نقش بازی در رشد شخصیت کودک

نقش بازی در رشد شخصیت کودک

|نقش بازی در رشد شخصیت کودک از مداد کمرنگ|

دختر بچه‌ای که در بازی‌هایش کفش پاشنه بلند مادر را می‌پوشد یا پسر بچه‌ای که با گرفتن کیف پدر اصرار دارد نقش پدر را بازی کند هر دو تلاش می‌کنند به روش خودشان ویژگی‌های شخصیتی مادر و همچنین پدر را درونی کنند.
shahrzad نقش بازی در رشد شخصیت کودک
مجله شهرزاد: دختر بچه‌ای که در بازی‌هایش کفش پاشنه بلند مادر را می‌پوشد یا پسر بچه‌ای که با گرفتن کیف پدر اصرار دارد نقش پدر را بازی کند هر دو تلاش می‌کنند به روش خودشان ویژگی‌های شخصیتی مادر و همچنین پدر را درونی کنند. در واقعیت و حقیقت بازی‌هایی از آن دست‌‌ آن هم مامان‌بازی و همچنین خاله‌بازی‌های خودمان خواهند بود که به نظر حیدر حسینی، کار‌شناس ارشد روان‌شناسی بالینی نه تنها نگران کننده نیستند بلکه بچه‌ها را جهت پذیرفتن نقش‌های‌شان در زندگی آماده می‌کنند.

آن یک تمرین می باشد!

بازی‌هایی مثل مامان‌بازی، خاله بازی و همچنین… در تیم بازی‌های تقلیدی و همچنین نمایشی قرار می‌گیرند. بازی‌هایی که گرایش کودکان به آن هم‌ها علی رغم تصور خیلی از پدر و همچنین مادر‌ها نه تنها ایردای ندارد بلکه نقشی مهم و همچنین اصولی و کاربردی در تکوین ساختار شخصیت کودکان نیز بازی می‌کند. دختر بچه‌ای که کفش پاشنه بلند مادر را می‌پوشد، سراغ لوازم آرایش او می‌رود یا پسر بچه‌ای که سراغ ابزار کار پدر می‌رود، تلاش می‌کند ویژگی‌های شخصیتی پدر و همچنین مادر را به روش خودش درونی کند. دختربچه‌ای که در بازی‌هایش رفتار مادر را تقلید می‌کند در واقعیت و حقیقت به تمرین نقش جنسیتی خودش با بهره بری و استفاده از نمادهای مادرانه مشغول می باشد و همچنین آن دقیقا‌‌ آن هم اتفاقی می باشد که در مورد پسربچه‌ای که در بازی‌هایش پدر را تکرار می‌کند، رخ می‌دهد.

بعد از ۲۰ ماهگی

مشخص کردن محدوده سنی دقیق جهت گرایش کودکان به بازی‌های تقلیدی و همچنین نمایشی، کاملا نسبی و همچنین در گرو شرایط محیطی و همچنین ویژگی‌های رشدی آن هم‌هاست. ولی باید توجه داشت بنابر قواعد رشدی بچه‌ها از ۲۰ ماهگی به بعد جهت تکرار و همچنین تمرین بازی‌هایی که کنش متقابل شرط اصلی آن هم‌هاست، آماده‌اند. حال آن هم‌که بازی‌های تقلیدی و همچنین نمایشی مثل خاله‌بازی و همچنین مامان‌بازی هم در همین تیم قرار می‌گیرند. ولی باید توجه داشت در صورتی که کودکی زود‌تر از آن سن به بازی‌های تقلیدی گرایش پیدا کند در واقعیت و حقیقت آن توانایی را دارد که زود‌تر از قواعد معمول محیطش را درونی کند. بنابراین نه تنها جای نگرانی جهت والدین باقی نمی‌ماند بلکه آن هم‌ها بایستی و حتما آن گرایش را در شمار توانایی‌ و همچنین امتیازهای فرزندشان قرار بدهند.

184467 394 نقش بازی در رشد شخصیت کودک

تو الگوی اصلی هستید

پدر و همچنین مادر‌ها بایستی و حتما به یاد داشته باشند تقلید نقش، جزو روند رشدی کودک می باشد و همچنین کاملا اجتناب‌ناپذیر. هنگام و زمانی که کودک رفتاری را تقلید می‌کند یعنی آن هم رفتار را باور کرده و همچنین برایش مهم و همچنین ارزشمند می باشد. بنابراین هنگام و زمانی که ما به عنوان پدر و همچنین مادر در جریان آن رفتارهای تقلیدی شاهد رفتار اشتباهی از کودک هستیم، حتما بایستی و حتما تمام حواس‌مان را متوجه خودمان بکنیم. مثلا در صورتی که پسر کوچولوی ۲ ساله تو در بازی‌هایش سیگار کشیدن را تقلید می‌کند به جای نگرانی از گرایش او به رفتار پهناور و بزرگ‌تر از سنش بایستی و حتما به آن فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن کنید که جهت او پدر نماد اقتدار و قدرت می باشد پس هنگام و زمانی که پدر سیگار می‌کشد او هم بایستی و حتما همین رفتار را تقلید کند!

هنگام و زمانی که بچه‌ها اصرار دارند

زمانی بایستی و حتما نسبت به گرایش بچه‌ها به آن قبیل بازی‌ها احساس خطر کرد که کودک در انجام آن هم‌ها اصرار دارد. البته ارائه یک تعریف درست از واژه اصرار کاملا ضروی می باشد. هنگام و زمانی که کودک تو بدون در نظر گرفتن هیچ حد و همچنین مرز زمانی و همچنین به صورت یکنواخت به تکرار یک بازی گرایش پیدا می‌کند، به گونه‌ای که مثلا بازی کردن با رژ لب مادر و همچنین ماندن در نقش پدر جهت او حتی نسبت به خوردن و همچنین خوابیدن هم در اولویت قرار می‌گیرد، بایستی و حتما نسبت به آن هم حساس شد. ولی باید توجه داشت در حالت کلی بچه‌ای که کارتونش را می‌بیند، با اسباب‌بازی‌هایش بازی می‌کند و همچنین در کنار آن هم‌ها به آن قبیل بازی‌ها هم گرایش دارد جای هیچ نگرانی جهت والدین باقی نمی‌گذارد. چرا که آن بازی در واقعیت و حقیقت باره‌ساز بخشی از روند طبیعی رشد کودک می باشد.

