کاردستی: یک کیف دستی جهت خانم‌های کوچولو

کاردستی: یک کیف دستی جهت خانم‌های کوچولو

|کاردستی: یک کیف دستی جهت خانم‌های کوچولو از مداد کمرنگ|

در آن پست طرز دوختن یک کیف رودوشی دخترانه آموزش داده می می شود.
وب وبسایت و مرکز خبرهای جدید بردوک – آزاده تجویدی: در آن پست طرز دوختن یک کیف رودوشی دخترانه آموزش داده می می شود.

546064 965 کاردستی: یک کیف دستی جهت خانم‌های کوچولو

وسایل مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری

 •     ۲۵ سانت پارچه که در اینجا از جنس کتان بهره بری و استفاده شده
 •     نیم متر لایی چسب دار پارچه
 •     ۱۲ سانتیمتر پارچه آستر
 •     یک دکمه به قطر ۲/۵ سانتیمتر
 •     اتو
 •     لوازم ابتدایی خیاطی مانند قیچی٬ چرخ خیاطی٬ سوزن

مراحل ساخت

۱٫ قطعات پارچه و همچنین لایی و همچنین آستری را که در عکس زیر توضیح داده شده ببرید

546065 814 کاردستی: یک کیف دستی جهت خانم‌های کوچولو

۲٫ لایی های پارچه های اصلی کیف (۲ تکه پارچه جهت پشت و همچنین روی کیف) و۴ عدد نوار بالای کیف را با اتو به پشت پارچه هایتان بچسبانید تا پارچه ضخیم تر می شود و همچنین کیف صاف و همچنین شکیل بایستد

546066 778 کاردستی: یک کیف دستی جهت خانم‌های کوچولو

۳٫ پارچه بند کیف را از طول تا بزنید و همچنین هر لبه را دوباره تا بزنید و همچنین درازای آن هم را مطابق شکل بدوزید.

546067 279 کاردستی: یک کیف دستی جهت خانم‌های کوچولو

۴٫ پارچه بند دکمه را مطابق شکل سه گوش از پشت تا بزنید و همچنین یک سانت به لبه را بدوزید. سپس اضافه پارچه را بچینید و همچنین آن هم را بر عکس کنید. (جهت برعکس کردن از یک سنجاق قفلی کمک بگیرید.)

546068 387 کاردستی: یک کیف دستی جهت خانم‌های کوچولو

۵٫ گوشه های پایینی پارچه های اصلی کیف و همچنین آستر های آن هم را گرد کنید. جهت اینکار می توانید گردی یک بشقاب را گوشه پارچه بگذارید و همچنین با صابون خیاطی علامت بزنید و همچنین سپس از روی خطی که کشیدید آن هم را ببرید.

546069 192 کاردستی: یک کیف دستی جهت خانم‌های کوچولو

۶٫ پارچه ها و همچنین آستر های کیف را مطابق شکل تا کنید. کناره آن هم را ۲/۵ سانتیمتر علامت بزنید و همچنین از محل علامت به سمت مرکز آن هم ببرید.

546070 324 کاردستی: یک کیف دستی جهت خانم‌های کوچولو

۷٫ حالا نوبت پیلی وسط کیف می باشد. به مقدار و اندازه ۰/۶ سانتیمتر از دو طرف  به داخل بدهید و همچنین آن هم را کوک بزنید. آن کار را جهت پشت و همچنین روی کیف انجام دهید. توجه داشته باشید آن پیلی را طوری بایستی و حتما تا کنید که در آخر٬ بالای کیف دوباره یک خط صاف می شود و همچنین حالت هشت نداشته باش.

546071 192 کاردستی: یک کیف دستی جهت خانم‌های کوچولو

۸٫ در صورتی که یادتان باشد٬ ۴ عدد نوار بالای کیف به ابعاد ۵/۶ در ۲۳ سانتیمتر بریده بودید. دو تا از آن نوار ها را٬  یکی به  پارچه جلویی کیف و همچنین یکی به  پارچه پشتی کیف بدوزید. جهت دوختن٬ اول آن هم را بر عکس و همچنین رو به پایین٬ روی لبه بالایی پارچه اصلی کیف بگذارید و همچنین دوخت بزنید٬ سپس آن هم را به سمت بیرون و همچنین بالا برگردانید و همچنین دوباره یک ردیف بدوزید.

