستان باشد تو بایستی و حتما فضایی جهت قرار دادن مداد هم در نظر بگیرید.

۲٫    در آن مرحله بایستی و حتما دایره های کوچک مشکی را روی دایره های قرمز بچسبانید. تو می توانید دو چشم هم جهت کفشدوزتان درست کنید.

۳٫    قبل از آن که کفشدوزک را روی سر مدادتان قرار دهید بایستی و حتما مطمئن شوید که چسب ها خشک شده اند.


پاکت کادو

373090 742 آموزش کاردستی جهت کوچولوها

۱٫    اول کاغذ رو از وسط تا کنید. سایز آن هم به خودتان بستگی دارد.

۲٫    از پایین به سمت بالا تا میزنیم.

۳٫    گوشه سمت راست را به طرف داخل تا میزنیم به شکلی که خط بالا و همچنین پایین به موازات هم قرار بگیرند.

۴٫    گوشه چپ را هم به همین ترتیب به سمت داخل تا میزنیم.

۵٫    در قسمت بالا  دو لایه از مقوا روی هم قرار دارند. لایه رویی را به سمت پایین تا میزنیم.

۶٫    جهت ثابت ماندن آن هم می توانید از چسب بهره بری و استفاده کنید.


گل کاغذی

373091 284 آموزش کاردستی جهت کوچولوها


وسایل مورد مستلزم و نیاز

•    برگه A4 سفید

•    چسب نواری

•    مداد

•    قیچی

•    سیم های تزیینی پرز دار رنگی

373092 772 آموزش کاردستی جهت کوچولوها

طرز تهیه

۱٫    ابتدا دست خود را روی برگه گذاشته و همچنین دورالگو دست خود را با مداد بر روی کاغذ بکشید،۳ بار آن کار را انجام دهید که ۳ الگو بدست آورید.سپس دور آن هم را با قیچی ببرید.

۲٫    الگو ها را از قسمت مچ لوله کنید .

۳٫    الگو ها را از قسمت انگشتان بوسیله قیچی فر دهید.

۴٫    سیم های تزیینی پرز دار را به شکل پرچم گل و همچنین ساقه در بیاورید.

۵٫    سیم های تزیینی پرز دار را داخل گلها بگذارید و همچنین سپس دور آن هم را چسب بزنید.

منبع

آموزش کاردستی جهت کوچولوها در تاریخ ۱۲ October 2014 | 2:08 pm نشر یافته شده شده می باشد

پرورش تخیل کودکان با آن بازی های کودکانه

پرورش تخیل کودکان با آن بازی های کودکانه

|پرورش تخیل کودکان با آن بازی های کودکانه از مداد کمرنگ|

خردسالان از راه خیال پردازی و همچنین عمل کردن یاد می گیرند. آیا تا کنون دیده اید که فرزندتان یک سنگ را بردارد و همچنین با آن هم مثل یک ماشین بازی کند؟
کتابک: خردسالان از راه خیال پردازی و همچنین عمل کردن یاد می گیرند. آیا تا کنون دیده اید که فرزند تان یک سنگ را بردارد و همچنین با آن هم مثل یک ماشین  بازی کند، یا با جنباندن لگویی،  آن هم را یک آدم یا خرگوش فرض کند ؟

در آن هنگام فرزند تو با حرکت، چیزی را به جای چیز غیره ای وانمود می کند. ولی باید توجه داشت روند وانمود سازی به همین سادگی که دیده می می شود، نیست. فرآیند وانمود سازی سبب پرورش بسیاری از باره های بنیادی رشد کودک می می شود.

بیشترکلاس های کودکستان ها و همچنین مهد کودک ها سالن دیدن کردن و نمایش مجهزی دارند. اختصاص جایی به دیدن کردن و نمایش جهت کودکان، کاری هدفمند می باشد. پژوهش ها نشان داده اند که بازی های وانمودی جهت آن هم ها، امکان زندگی در دنیایی کوچک، با آن هم ویژگی های دنیای واقعی را فراهم می آورد و همچنین آن هم ها را به کاربرد تجربه و مهارت بالا هایی که آموخته اند، تشویق می کند. آن امکان، همچنین باره را جهت به کار بردن تجربه و مهارت بالا های شان در فعالیت های معنادار زندگی آماده می سازد.