تو بازیگرید نه کارگردان!

بعضی از والدین به غلط تصور می‌کنند بایستی و حتما نحوه رشدی کودکان را به آن هم‌ها آموزش بدهند. آنها به دنبال همین باور اشتباه مدام به دنبال آن خواهند بود که با بهره بری و استفاده از بازی‌های فکری، لگو و همچنین… آن هم‌ها را متغایر و متفاوت بار بیاورند. ولی باید توجه داشت آن تلاش اصلا قابل توصیه نیست. بازی بخشی از روند رشد بچه می باشد و همچنین نقش والدین در آن روند هم صرفا همراهی و همچنین هدایت آن هم‌هاست نه کارگردانی بازی. البته در بازی‌های آموزشی که در سنین بالا‌تر و همچنین در حدود ۶ سالگی شروع می‌می شود و همچنین بعد از وارد شدن بچه‌ها به مدرسه هم ادامه پیدا می‌کند، شرایط فرق می‌کند. در آن قبیل بازی‌ها هدف اصلی آن می باشد که موضوعی مستقیما به بچه‌ها آموزش داده می شود. بنابراین دخالت موثر و همچنین کارگردانی درست ماجرا مهم می باشد. ولی باید توجه داشت تا قبل از آن سن و همچنین زمانی که بحث آموزش‌های بدون واسطه و غیر مستقیم در میان می باشد، والدین حین بازی صرفا بایستی و حتما هم‌بازی‌ بچه‌ها باشند.

آن شمایید که تقلید می‌شوید!

بازی‌های تقلیدی و همچنین نمایشی در واقعیت و حقیقت فرصتی جهت دیدن کردن و نمایش درونیات و همچنین برون‌ریزی رفتار بچه‌ها خواهند بود و همچنین علی رغم باورهای ما نیت و اراده آن نیست که از طریق بازی‌کردن با بچه‌ها چیزی را به صورت مستقیم به آن هم‌ها آموزش بدهیم. در واقعیت و حقیقت بازی‌های تقلیدی و همچنین نمایشی فرصتی خواهند بود جهت ما که نقاط ضعف رفتاری کودکان را بشناسیم و همچنین با بررسی کردن علل پیدایش آن هم‌ها با بهره بری و استفاده از روش‌های بدون واسطه و غیر مستقیم جهت رفع‌شان اقدام کنیم. مثلا در صورتی که بچه‌ای در نقش مادر یا پدر به عروسک یا حتی کودک مقابلش پرخاش می‌کند، رفتار خشنی دارد یا اصرار دارد حرفش را به کرسی بنشاند پدر و همچنین مادر را وا می‌دارد تا نسبت به آن رفتار او کنجکاو شوند و همچنین از طریق آموزش‌های بدون واسطه و غیر مستقیم مثل خواندن قصه، رعایت طرز برخورد با یکدیگر و همچنین حتی نوع صحبت کردن در مکالمات تلفنی، برخورد درست را به کودک آموزش بدهند. یادمان باشد کودک در واقعیت و حقیقت در آن بازی‌ها دارد نقش ما به عنوان پدر و همچنین مادر را تقلید می‌کند.

بایستی و حتما احساس خطر کنید

به روش کلی گرایش کودکان به تقلید رفتار پدر و همچنین مادر‌ها اصلا غیر طبیعی نیست. آنکه پسر بچه‌ای دوست دارد لباسی درست مثل لباس پدرش داشته باشد، در بازی‌هایش سراغ کیف او می‌رود و همچنین در بازی با بچه‌های هم سن و همچنین سال شمسی دائما نقش پدر را بازی می‌کند، یا دختر بچه‌ای که در میان بازی‌هایش تمایل دارد سراغ کیف آرایش مادر برود یا حتی با کفش‌های او راه برود کار خطایی انجام نمی‌دهد بلکه شناخت درست را از تشابه‌های جنسیتی‌اش به تصویر می‌کشد. در واقعیت و حقیقت زمانی آن رفتار نگران‌کننده می‌می شود که مثلا پسربچه‌ای به بهره بری و استفاده از لوازم آرایش مادر گرایش پیدا کند یا دختر بچه‌ای به ایفای نقش پدر و همچنین حتی لباس پوشیدن مثل او اصرار داشته باشد. در آن شرایط می باشد که بایستی و حتما نسبت به روند طبیعی همانندسازی در ‌کودکان احساس خطر کرد.

می‌خوام آمپول بزنم، تنها و فقط همین!

