کودکان دیرآموز را بهتر بشناسیم!

کودکان دیرآموز را بهتر بشناسیم!

وسایل کمک آموزشی, آموزش کودکان, آموزش خلاقیت, آموزش خلاق, آموزش خلاق نوشتن, آموزش خلاقیت محور, آموزش همراه با بازی, آموزش هنر به کودکان, کودک و آموزش خلاق, کودکان دیرآموز, کلاس‌های پیش‌دبستانی

dsc09136 کودکان دیرآموز را بهتر بشناسیم!

 

تعریف کودکان دیرآموز <کندآموز>

کودکانی را دیرآموز می‌خوانیم که از نظـر هوشی در محدوده هوشبهر بین ۷۰ تا ۸۴ قرار گرفته‌اند یعنی یک تا دو انحراف استاندارد پایین‌تر از معدل سنی خودشان قرار گرفته‌اند و دارای عملکرد طبیعی ضعیف می باشند .

ایـن کودکان تنها در حیطه مهارت‌های تحصیلی دارای عملکردی محدودتر و ضعیف‌تر نسبت به همسـال ان خود می باشند و در بقیه رفتارهای انطباقی و سازشی فاقد هرگونه نقص قابل ملاحظه‌ای می‌باشند و مثل همسـال ان خود دارای فرق های فردی در حیطه‌های متفاوت رفتاری‌اند.‌

خصوصیات کودکان دیرآموز

ایـن کودکان تمرکز و دقت ضروری و رغبت به کارهای فکری و ابتکاری ندارند؛ قادر به طرح نقشه و برنامه‌ریزی برای خود و دیگـر ان نیستند ولی ممکن است با تمرین و ممارست در کارهای عملی و حرفه‌ای موفق شوند.

بیشتر ایـن اشخاص در خانواده و جامعه به طور تقریباً عادی زندگـی می‌کنند و جز در مسائل ی که انتقاد؛ دلیل و بیان ضروری است فرق محسوسی با دیگـر ان نشان نمی‌دهند.

ایـن اشخاص چنانچه دچار آشفتگیهای عاطفی نشوند؛ مطیع؛ فرمانبر؛ آرام و سازگار و در کنار زنی عاقل و مطیع و یا همکاری دلسوز و شکیبا می‌توانند خود و اطرافیان را از آرامش بهره‌مند سازند.

اشتغالات فنی و حرفه‌ای و ورزشی در رشد و پرورش شخصیت ایـن اشخاص اثر بخش است و علاقه زیادی به آن نشان می‌دهند.

بعضی از معین ات مهم و بـار ز ایـن دانش‌آموزان عبـار تنداز:

 • در درک مفاهیم و یادگیری مطالب؛ نماید تر از متوسط کلاس می باشند .
 • در تشخیص روابط پیچیده ضعیف می باشند .
 • از درک مفاهیم انتزاعی یا مجرد عاجز می باشند .
 • برای یادگیری مطالب درسی؛ به تمرینهای زیادتری نیاز دارند.
 • دامنه معلومات عمومی آنان نسبت به همسـال ان خود محدودتر است .
 • خزانه لغات محدودتری نسبت به همسـال ان خود دارند و از دستور زبان ساده‌ای که ویِژه دانش‌آموزان کوچکتر است؛ استفاده می‌کنند.
 • در خواندن و فهمیدن کتابهای درسی دچار اشکال می باشند .
 • در انجام تکالیف درسی اکثرا ۲  تا ۳ سـال از همسـال ان خود عقب می باشند .
 • اکثرا ً بعضی معلمان بدون دقت به محدودیت تواناییهای ذهنی ایـن گروه از دانش‌آموزان آنان را سرزنش و با دیگـر ان مقایسه می‌کنند و چنین برخوردهایی موجبات شکست و دل‌زدگی بیشتر آنان را نسبت به تحصیل فراهم می‌سازد؛ اصولاً یأس و ناامیدی ناشی از شکست در مدرسه؛ اعتماد و اطمینان به خود را کم شدن می‌دهد و چنین القا می‌کند که من به درد هیچ کاری نمی‌خورم.

درحالی که معلم آگاه و دانا بایستی در برخورد با چنین دانش‌آموزانی محدودیت‌های ذهنی آنان را در نظـر بگیرد و چنانچه واقعاً تشخیص می‌دهد که ایـن گروه توانایی درک مفاهیم پیچیده درسی را ندارند آنان را به بهره‌مندی از آموزش حرفه‌ای یا کشاورزی تشویق نماید ؛ تا بتوانند متناسب با توانایی‌ها و نیازهای خود؛ شغل آینده خویش را پایه‌ریزی کنند.

برای ساخته یک برنامه ویِژه کودکان دیرآموز بهتر است مشابه الگوی زیر عمل شود:‌

زمینه‌یابی و ارزیابی نمرات گروه‌های سنی ۱ تا ۵ سـال و مختص کودکانی که نمرات هوشی آنان ۲ سـال یا بیشتر از میزان معدل پایین‌تر بوده است .

از معلمانی که قبلاً با چنین کودکانی سروکار داشته‌اند استفاده کـرده تا توصیه ‌های ضروری ارائه شود.