546073 900 کاردستی: یک کیف دستی جهت خانم‌های کوچولو

۹٫ در حال حاظر بایستی و حتما دو طرف کیف آماده شده باشد. آن دو طرف را از پشت روی هم قرار دهید و همچنین دور تا دور آن هم را (به جز قسمت بالای کیف) بدوزید.

546074 878 کاردستی: یک کیف دستی جهت خانم‌های کوچولو

۱۰٫ با سنجاق ته گرد٬ بند کیف و همچنین بند دکمه را در جایی که بایستی و حتما وصل می شود٬ متصل کنید.

546075 481 کاردستی: یک کیف دستی جهت خانم‌های کوچولو

۱۱٫ حالا نوبت آن هم می باشد که آستر های کیف را درست کنیم. ۲ عدد دیگر از نوار های بالای کیف را که باقیمانده به بالای دو آستر می دوزیم. همانطور که در شکل می بینید٬ بالای آستر ها را پیلی ریز می دهیم تا به مقدار و اندازه نوارهای بالایی شوند.

546076 827 کاردستی: یک کیف دستی جهت خانم‌های کوچولو

۱۲٫ آستر ها را به هم می دوزیم. دقت کنید٬ بالای آستر(دهانه کیف) را ندوزید. همچنین مقداری از پایین آن هم را باز می گذاریم.

546077 184 کاردستی: یک کیف دستی جهت خانم‌های کوچولو

۱۳٫ در آن مرحله می خواهیم کیف و همچنین آستر آن هم را به هم وصل کنیم. همانطور که در شکل می بینید٬ کیف را به رو و همچنین آستر را پشت و همچنین رو می کنیم٬ سپس کیف را با بند آن هم کلا داخل آستر می کنیم.

546078 989 کاردستی: یک کیف دستی جهت خانم‌های کوچولو

۱۴٫ نوار های بالای کیف و همچنین آستر را دور تا دور به هم با سنجاق وصل کنید و همچنین سپس آن هم ها را به هم بدوزید. ( همواره توجه داشته باشید دهانه کیف را به هم ندوزید٬ زیرا و به درستی که قرار می باشد داخل آن هم وسایلتان را قرار دهید!) توجه داشته باشید که دسته کیف تان هم در همین مرحله٬ لای دو تا نوار دوخته خواهد شد.

546079 442 کاردستی: یک کیف دستی جهت خانم‌های کوچولو

۱۵٫ کیف را از پایین آستر که باز گذاشته بودید در بیاورید و همچنین حالا پایین آستر را بدوزید.

546080 231 کاردستی: یک کیف دستی جهت خانم‌های کوچولو

۱۶٫ دکمه را دقیقا زیر بند آن هم بدوزید. آن آخرین مرحله بود!

546081 824 کاردستی: یک کیف دستی جهت خانم‌های کوچولو

امیدوارم دخترنازنین تان کیف جدیدش را دوست داشته باشد.

546082 195 کاردستی: یک کیف دستی جهت خانم‌های کوچولو

منبع

کاردستی: یک کیف دستی جهت خانم‌های کوچولو در تاریخ ۲۱ June 2015 | 7:58 am نشر یافته شده شده می باشد

حیوانات کاغذی درست کنید

حیوانات کاغذی درست کنید

|حیوانات کاغذی درست کنید از مداد کمرنگ|

تو می توانید آن حیوانات را هم با کاغذ معمولی هم با مقوای رنگی درست کنید. فراموش نکنید از فرزندتان جهت درست کردن کاردستی کمک بگیرید.
بردوک – ارمغان فائزی: تو می توانید آن حیوانات را هم با کاغذ معمولی هم با مقوای رنگی درست کنید. فراموش نکنید از فرزندتان جهت درست کردن کاردستی کمک بگیرید.

550528 386 حیوانات کاغذی درست کنید

وسایل مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری

 •     کاغذ یا مقوا رنگی
 •     قیچی
 •     مداد رنگی
550529 974 حیوانات کاغذی درست کنید

مراحل ساخت

۱٫ الگوی جوجه را دانلود کنید و همچنین آن هم را روی کاغذ رنگی بکشید و همچنین با قیچی جدا کنید.

550530 537 حیوانات کاغذی درست کنید

۲٫ با مداد رنگی ، قسمت های متنوع و گوناگون و مختلف مرغ، مانند چشم، نوک، پا و همچنین … را رنگ کنید. از وسط کاغذ را تا کنید و همچنین مطابق عکس، برش های مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری را روی آن هم بزنید.