یکی از بازی‌های تقلیدی که کودکان به خصوص کودکان ۳ تا ۶ ساله به آن هم گرایش عجیبی دارند دکتر بازی می باشد. آن هم‌ها می‌خواهند در جریان آن بازی یکدیگر را معاینه کنند و همچنین به هم آمپول بزنند بنابراین دور از انتظار نیست که در گیرودار آن بازی افراد بدن یکدیگر را هم ببینند و همچنین دقیقا همین قسمت و بخش ماجراست که واکنش شدید پدر و همچنین مارد‌ها را برمی‌انگیزاند. ولی باید توجه داشت والدین دائما بایستی و حتما به یاد داشته باشند که آن رفتار‌ها با نیت و اراده و همچنین غرض جنسی و زناشویی و جنسی صورت نمی‌گیرد و همچنین در صورتی که درست هدایت می شود حتی قرار نیست به روابط زناشویی و جنسی و زناشویی و جنسی منتهی می شود. آن بازی‌ها صرفا از یک کنجکاوی کودکانه سرچشمه می‌گیرند. بنابراین راه مناسب مقابله با آن هم‌ها دعوا و همچنین سرزنش شدید نیست. در عوض بایستی و حتما در فضایی خارج از بازی‌ راجع به فضای خصوصی اشخاص با آن هم‌ها صحبت کنید، آنکه بعضی از نواحی بدن جزو همین فضای خصوصی قرار می‌گیرند و همچنین بایستی و حتما از دید دیگران پوشیده بمانند. همچنین تذکر آن موضوع که نباید لباس دوستش را جهت آمپول زدن کنار بزند، همین‌روش که نباید اجازه آن بازی را به او بدهد. در واقعیت و حقیقت تو با بهره بری و استفاده از آن توضیحات و همچنین حتی تکرار آن هم‌ها در زمان‌های مناسب کودک‌تان را از انجام چنین کاری منع می‌کنید و همچنین محدوده بازی را برایش مشخص می‌کنید آن هم هم بدون آنکه کنجکاوی او را اکثرا و بیشتر از قبل تحریک کرده باشید. البته بهتر می باشد با دیدن گرایش بچه‌ها به آن بازی دورادور مراقب رفتارهای آن هم‌ها باشید تا زمانی که مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری بود به روش بدون واسطه و غیر مستقیم و همچنین به بهانه‌هایی مثل دعوت آن هم‌ها به تماشای تلویزیون یا حتی خوراکی‌هایی که دوست دارند، حواس‌شان را پرت کنید.

منبع

نقش بازی در رشد شخصیت کودک در تاریخ ۳۱ July 2013 | 12:46 pm نشر یافته شده شده می باشد

تابستان شاد و همچنین کودکانه با آن خلاقیت ها

تابستان شاد و همچنین کودکانه با آن خلاقیت ها

|تابستان شاد و همچنین کودکانه با آن خلاقیت ها از مداد کمرنگ|

کمی خلاق باشید و همچنین کارهای جدید و تو و تازه‌ای را جهت تابستان امسال تدارک ببینید. ایده‌هایی که در عین سادگی بتوانند حسابی کودکان‌تان را سرگرم کنند و همچنین تعطیلات هیجان‌انگیزی را جهت‌شان رقم بزنند. تفریحاتی که می‌توانند افراد خانواده را به یکدیگر نزدیک‌تر کنند.
sibesabz تابستان شاد و همچنین کودکانه با آن خلاقیت ها

مجله سیب سبز: کمی خلاق باشید و همچنین کارهای جدید و تو و تازه‌ای را جهت تابستان امسال تدارک ببینید. ایده‌هایی که در عین سادگی بتوانند حسابی کودکان‌تان را سرگرم کنند و همچنین تعطیلات هیجان‌انگیزی را جهت‌شان رقم بزنند. تفریحاتی که می‌توانند افراد خانواده را به یکدیگر نزدیک‌تر کنند.

تی‌شرت خانوادگی

وقتش می باشد قلم مو‌ها و همچنین رنگ‌های‌تان را بیرون بیاورید و همچنین یک تی‌شرت مادر و همچنین فرزندی منحصر به فرد جهت خودتان طراحی کنید. جهت آن کار یک پرینت از طرح مورد علاقه خود و همچنین فرزندتان تهیه ‌کنید و همچنین با تی‌شرت‌های یک رنگی که خریده‌اید جایی ببرید که چاپ سیلک انجام می‌دهند. آنها عکاسی می‌کنند و همچنین روی پیراهن‌تان چاپ می‌کنند. می‌توانید جهت ثبات طرح بخواهید که از رنگ‌های پلی‌اتیلن بهره بری و استفاده کنند.

ماساژ خانگی یادتان نرود

می‌توانید یک لگن را پر از آب کنید و همچنین پاهای کوچولوی‌تان را یک ماساژ اساسی بدهید. می‌توانید با حرکت دورانی انگشت شست دست خود ماساژ را از پاشنه پا شروع کنید و همچنین به صورت دایره‌وار به سمت سر انگشتان بروید. به آن ترتیب انرژی از سر انگشتان تخلیه می‌می شود. در صورتی که کوچولوی‌تان دختر می باشد می‌توانید انگشتان پایش را هم با یک لاک خوش‌رنگ تزئین کنید.

187190 496 تابستان شاد و همچنین کودکانه با آن خلاقیت ها

نقش‌تان را عوض کنید

جهت یک روز اجازه دهید دخترتان بانوی منزل و خانه باشد. او را مامان منزل و خانه کنید و همچنین کارهای کوچکی را که از پس‌شان برمی‌آید به او بسپارید. پسرتان هم می‌تواند نقش پدر را داشته باشد. آنها را با کارهای بچگانه‌ای که می‌کنید غافلگیر کنید. حتی می‌توانید لباس‌های‌تان را مناسب نقشی که گرفته‌اید بپوشید.

همه چیز را خاموش کنید

جهت یک روز به صورت روستایی زندگی کنید و همچنین تمام وسایل الکترونیک منزل و خانه را خاموش کنید. لپ‌تاپ، گوشی موبایل و همچنین ویدئوی‌تان را خاموش کنید و همچنین بازی‌هایی که نیازی به آن وسایل ندارد، انجام دهید. کتاب‌های رنگی کودک را از قفسه بردارید و همچنین با آنها کار کنید. حتی می‌توانید به اتفاق هم یک آهنگ بامزه بخوانید.

کارهای بامزه کنید

چند سبیل و همچنین عینک با کمک کاغذ بسازید  و همچنین طوری برخورد کنید که انگار متوجه نمی‌شوید چرا فرزندتان دارد به تو می‌خندد. خودتان را جهت چند دقیقه نگه دارید. پدرها هم می‌توانند موی دم‌اسبی به پشت‌تان وصل کنند و همچنین با صدایی نازک با بچه‌ها حرف بزنند. آن کار حسابی بچه‌ها را سرذوق می‌آورد و همچنین تا مدتی صدای جذاب و جالب و خنده‌شان قطع نمی‌می شود.

نامه جهت کودکم

جهت فرزندتان یک نامه به آدرس منزل و خانه پست کنید. درون آن نامه می‌توانید کلی برچسب بامزه و همچنین تمبر قرار دهید و همچنین او را تشویق کنید که جواب دهد. آن کار باعث می‌می شود بعد از مدت‌ها با نگاه به آن نامه‌ها به یاد خاطره‌های بامزه‌ای که با هم داشتید، بیفتید.

