آموزش ساخت جامدادی با گونی

آموزش ساخت جامدادی با گونی

|آموزش ساخت جامدادی با گونی از مداد کمرنگ|

 

kardasti jamedadi goni آموزش ساخت جامدادی با گونی

 

آموزش ساخت جامدادی با گونی

 

جهت ساخت آن کاردستی به مقداری پارچه کنفی یا گونی ، چسب حرارتی ، قوطی ، روبان و همچنین گل و همچنین … مستلزم و نیاز دارید.

 

kardasti jamedadi goni 1 آموزش ساخت جامدادی با گونی

 

ابتدا مقداری پارچه کنفی یا گونی را به مقدار و اندازه دور قوطی ببرید ( جهت پوشش کامل کار کمی اکثرا و بیشتر از مقدار و اندازه قوطی برش بزنید ).

 

kardasti jamedadi goni 2 آموزش ساخت جامدادی با گونی

 

با چسب حرارتی پارچه کنفی یا گونی را به دور قوطی متصل کنید ( جهت زیبایی و همچنین تمیزی کار لبه های بالایی و همچنین پایینی کار را چسب بزنید ، بدنه قوطی را چسب نزنید ).

 

kardasti jamedadi goni 3 آموزش ساخت جامدادی با گونی

 

با بهره بری و استفاده از روبان های رنگی ، گل هایی که از گیره سر قدیمی تان باقی مانده ، پارچه های رنگی ، نگین و همچنین … جامدادی را تزیین کنید ( حتی با خود گونی هم میتوانید گل بسازید ).

 

pf button آموزش ساخت جامدادی با گونی

آموزش ساخت جامدادی با گونی در تاریخ ۲۸ September 2014 | 6:20 pm نشر یافته شده شده می باشد