550531 840 حیوانات کاغذی درست کنید

۳٫ الگوی خرگوش را دانلود کنید و همچنین آن هم را روی کاغذ بکشید و همچنین با قیچی جدا کنید.

550531 840 حیوانات کاغذی درست کنید

۴٫ از وسط کاغذ الگو را تا کنید و همچنین مطابق عکس، برش های مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری را روی آن هم بزنید.

550532 508 حیوانات کاغذی درست کنید

منبع

حیوانات کاغذی درست کنید در تاریخ ۲۹ June 2015 | 4:42 pm نشر یافته شده شده می باشد

آموزش درست کردن جوجه کاموایی

آموزش درست کردن جوجه کاموایی

|آموزش درست کردن جوجه کاموایی از مداد کمرنگ|

درست کردن آن جوجه کوچک و همچنین بامزه خیلی آسان می باشد. تو می توانید چندتا از آن هم ها را جهت فرزندتان ظرف مدت کوتاهی درست کنید.
بردوک – ارمغان فائزی: درست کردن آن جوجه کوچک و همچنین بامزه خیلی آسان می باشد. تو می توانید چندتا از آن هم ها را جهت فرزندتان ظرف مدت کوتاهی درست کنید.

549302 703 آموزش درست کردن جوجه کاموایی

وسایل مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری

 •     کاموا
 •     چنگال
 •     قیچی
 •     مهره
 •     چشم عروسک

مراحل ساخت

۱٫ کاموا را مانند عکس، دور تا دور چنگال بپیچید. سپس  نخ غیره ای را عمود بر گلوله تفنگ کاموایی ببندید.

549299 234 آموزش درست کردن جوجه کاموایی

۲٫ کاموا را از چنگال جدا کنید و همچنین با قیچی دور تا دور آنرا مطابق عکس ببرید.

549300 965 آموزش درست کردن جوجه کاموایی

۳٫ جهت بینی جوجه می توانید از مهره های رنگی بهره بری و استفاده کنید. جهت چشم جوجه ،  میتوانید چشم عروسک آماده از بازار تهیه کنید یا آنکه خودتان درست کنید. جهت آن کار، دورتادور ورق قرص خالی را با قیچی جدا کنید تا تنها و فقط گردی آن هم باقی بماند. یک دانه عدس درون آن هم بگذارید و همچنین پشت ورق قرص را  مقوا بچسبانید.

549301 946 آموزش درست کردن جوجه کاموایی

۴٫ امیدوارم از آن کاردستی ساده لذت برده باشید. تو می توانید عروسک های متنوع بسیاری با آن روش آسان درست کنید.

549302 703 آموزش درست کردن جوجه کاموایی

منبع

آموزش درست کردن جوجه کاموایی در تاریخ ۳۰ June 2015 | 4:09 pm نشر یافته شده شده می باشد

آموزش ساختن سنجاق سینه خرسی با نمد

آموزش ساختن سنجاق سینه خرسی با نمد

|آموزش ساختن سنجاق سینه خرسی با نمد از مداد کمرنگ|

آن سنجاق سینه می تواند هدیه به یاد ماندنی جهت کودکتان باشد، و همچنین با توجه به آنکه خودتان آن سنجاق سینه را درست می کنید ارزش هدیه چند برابر می می شود. در ضمن کودکتان را با درست کردن کاردستی آشنا می کنید.
وب وبسایت و مرکز خبرهای جدید بردوک – ارمغان فائزی: آن سنجاق سینه می تواند هدیه به یاد ماندنی جهت کودکتان باشد، و همچنین با توجه به آنکه خودتان آن سنجاق سینه را درست می کنید ارزش هدیه چند برابر می می شود. در ضمن کودکتان را با درست کردن کاردستی آشنا می کنید.

551245 955 آموزش ساختن سنجاق سینه خرسی با نمد

وسایل مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری

 •  نمد صورتی
 •  نمد طوسی
 •  نمد سیاه
 • نمد سفید
 • نخ صورتی
 • نخ طوسی
 • نخ رنگی
 • مهره مشکی دو عدد
 • سنجاق قفلی
 • سوزن
 • قیچی
 • گچ
 • چسب حرارتی

مراحل ساخت

۱٫ وسایل مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری جهت شروع کار را تهیه کنید.

551246 332 آموزش ساختن سنجاق سینه خرسی با نمد

۲٫ با گچ روی نمد طوسی، شکل یک خرس را بکشید. روی نمد صورتی، لباس و همچنین دو عدد قلب  و همچنین روی نمد سفید، پوزه خرس را بکشید. سپس با قیچی آن هم ها را جدا کنید.