 کد بگذارید

با همدیگر یک نوع دست تکان دادن رمزی، یک کلمه بامزه یا یک سمبل و همچنین نماد اختراع کنید؛ چیزی که تنها و فقط تو، همسرتان و همچنین فرزندتان آن هم را می‌دانید. بعد که در یک جمع آن کار را با هم انجام دادید متوجه می‌شوید آن کار باعث می‌می شود کوچولوی‌تان حس هیجان‌انگیزی داشته باشد و همچنین او خود را هم وزن پدر و همچنین مادر بداند.

 آب بازی یادتان نرود

هیچ چیز مانند آب بازی نمی‌تواند هیجان تابستان را جهت کوچولوی‌تان اکثرا و بیشتر کند. بنابراین یک هنگام و زمانی که را جهت آن کار در نظر بگیرید. حواس‌تان به اسباب‌بازی‌هایی که می‌توانید بهره بری و استفاده کنید شامل تفنگ آب‌پاشی باشد. بچه‌ها با آن اسباب‌بازی‌ها حسابی سرذوق می‌آیند.

 نقشه گنج

یک برنامه جذاب و جالب و خوب کشف گنج راه بیندازید. پول خردهایی را در بعضی جاهای منزل و خانه پنهان کنید؛ زیر مبل، پشت پشتی یا داخل جیب پدر. بعد به فرزندتان بگویید در صورتی که می‌خواهد بستنی بخورد بایستی و حتما آن پول‌ها را از جاهای متنوع و گوناگون و مختلف منزل و خانه پیدا کرده و همچنین جمع کند. حواس‌تان باشد آن بازی را با بچه‌های زیر ۳سال که امکان دارد سکه پول را ببلعند انجام ندهید.

 پخت و پز و آشپزی یادتان نرود

یک کلاه پخت و پز و آشپزی تهیه کنید. یک برنامه جذاب و جالب و خوب تهیه سالاد با سبزی‌های رنگارنگ ترتیب دهید. اجازه دهید او سالاد مخصوص خود را تهیه کند با هر مقدار و اندازه از هر سبزی که دلش می‌خواهد.  

منبع

تابستان شاد و همچنین کودکانه با آن خلاقیت ها در تاریخ ۵ August 2013 | 12:45 pm نشر یافته شده شده می باشد

آب بازی با کودک واجب می باشد زیرا …!

آب بازی با کودک واجب می باشد زیرا …!

|آب بازی با کودک واجب می باشد زیرا …! از مداد کمرنگ|

آب بازی یکی از بهترین بازی های کودکان می باشد و همچنین آنها می توانند بدون آنکه ابراز ناراحتی کنند یا از انجام آن هم خسته شوند، ساعت های طولانی به آب بازی بپردازند؛ آنها گاه با دستان کوچک خود به سطح آب می کوبند و همچنین از پاشیدن قطرات آب به سر و همچنین صورت خود احساس وجد می کنند.
bartarinha ir آب بازی با کودک واجب می باشد زیرا ...!

مجله راز: فصل گرم تابستان رسیده می باشد و همچنین بازی با آب، یکی از مهمترین و همچنین لذتبخش ترین بازی هایی می باشد که کودکان می توانند انجام دهند. آب بازی یکی از بهترین بازی های کودکان می باشد و همچنین آنها می توانند بدون آنکه ابراز ناراحتی کنند یا از انجام آن هم خسته شوند، ساعت های طولانی به آب بازی بپردازند؛ آنها گاه با دستان کوچک خود به سطح آب می کوبند و همچنین از پاشیدن قطرات آب به سر و همچنین صورت خود احساس وجد می کنند و همچنین گاهی اسباب بازی های خود را با آب می شویند و همچنین بالا و همچنین پایین رفتنآنها را در آب، به دقت نظاره می کنند. در آن مقاله نیت و اراده داریم به گفتن بعضی از مزایا و خاصیت های آب بازی در روند کشف استعدادها و همچنین خلاقیت های کودکان بپردازیم:

196549 133 آب بازی با کودک واجب می باشد زیرا ...!

۱- آب بازی، آرامش قسمت و بخش کودکان

آب، مایعی آرامش قسمت و بخش جهت همه اشخاص می باشد و همچنین کودکان نیز در آب، احساس آرامش می کنند. در صورتی که کودک در تمام طول روز، بدخلق باشد و همچنین در کل، روز غیرقابل تحملی را سپری کرده باشد، می توانیم با پر کردن یک وان یا لگن از آبی با دمای مناسب و همچنین گذاشتن کودک در آن هم، آرامش او را دوباره تامین کنیم. آب بازی الزاما نیازمند وسایل جانبی غیره ای نیست، ولی چنانچه در هنگام آب بازی کودک، وسایل غیره ای نیز در اختیار او بگذاریم، هم سرگرمتر می می شود و همچنین هم تاثیری مستقیم بر خلاقیت او همچنین و همچنین کشف استعدادهای درونی او خواهد داشت.

والدین می توانند با مقداری وسایل ساده از قبیل عروسک، قیف، قاشق و همچنین سایر وسایل مشابه، همچنین و علاوه بر تقویت هوش کودک خود، محیط آب را جهت او آرامش قسمت و بخش تر نمایند. والدین بایستی و حتما در انتخاب وسایل دقت کنند؛ پیشنهاد می می شود آن وسایل ترکیبی از وسایلی که بر روی آن هم می مانند و همچنین وسایلی که در آب فرو می روند باشد.۲- آب بازی، تقویت کننده خلاقیت و همچنین ابتکار کودک

یکی دیگر از مزایا و خاصیت های آب بازی، تحریک قوه خلاقیت کودکان می باشد. آب بازی کردن فرصتی جهت آنها فراهم می آورد که در آن هم، قوه خلاقیت خود را پرورش می دهند. در آن بین، وظیفه والدین، خیلی زیاد سنگین و همچنین حساس می باشد. والدین همانگونه که در بند اول گفته شد، بایستی و حتما وسایل مختلفی در اختیار کودکقرار دهند و همچنین باره کشف استعدادهای او را فراهم نمایند.