385549 958 پرورش تخیل کودکان با آن بازی های کودکانه

بعضی کارشناسان براین باورند که آن فرآیند اصولی و کاربردی، نه تنها در پیشرفت یک تجربه و مهارت بالا، بلکه در چگونگی بکارگیری آن هم در زندگی هم به کودک کمک می کند.

بازی های وانمودی به کسب تجربه و مهارت بالا های فرهنگی و اجتماعی و همچنین عاطفی کمک می کنند

هنگامی که کودک تو در حال بازی وانمودی  می باشد، به شکل فعال نقش های عاطفی و همچنین فرهنگی و اجتماعی زندگی را تجربه می کند. او با بازی های جمعی می آموزد که چگونه نوبت را رعایت کند، چگونه به ترتیب، مسئولیت ها را تقسیم کند و همچنین خلاقانه به حل مشکل بپردازد. هنگامی که کودک تو شخصیت های مختلفی را وانمود سازی می کند، درحال  تجربه کردن “راه رفتن با کفش های غیره ای می باشد”.

با کفش های دیگران راه رفتن” به دستیابی او به تجربه و مهارت بالا های مهم اخلاقی و همچنین همدلی یاری می رساند. جهت خردسالان طبیعی می باشد که دنیا را از دید خود و همچنین با محوریت خود ببیند. آن هم ها با کمک بازی های جمعی، کم کم احساسات دیگران را درک می کنند. هنگام و زمانی که کودک پی می برد که با وانمودسازی می تواند خود را به جای هر کس و همچنین هر چیزی بگذارد، اعتماد به نفس  پیدا می کند!

کودکان در سال شمسی های نخستین زندگی، تنها در حال درک کردن تفاوت میان واقعیت و همچنین تخیل خواهند بود

بازی های خیالی و همچنین بازی کردن نقش شخصیت های آشنا (مانند افراد خانواده) و همچنین شخصیت های افسانه ای یا ساختگی، سبب درونی شدن تفاوت مهم میان واقعیت و همچنین خیال در کودک می می شود.

جهت نمونه، کودک تو می تواند تفاوت بین مادر واقعی اش و همچنین مادری که بعضی وقت ها در بازی های کودکانه نقش او را بازی می کند، دریابد و همچنین آن تجربه و همچنین دانش را در موقعیت های دیگر  نیز به کار برد.

بازی های وانمودی تجربه و مهارت بالا زبانی را پرورش می دهند

آیا به تا حال هنگامی که  کودک تان سرگرم بازی تخیلی یا بازی با اسباب بازی ها یا دوستانش می باشد، به رفتار اوتوجه کرده اید؟ در صورتی که پاسخ تان مثبت می باشد، شاید بعضی واژگان یا عبارت هایی شنیده اید که هرگز فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن نمی کردید او آن هم هارا بلد بوده می باشد. اغلب در بازی کودکان، واژگانی را که خودما به کار می بریم، از آن هم ها می شنویم. کودکان از پدر، مادر، و همچنین آموزگارشان  کاملا تقلید می کنند.

بازی وانمودی به کودک تو کمک می کند تا اقتدار و قدرت زبان را در یابد.  افزون بر آن، کودکان با بازی وانمودی با دیگران، یاد می گیرند که می توانند از واژه ها همچون ابزاری جهت بازسازی یک داستان یا نهاد دهی یک دیدن کردن و نمایش بهره بگیرند. آن فرآیند به کودک تان امکان می دهد میان زبان نوشتاری و همچنین گفتاری ارتباط برقرار کند و همچنین به مهارتی  دست یابد که بعدها به او کمک می کند خواندن را یاد بگیرد.

کودکان همچنین در هنگام بازی های وانمودی، واژه نامه ی خود را می سازند. هنگامی که مشغول بازی وانمودی خواهند بود، تو و همچنین آموزگارش می توانید آن هم ها را با واژه های مرتبط به یک موضوع ویژه آشنا کنید.

جهت نمونه، در صورتی که کودک تان دوست دارد با دایناسورهای اسباب بازی، بازی کند، تو با اشاره به نام دایناسورهای گوناگون، به او کمک خواهید کرد به سرعت نام های بلند آن هم ها را یاد بگیرد.

اکثرا و بیشتر کودکان دوست دارند وانمود کنند کارهایی را که تو در منزل و خانه انجام می دهید، آن هم ها هم انجام می دهند. سعی کنید دائما بسته ای ازنشریه ها، کتاب ها، کاغذ و همچنین مدادهایی جهت بازی های نمایشی در منزل و خانه در دسترس داشته باشد.

