آموزش ساخت دستبند مداد رنگی

آموزش ساخت دستبند مداد رنگی

|آموزش ساخت دستبند مداد رنگی از مداد کمرنگ|

 

dastband medad rangi 1 آموزش ساخت دستبند مداد رنگی

 

آموزش ساخت دستبند مداد رنگی

 

جهت ساخت آن دستبند خاص و همچنین زیبا به تعدادی مداد رنگی و همچنین بند کنفی یا چرمی مستلزم و نیاز دارید

مداد رنگی ها را با کمک تیغ موکت بری یا ابزار مشابه به فاصله های دلخواه برش بزنید

 

dastband medad rangi 2 آموزش ساخت دستبند مداد رنگی

 

مغز مداد رنگی ها را خارج کنید سپس بند کنفی یا چرمی را از میان مداد رنگی ها عبور دهید

دو طرف بند را چند گره بزنید ، میتوانید دو طرف بند را بدوزید یا با گیره در جای خود محکم کنید

 

pf button آموزش ساخت دستبند مداد رنگی

آموزش ساخت دستبند مداد رنگی در تاریخ ۱۰ August 2013 | 12:33 am نشر یافته شده شده می باشد