196545 335 آب بازی با کودک واجب می باشد زیرا ...!

آنان می توانند به جای آن هم که خارج از محیط بازی با یک حوله، منتظر خسته شدن کودک و همچنین بیرون آمدن او از آب باشند، در کنار او و همچنین همراه با او، باره کشف موقعیت های جدید بیشتری را جهت کودک فراهم نمایند. کودکان نیز می توانند آزمایش های گوناگونی را در آب انجامدهند. آزمایش چگونگی معلق ماندن یک وسیله بر روی آب، چگونگی فرو رفتن وسایل دیگر در آب، شستن یک تکه پارچه با آب، جذب شدن آب در یک اسفنج، ریختن آب در یک نایلون و همچنین تغییر شکل دادن نایلون با حرکت دادن آن هم، توجه به بی رنگ بودن آب، حل شدن بعضی مواد در آب و همچنین برعکس حل نشدن بعضی دیگر و همچنین بسیاری از آزمایش های مشابه، می تواند تاثیر خیلی زیاد بسیاری در تقویت خلاقیت کودک داشته باشد؛ پس با حوصله و همچنین وسواس اکثرا و بیشتر، اجازه بدهید کودکتان آزمایش های بیشتری انجام دهد.۳- آب بازی عامل رشد عاطفی و همچنین هیجانی کودک

کودکان عاشق آب بازی خواهند بود. شاید آن جهت والدین هم سوال باشد که چرا کودکآنها ساعت ها در آب می ماندو هیچ اعتراضی نمی کند، یا چرا آن محیط جهت او خسته کننده و همچنین تکراری نمی می شود.

نقطه آن می باشد که در هنگام آب بازی،کودک تنش های خود را کاهش می دهد و همچنین به آرامشی رؤیایی دست می یابد. آب بازی به او احساس اقتدار و قدرت می دهد و همچنین کنجکاوی او را تحریک می کند و همچنین راه کشف ناشناخته ها را پیش روی او باز می کند. از لحاظ روانی و همچنین عاطفی هم کودک می تواند در محیط آب اکثرا و بیشتر فعالیت کندو بدین ترتیب،انرژی نهفته خود را آزاد نماید؛ دختربچه ها می توانند عروسک خود را بشویند و همچنین از لحاظ عاطفی از انجام آن کار لذت ببرند، پسربچه ها هم با دست و همچنین پا زدن در آب، انرژی خود را تخلیه می کنند.

196547 646 آب بازی با کودک واجب می باشد زیرا ...!۴- آب بازی، عامل رشدگویایی و همچنین افزایش دایره لغات

یکی از مهمترین نیازهای کودکان، اقتدار و قدرت گفتن خواسته ها از طریق سخن گفتن می باشد. در واقع جهت آنکه کودک تو بتواند در جامعه، نقش مؤثری ایفا نماید، بایستی و حتما قادر به درک معانی مشترک کلمات و همچنین ساختار زبان باشد تا نیازهای زبانی خود را برآورده سازد.

یکی از تاثیرات آب بازی بر کودکان، ارتقای اقتدار و قدرت سخنوری و همچنین افزایش دایره لغات آنان می باشد. کودکان از طریق آب بازی، با کلمات جدیدی آشنا می شوند و همچنین با به کار بردن آن کلمات، دایره لغات آنان گسترش می یابد؛ آنها با لغاتی مانند آب، قطره، زلال، گرم، سرد، خنک، داغ، خیس، تر، خشک، سطح، کف، نم و همچنین بسیاری از کلمات دیگر آشنا می شوند.

والدین بایستی و حتما دقت کنندکه هنگام و زمانی که کودک نوپای آنها آن تجربه عملی را کسب می کند، از کلمات مناسبی جهت گفتگو با او بهره بری و استفاده نمایند. آنها بایستی و حتما در مورد آب و همچنین مزایا و خاصیت های آن هم با کودک خود گفتگو کنند. گفتگو با کودک می تواند راجع به موضوعاتی مانند پخش شدن آب، مزایا و خاصیت های آن هم و همچنین موضوعاتی از آن قبیل باشد.

حتی والدین می توانند درمورد آب جهت کودک خودداستان تعریف کنند.۵- آب بازی، موجب رشد فرهنگی و اجتماعی کودک

یکی از مهمترین خواصت آب بازی جهت کودکان، رشد فرهنگی و اجتماعی کودک می باشد. کودکان به هنگام آب بازی فرا می گیرند که چگونه با دیگران ارتباطی مؤثر برقرار کنند. آب بازی می تواند حس تعاون، همکاری، مشارکت، اطاعت از قوانین و همچنین مقررات، رعایت نوبت و همچنین انعطاف پذیری را در کودک تقویت کند.

196546 129 آب بازی با کودک واجب می باشد زیرا ...!

والدین بایستی و حتما کودک را در تمامیاموری که در منزل و خانه با آب انجام می دهند، سهیم کنند؛ جهت نمونه، کودک می تواند جهت کمک به والدین خود، لباس ها را آب کشی کند و همچنین یا حتی ظروف کوچک ملامین و همچنین پلاستیکی را بشوید. در صورتی که کودک آن کارها را به روش ناقص انجام می دهد، ناخوش و غمگین نشوید، زیرا انجام کارهایی از آن قبیل حتی به روش ناقص، تاثیری فوق العاده بر رشد فرهنگی و اجتماعی کودک تو خواهد داشت.

در پایان، مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری به ذکر می باشد که گرچه فصل تابستان بهترین زمان جهت آب بازی کودک شماست ولی آب بازی، تنها مختص تابستان نیست؛ در بهار و همچنین فصل برگ ریزان پاییز هم آب بازی خیلی زیاد لذتبخش می باشد، زیرا در آن فصل ها گل و همچنین لای و همچنین گودال های پر از آب، همه جا یافت می می شود و همچنین والدین می توانند با رعایت موارد و نکات بهداشتی و همچنین ایمنی، فرصت بازی در آن محیط را نیز جهت آنها فراهم نمایند.