به آن ترتیب، کودک تو از تجربه و مهارت بالا های پیش نوشتاری و همچنین پیش خوانی جهت تقلید موقعیت های واقعی در زندگی اش بهره بری و استفاده می کند. او می تواند جهت عروسک ها و همچنین اسباب بازی هایش بخواند، نامه بنویسد، فهرست تهیه کند و همچنین حتی وانمود کند با تلفن اسباب بازی، پیام تلفنی می گیرد.

بازی های وانمودی در کودک تجربه و مهارت بالا تفکرایجاد می کنند

بازی های وانمودی، پیشامد جدید های فراوان پیش روی کودکان می گذارند. هنگامی که  دو کودک می خواهند نقش یکسانی بازی کنند یا مواد مناسبی جهت ساختن یک سقف جهت منزل و خانه ی عروسکی بیابند، تجربه و مهارت بالا های فکر کردن و اندیشیدن شناختی ارزشمندی  را فرا می گیرند که در زندگی حال و همچنین بعدی از آن هم ها بهره بری و استفاده خواهند کرد.

آیا کودک تان گاهی ازبازی های خشن لذت می برد؟ فوق العاده می باشد! بعضی پژوهشگران که در باره ی رشد مغزی در سال شمسی های ابتدایی و اولیه ی رشد پژوهش می کنند، به تازگی به آن پس نتیجه آن می شود که رسیده اند که آن گونه بازی ها در رشد بخشی از مغز که کنترل رفتار را بر عهده دارد، موثرند.

بنابراین، به جای نگرانی از آنکه آن بازی ها کودک تو را به خشونت تشویق می کنند، مطمئن شوید که در اوضاع  کنترل شده و همچنین امن، بازی خشن می تواند به کودک تو کمک کند تا تجربه و مهارت بالا های مورد مستلزم و نیاز کنترل برخود را جهت آنکه بداند چگونه و همچنین چه زمانی آن گونه بازی مناسب می باشد، فرا بگیرد.

بازی های وانمودی، فکر کردن و اندیشیدن انتزاعی را تقویت می کنند، توانایی بهره بری و استفاده از ابزاری مانند بلوک های ساختمان سازی به عنوان نشانه ی  چیزی ( مانند تلفن) سطح بالایی از تجربه و مهارت بالا فکر کردن و اندیشیدن  به شمار می رود و همچنین در نهایت کودک تو را قادر خواهد ساخت تشخیص دهد که  اعداد ،بیانگر مقدار و اندازه و همچنین مقدار،و همچنین ترکیبی  ازحروف ،نشانگر واژه هایی هستندکه به زبان می آورد، می شنود و همچنین می خواند.

385550 550 پرورش تخیل کودکان با آن بازی های کودکانه


پرورش تخیل

آیا کودک تو درگیر بازی های وانمودی می می شود؟ جهت ساختن دنیا ی فانتزی کودک خود، در یک جعبه یا گوشه ای از اتاق، چیزهایی را که کودک تان را به بازی های وانمودی بر می انگیزانند، قرار دهید. آن جعبه یا گوشه ی اتاق ممکن می باشد شامل:

سبد پلاستیکی پهناور و بزرگ،جعبه ی مقوایی، جعبه ی خالی یا پهناور و بزرگ جهت ساختن منزل و خانه

لباس های کهنه ،کفش، کوله پشتی و همچنین کلاه

تلفن قدیمی،دفترچه تلفن های قدیمی و همچنین مجله های کهنه

ظرف  های پخت و پز و آشپزی،ظرف های پلاستیکی غذا ،گل مصنوعی و همچنین دستمال سفره

حیوانات پارچه ای و همچنین عروسک هایی در مقدار و اندازه های متنوع و گوناگون و مختلف

تکه پارچه ،پتو ،ورقه های کهنه جهت ساختن لباس یا قلعه

چیزهای مناسب جهت  یک بازی وانمودی ویژه همچون “رفتن به سفر” ، شامل کارت پستال، بلیت های بهره بری و استفاده شده ی هواپیما ،سکه های  خارجی ،عکس هایی جهت تعطیلات

نوشت افزار جهت نوشتن پیام های تلفنی، نوشتن یادداشت ها لیست خرید و همچنین… باشند.

منبع

پرورش تخیل کودکان با آن بازی های کودکانه در تاریخ ۲ November 2014 | 9:37 am نشر یافته شده شده می باشد