یک بررسی دقیق از سلامت کودک و تاریخچه اجتماعی او ضروری است تا معین شود دلایل آشکاری که در عقب‌ماندگی او نقش دارند؛ چیست؟

آزمون‌های هوشی گروهی می‌تواند کمک بزرگی باشد.

چنانچه عقب‌‌ماندگی مربوط به عوامل احساسی و هیجانی باشد؛ یک مطالعه کامل توسط روانپزشک و یا روانشناس که واجد شرایط ضروری است ضرورت دارد. محتویات ایـن مطالعه عبـار تنداز: آزمون هوشی انفرادی؛ آزمون عملی؛ آزمون بالندگی (مهارتهای) اجتماعی و شخصی و آزمون‌های پیشرفت تحصیلی.

کودکان دیرآموز اصولا اس‌های ویژه‌

یک کلاس ویِژه کودک ایـن وضعیت را داراست تا وی در محیطی که به حد سطح خودش است؛ پیشرفت نماید و به حد سطح درک و فهم خودش با او کار شود. کلاس ویِژه جایی است که در آن تعداد دانش‌آموزان کمتری نسبت به بقیه کلاس‌ها وجود دارد و کوشش معلم بیشتر است .

برای ایـن که آموزگار از عهده ایـن کلاس و ایـن تکلیف برآید؛ مستلزم ایـن است که معلم دارای شخصیتی متناسب با ویژگیها ایـن کودکان باشد. ایـن آموزگار بایستی صبر و شکیبایی بی‌پایان؛ مهربانی؛ بینش و یک عشق ذاتی و فطری برای کودکان؛ روحیه کوشش و خستگی‌ناپذیر و انسان ‌دوست ها ه داشته باشد.

آموزگار بایستی تخصص ضروری را در زمینه‌های مربوط داشته باشد؛ از جمله:

 • دانش و آگاهی به میزان کافی.
 • توانایی کمک با دقت به تطابق شخصی و سازگاری او.
 • آشنایی با آزمون‌های متفاوت و مسائل استفاده از آن‌ها در بررسی کودک.
 • دانستن برنامه و برنامه‌ریزی‌های درسی.
 • دانستن تکنیک‌های آموزشی و مواد درسی.
 • دانستن ادبیات حرفه‌ای.
 • برقراری رابطه مناسب و مطلوب با کودکان و خانواده‌های آنان.

کودکان دیرآموز اصولا اس‌های عادی‌

 • اگرچه برای کودکان عقب‌مانده استفاده از کلاسهای ویِژه یک ایده‌آل است اما همواره ایـن امر امکان‌پذیر نیست. بعضی وقتها اوقات کودک عقب‌مانده و یا کودک دیرآموز در یک کلاس عادی جا داده می‌شود و زیرنظـر معلمی قرار می‌گیرد که کار ی در مورد تدریس ایـن کودکان نداشته است .
 • زمانی بنابر هر دلیل ی ایـن عمل انجام شود؛ معلم بایستی در مورد ایـن کودک با روانشناس یا مشاور مدرسه گفتگو نمایـد تا بتواند ایـن کودکان را بهتر تحت آموزش قرار دهد.
 • در هر کلاس که ۳۰ تا ۴۰ دانش‌آموز دارد؛ به طور معدل ۱ تا ۴ دانش‌آموز با ویژگی‌های گفته شده وجود دارد معلم بایستی اصول مهم کار با ایـن کودکان را بداند که عبـار ت است از:
 • معلم بایستی خصوصیات فردی کودک را در نظـر بگیرد.
 • معلم بایستی اصولا اس به کودک کمک نماید تا درحد و سطح خودش آموزش ببیند.
 • مطالب درسی بایستی بیشتر تکرار شود و مدت زمان یادگیری و آموزش درس جدید با فاصله بیشتر برنامه‌ریزی شود. مدتی که طول می‌کشد تا یک کودک دیرآموز همـان ند یک کودک عادی یک سـال درسی را به انتها برساند؛ یک سـال و نیم است .
 • کودک دیرآموز احتیاج به انگیزه برای تمرین (مشق و تکالیف) دارد. اما تمام ایـن روشهای انگیزشی به یک نوع نیستند و آموزگار بایستی نبوغ خاصی برای آموزش به کودک به کار بندد.
 • آموزگار برای تدریس از مسائل عینی و محسوس کمک بطلبد تا بتواند موقعیت آموزشی محسوسی را برای او فراهم نماید .
 • کودک دیرآموز برای رسیدن به ایده‌آل‌های آموزشی نیاز به تحسین و تشویق دارد. از قبیل: جوایز متفرقه؛ ستاره روی دفتر؛ یک اسباب‌بازی؛ نوشتن نامش با گچ رنگی و خلاصه تحریک کردن علاقه‌اش.
 • آموزگار بایستی به کودک کمک نماید تا به کار هایش به عنوان یک چیز ارزشمند بنگرد و هر کار و کوشش کودک در رابطه با موضوع تدریس از جانب معلم مورد احترام قرار گیرد.
 • داشتن ظاهر مناسب به کودک کمک می‌کند تا بهتر مورد پذیرش در جامعه باشد.‌
 • از ایـن کودکان بایستی برنامه‌ها و هدف‌های کوچکتری را انتظار داشته باشیم.