منبع

آب بازی با کودک واجب می باشد زیرا …! در تاریخ ۱۱ September 2013 | 6:10 pm نشر یافته شده شده می باشد

اسباب‌ بازی مناسب کودک از تولد تا ۵ سالگی

اسباب‌ بازی مناسب کودک از تولد تا ۵ سالگی

|اسباب‌ بازی مناسب کودک از تولد تا ۵ سالگی از مداد کمرنگ|

بازی که اغلب با فعالیت بدنی همراه می باشد، با رشد و همچنین تربیت‌پذیری اندام‌های کودکان، تجربه و مهارت بالا‌های جنبشی مناسب و همچنین آمادگی بدنی آنها ارتباط نزدیک دارد. کودکان با فعالیت‌های جسمانی به تجربه و مهارت بالا‌های حرکتی می‌رسند.
sibesabz اسباب‌ بازی مناسب کودک از تولد تا 5 سالگی

مجله سیب سبز: بازی که اغلب با فعالیت بدنی همراه می باشد، با رشد و همچنین تربیت‌پذیری اندام‌های کودکان، تجربه و مهارت بالا‌های جنبشی مناسب و همچنین آمادگی بدنی آنها ارتباط نزدیک دارد. کودکان با فعالیت‌های جسمانی به تجربه و مهارت بالا‌های حرکتی می‌رسند. در پس نتیجه آن می شود که آنها می‌توانند از نظر جسمانی، اطمینان، ایمنی و همچنین اتکا به نفس پیدا کنند.  ارزش و همچنین اهمیت بازی از جنبه‌های گوناگون در نظر گرفته می‌شوند مانند جنبه جسمانی، فرهنگی و اجتماعی، اخلاقی و همچنین شناختی ولی باید توجه داشت بسیاری از والدین نمی‌دانند چگونه و چطوری اسباب‌بازی‌ها را جهت کمک به رشد کودک به کار گیرند. طاهره ثانوی،‌ کارشناس ارشد روانشناسی بالینی در مورد انواع اسباب‌بازی‌هایی که کودک از تولد تا ۵ سالگی می‌توانداستفاده کند، توضیح می‌دهد.

به تخیلش پرو بال بدهید

کودک نوپا از گذاشتن قطعات لگو روی هم لذت می‌برد. او می‌تواند آنها را به هم بکوبد، روی هم قرار دهد، درون یکدیگر بگذارد، برج بسازد، چیزهایی را زیر آنها پنهان کند و همچنین آنها را به ترتیب شکل یا رنگ از هم جدا کند. با آن وسیله کودک با مفاهیمی مانند پهناور و بزرگ، کوچک، گرد، چهارگوشه، انواع رنگ‌ها و همچنین… آشنا می‌می شود. به مرور و همچنین همزمان با کسب تجربه و مهارت بالا‌های حرکتی دستان و همچنین انگشتان دامنه تخیلات کودک هم وسیع‌تر می‌می شود و همچنین او می‌تواند اشکال معناداری مانند منزل و خانه یا ماشین بسازد. آنچه در بهره بری و استفاده از آن اسباب بازی اهمیت دارد آن می باشد که کودک حق انتخاب و همچنین آزادی عمل داشته باشد.

203218 401 اسباب‌ بازی مناسب کودک از تولد تا 5 سالگی

اسباب‌بازی‌های کنترلی آنها را مهندس می‌کند!

با افزایش سن کودک کنجکاوی او نسبت به محیط اکثرا و بیشتر می‌می شود. بنابراین اسباب‌بازی‌هایی را دوست دارد که همچنین و علاوه بر تولید صدا، قسمت‌های متحرکی داشته باشد تا او بچرخاند، بپیچاند، فشار دهد، ضربه بزند یا آن هم را کنترل کند. آن ویژگی‌ها باعث جذابیت آن گونه وسایل جهت کودکان می‌می شود. گاهی نیز کنجکاوی آنها را تا حدی تحریک می‌کند که می‌خواهند قطعات اسباب‌بازی را باز کنند و همچنین از اجزای آن هم و همچنین نحوه کارکردش با خبر شوند.

هوشیاری را زیاد می‌کند

یکی از اولین اسباب‌بازی‌های کودکان که با تولید صدا کودک را به خود جذب می‌کند، جغجغه می باشد. از آنجا که کودک آن هم را می‌گیرد و همچنین به دهان می‌برد جنس آن هم بایستی و حتما به گونه‌ای باشد که باعث بریدگی لب و همچنین دست او نشود و همچنین رنگ آن هم از مواد غیر سمی باشد. آن وسیله به سبب تولید صدا، همچنین و علاوه بر پرورش حس شنوایی دقت و همچنین هوشیاری کودک را افزایش می‌دهد و همچنین به دلیل داشتن رنگ‌های شفاف حس بینایی او را تحریک می‌کند. همچنین و علاوه بر آن، بهره بری و استفاده از آن اسباب‌بازی تجربه و مهارت بالا انگشتان و همچنین دست‌ها را جهت گرفتن و همچنین تکان دادن افزایش می‌دهد.

203219 507 اسباب‌ بازی مناسب کودک از تولد تا 5 سالگی

عروسک‌های شبیه بگیرید

عروسک یکی از قدیمی‌ترین وسایل بازی کودکان می باشد و همچنین آنها بدون توجه به جنسیت خود از بازی با آنها لذت می‌برند. جنس عروسک‌ها می‌تواند از پارچه، پلاستیک نرم یا شکننده باشد. کودکان از عروسک‌های خود جهت ایفای نقش‌های گوناگون بهره بری و استفاده می‌کنند. آنها با عروسک‌های خود حرف می‌زنند و همچنین احساسات خود را به دیدن کردن و نمایش می‌گذارند که آن فرصت خیلی زیاد خوبی می باشد که والدین در زمان بروز معظلات و مسائل و مشکلات به بازی کودکان با عروسک‌های خود توجه بیشتری داشته باشند. هرچه عروسک از نظر شکل و همچنین لباس با ساختار فرهنگی و همچنین خانوادگی کودک شبیه‌تر باشد، نزدیکی کودک به عروسک اکثرا و بیشتر می‌می شود.