551247 916 آموزش ساختن سنجاق سینه خرسی با نمد

۳٫ لباس خرس را روی نمد طوسی که بدن عروسک می باشد بگذارید و همچنین دور تا دور آن هم را با نخ صورتی مانند عکس بدوزید.

551248 916 آموزش ساختن سنجاق سینه خرسی با نمد

۴٫ چشم های عروسک را با دو عدد مهره مشکی و همچنین نخ و همچنین سوزن روی نمد طوسی و همچنین سر جای مناسب بدوزید. روی نمد سفید که پوزه خرس می باشد، با نمد مشکی جهت عروسکتان بینی و همچنین با نخ مشکی دهان بگذارید.

551249 457 آموزش ساختن سنجاق سینه خرسی با نمد

۵٫ دور تا دور کار را با نخ طوسی بدوزید و همچنین تنها و فقط فضای کوچکی جهت پر کردن عروسک از پنبه باقی بگذارید.

551250 367 آموزش ساختن سنجاق سینه خرسی با نمد

۶٫ با چسب حرارتی، یک تکه نخ رنگی را به دست خرس بچسبانید و همچنین داخل خرس را از پنبه پر کنید.

551251 314 آموزش ساختن سنجاق سینه خرسی با نمد

۷٫ قلب ها روی هم بگذارید و همچنین دور تا دور آن هم ها را با نخ صورتی بدوزید، فضای کوچکی را خالی بگذارید و همچنین داخل قلب را از پنبه پر کنید. در مرحله قبل، به دست عروسک یک تکه نخ رنگی چسباندیم که سر دیگرش آزاد می باشد. سر آزاد نخ را با  نخ و همچنین سوزن،  به قسمت پایینی قلب بدوزید.

551252 917 آموزش ساختن سنجاق سینه خرسی با نمد

۸٫ پشت خرس و همچنین پشت قلب را با چسب حرارتی، سنجاق قفلی بچسبانید.

551253 182 آموزش ساختن سنجاق سینه خرسی با نمد

منبع

آموزش ساختن سنجاق سینه خرسی با نمد در تاریخ ۲ July 2015 | 11:49 am نشر یافته شده شده می باشد

کاردستی: ساخت آدم برفی با نمد

کاردستی: ساخت آدم برفی با نمد

|کاردستی: ساخت آدم برفی با نمد از مداد کمرنگ|

روی پارچه نمدی، دو دایره بکشید، یکی از دایره ها از غیره ای کوچکتر می باشد. سپس با قیچی دایره ها را جدا کنید.
وب وبسایت و مرکز خبرهای جدید بردوک – ارمغان فائزی:

وسایل مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری

 •  پارچه نمدی سفید
 •  قیچی
 •  نخ
 •  سوزن
 • ماژیک مشکی
551212 462 کاردستی: ساخت آدم برفی با نمد


مراحل ساخت

۱٫ روی پارچه نمدی، دو دایره بکشید، یکی از دایره ها از غیره ای کوچکتر می باشد. سپس با قیچی دایره ها را جدا کنید.

551206 759 کاردستی: ساخت آدم برفی با نمد

۲٫ دور تا دور هر کدام از دایره ها را با نخ سفید و همچنین سوزن، کوک بزنید و همچنین نخ را بکشید تا دایره جمع می شود، فضای داخل دایره را از پنبه پر کنید. سپس نخ را محکمتر بکشید تا یک گلوله تفنگ نمدی داشته باشید.

551207 367 کاردستی: ساخت آدم برفی با نمد

۳٫ بعد از آن که دو گلوله تفنگ نمدی درست کردید، نوبت به آن هم می رسد که آنها روی هم بگذارید و همچنین با سوزن بهم بدوزید.

551208 495 کاردستی: ساخت آدم برفی با نمد

۴٫ با ماژِیک مشکی جهت آدم برفی تان، چشم بگذارید.

551210 412 کاردستی: ساخت آدم برفی با نمد

۵٫ بعد از اتمام کار، می توانید جهت آدم برفی کوچکتان،  شال گردن یا کلاه درست کنید.

551211 450 کاردستی: ساخت آدم برفی با نمد

منبع

کاردستی: ساخت آدم برفی با نمد در تاریخ ۶ July 2015 | 5:23 am نشر یافته شده شده می باشد