بهترین وسیله تخلیه انرژی

کودک زمانی که چهار دست و همچنین پا راه می‌رود به تعقیب توپ علاقه دارد  و همچنین در سن نوپایی دوست دارد توپ را قل دهد یا در گرفتن آن هم سعی کند و همچنین به تدریج که پهناور و بزرگ‌تر می‌می شود با ضربه زدن به آن هم می‌تواند در بازی‌های نهاد‌یافته و همچنین هدف‌دار غیره ای شرکت کند. بازی با توپ در ساخته یا ایجاد و همچنین افزایش تجربه و مهارت بالا‌های حرکتی، تطابق چشم و همچنین دست و همچنین پا و همچنین تخلیه انرژی کودکان خیلی زیاد موثر می باشد.

203220 785 اسباب‌ بازی مناسب کودک از تولد تا 5 سالگی

راندنی‌ها حرکات را مطابق و یکدست می‌کنند

بعضی از اسباب‌بازی‌های هل دادنی قابل سوار شدن نیز خواهند بود. آن نوع اسباب‌بازی‌ها گاه در شکل وسایل نقلیه یا حیوانات شامل اسباب‌بازی‌های مورد علاقه کودکان می باشد. داشتن چرخ اضافه و همچنین فضایی مناسب جهت نشستن و همچنین ایمنی آن وسایل از موارد قابل توجه می باشد. آن وسایل از ۱۸ ماهگی مورد علاقه کودکان می باشد و همچنین باعث پیشرفت تعادل و همچنین تصحیح حرکات بازو، پا و همچنین بدن کودک می‌می شود. یادتان باشدکودک در ۳ سالگی پا زدن دوچرخه را می‌آموزد.

بازی که تمرکز می‌آورد

پازل‌ها همچنین و علاوه بر افزایش توانایی تشخیص و همچنین تمرکز به شناخت اشکال و همچنین تطابق چشمی آنها نیز کمک می‌کند. جنس پازل‌ها می‌تواند چوبی، پلاستیکی، اسفنجی یا مقوایی باشد. صفحه پازل از ۲ قطعه شروع می‌می شود و همچنین تا چند هزار قطعه افزایش می‌یابد. تعداد قطعات با سن کودکان ارتباط دارد. پازل ۲ تا ۳ قطعه‌ای جهت کودکان ۱۸ ماهه، ۳ تا ۵ قطعه‌ای جهت ۱۸ ماهه تا ۳ ساله و همچنین ۹ تا ۱۵ قطعه‌ای جهت کودکان ۳ تا ۵ ساله مناسب می باشد.

203222 222 اسباب‌ بازی مناسب کودک از تولد تا 5 سالگی

هیچ‌وقت کتاب را فراموش نکنید

هرچند کتاب جزو وسایل بازی نیست ولی باید توجه داشت بایستی و حتما از آن هم کودکی جزو مجموعه ابزاری باشد که کودک در اختیار دارد. امروزه کتاب‌های مختلفی تولید می‌می شود. کتاب‌های پارچه‌ای، مقوایی یا کتاب‌هایی که با فشار دادن یک تصویر به صدا درمی‌آید. بهترین سن کتابخوانی جهت کودکان از ۱۰ ماهگی می باشد و همچنین قبل از آن هم نیز بایستی و حتما برایش لالایی خواند. کودکان در ۲ سالگی کتاب‌های ریتم‌دار را دوست دارند و همچنین در سنین بالاتر کتاب‌هایی با شخصیت‌های ملموس می‌تواند مورد علاقه آنها قرار گیرد. بهره بری و استفاده از کتاب همچنین و علاوه بر افزایش خزانه لغات کودکان تخیلات آنها را توسعه می‌دهد و همچنین چیزهای بسیاری در مورد محیط پیرامون یاد می‌گیرند. تو می‌توانید در مورد تصاویر کتاب با کودکان گفت‌وگو کنید و همچنین از آنها بخواهید که داستان خود را بگویند، اینگونه به تجربه و مهارت بالا‌های کلامی و همچنین پرورش تخیلات و همچنین خلاقیت کودکان کمک شده می باشد.

گوش کودک‌تان را تقویت کنید

کودک دائما از شنیدن صدای موسیقی لذت می‌برد و همچنین آن احساس به مرور توسعه می‌یابد و همچنین او یاد می‌گیرد با حرکات دست‌ها ریتم آهنگ را اجرا کند. آن اسباب بازی در مراحل ابتدایی و اولیه به پرورش حس شنوایی، اقتدار و قدرت تمرکز و همچنین شادی منجر می‌می شود، به مرور در سنین بالاتر او را برمی‌انگیزد که از وسایل موسیقی بهره بری و استفاده کند. وسایل موسیقی مانند طبل، زنگوله، سنج، ریختن حبوبات در بطری پلاستیکی کودک را تشویق می‌کند که به موسیقی گوش دهد و همچنین آن هم را تقلید کند و همچنین باره آموزش‌های موسیقی در بعدی جهت او فراهم می‌می شود.

203223 319 اسباب‌ بازی مناسب کودک از تولد تا 5 سالگی

در صورتی که می‌خواهید دست‌هایش را تقویت کنید

حدود ۲ سالگی کودک از تخیلات خود بهره بری و استفاده می‌کند و همچنین به اسباب‌بازی‌هایش جان می‌بخشد. او نسبت به محیط اطراف خود کنجکاو می باشد و همچنین دوست دارد فعالیت‌های والدین را تقلید کند. بنابراین جهت کودکان اسباب‌بازی‌هایی تهیه کنید که به آنها امکان بدهد به فعالیت‌هایی بپردازند که پهناور و بزرگ‌ترها به آنها می‌پردازند مانند وسایل علم پزشکی جدید، نجاری، مکانیکی و همچنین… آن وسایل همچنین و علاوه بر ارضای کنجکاوی باعث پرورش حرکات ظریف انگشتان، تقویت تجربه و مهارت بالا‌های هر دو  دست، تطابق چشم و همچنین دست و همچنین تمرکز و همچنین توانایی حل پیشامد جدید می‌می شود.

منبع

اسباب‌ بازی مناسب کودک از تولد تا ۵ سالگی در تاریخ ۱۵ October 2013 | 1:42 pm نشر یافته شده شده می باشد

با آن بازی ها کودکتان را کتاب خوان کنید (۱)

با آن بازی ها کودکتان را کتاب خوان کنید (۱)

|با آن بازی ها کودکتان را کتاب خوان کنید (۱) از مداد کمرنگ|

راز موفقیت در کتاب‌خوان کردن کودکان آن می باشد که به او بیاموزید مطالعه کتاب مملو از هیجان و همچنین مسایل سرگرم کننده می باشد. جهت پرورش آن احساس بایستی و حتما راهکارهای مناسب را بشناسید. جهت آن منظور بهتر می باشد ادامه مطلب را مطالعه فرمایید.

bartarinha ir با آن بازی ها کودکتان را کتاب خوان کنید (1)

برترین ها: راز موفقیت در کتاب‌خوان کردن کودکان آن می باشد که به او بیاموزید مطالعه کتاب مملو از هیجان و همچنین مسایل سرگرم کننده می باشد. جهت پرورش آن احساس بایستی و حتما راهکارهای مناسب را بشناسید. جهت آن منظور بهتر می باشد ادامه مطلب را مطالعه فرمایید.

جهت یادگیرنده های فیزیکی

به نام خود کودک او را در کتابخانه ثبت نام کنید و همچنین کارت عضویت بگیرید: هنگام و زمانی که کودک ببیند کارت اختصاصی دارد و همچنین می تواند به دنیایی از انواع کتاب های جدید دسترسی داشته باشد خیلی زیاد هیجان زده و همچنین خوشحال خواهد شد. جهت آن کار با او با هم به کتابخانه بروید و همچنین آموزش مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری را به او بدهید.
همچون شخصیت های کتاب لباس بپوشید و همچنین با کودک بازی کنید: همچون شخصیت کتاب داستان مورد علاقه کودک خود لباس بپوشید و همچنین مانند او رفتار کنید تا داستان کتاب را به دنیای واقعی بیاورید. حتی می توانید دوستان فرزند خود را دعوت و همچنین دیدن کردن و نمایش خانگی جهت آنها اجرا کنید.

212125 171 با آن بازی ها کودکتان را کتاب خوان کنید (1)


پوستر الفبا جهت او تهیه کنید:
از کودک بخواهید حروف موجود در پوستر را بنویسد و همچنین سپس مجله یا کاتالوگی بیاورید و همچنین از او بخواهید همه اشکالی که با حرف موردنظر شروع می شوند را با قیچی برش دهد و همچنین آنها را روی پوستر حرف مرتبط بچسباند. به آن ترتیب می توانید با بازی، حروف الفبا را به فرزند خود بیاموزید.

از عروسک های انگشتی جهت گفتن داستان کمک بگیرید: با عروسک های انگشتی یا حتی می توانید یک تکه پارچه ساده دور انگشت خود بپیچید و همچنین با ماژیک روی آن هم تصویر شخصیت موردنظر خود را نقاشی کنید و همچنین به واسطه آنها داستان را جهت فرزند خود تعریف کنید. هر چه ذوق و همچنین سلیقه بیشتری در آن باره به خرج دهید، کودک با اشتیاق بیشتری به کتاب‌خوانی تو توجه می کند. در صورتی که از عروسک بهره بری و استفاده می کنید، می توانید از خود کودک هم جهت بازی نقش شخصیت داستان کمک بگیرید.

برایش لغت‌نامه درست کنید: هنگامی که کودک با واژه های جدید روبه رو می می شود و همچنین معنای آنها را نمی داند، آنها را به همراه معنی داخل دفترچه یادداشت کنید. به آن ترتیب یک لغت‌نامه خوب و همچنین مفید جهت او تهیه کرده اید.

جهت پاداش کودک را به کتاب فروشی ببرید: هربار که کودک کار خوب انجام می دهد به او بگویید فلان مبلغ را برایت کنار می گذارم و همچنین سپس با آن هم پول با هم کتاب فروشی بروید و همچنین پول ها را خرج کنید.

جهت نویسنده مورد علاقه فرزند خود نامه بنویسید: جهت آنکه کودک را با مقوله کتاب، مطالعه و همچنین نویسندگی آشنا کنید، بهتر می باشد از او چند سوال بپرسید: به روش مثال: چه چیزی در مورد آن نویسنده را دوست داری؟ هنگام و زمانی که آن داستان را می خوانی چه احساسی دارد؟ شخصیت مورد علاقه تو کیست؟ از کودک بخواهید همه اینها را جهت نویسنده بنویسد، داخل پاکت نامه قرار دهد و همچنین تمبر بچسباند. می توانید آن هم را جهت ناشر یا نویسنده پست کنید.

212124 153 با آن بازی ها کودکتان را کتاب خوان کنید (1)

غذاهای داخل داستان های کتاب را برایش تهیه کنید: جهت آنکه کودک به کتاب علاقه بیشتری پیدا کند برایش غذاهای داخل کتاب را بپزید. به روش مثال به تخم مرغ رنگ غذای سبز بزنید. یا نان و همچنین کلوچه های عروسکی برایش درست کنید.

پیک نیک کتاب‌خوانی راه بیندازید:
غذای مورد علاقه کودک را تهیه کنید و همچنین با کتاب موردعلاقه اش راهی پارک شوید. در کنار بازی و همچنین صرف غذا می توانید کتاب نیز برایش بخوانید.

منبع

با آن بازی ها کودکتان را کتاب خوان کنید (۱) در تاریخ ۲۸ October 2013 | 3:34 pm نشر یافته شده شده می باشد