آموزش ساخت جعبه جواهر چوبی

آموزش ساخت جعبه جواهر چوبی

|آموزش ساخت جعبه جواهر چوبی از مداد کمرنگ|

 

kardasti chobi آموزش ساخت جعبه جواهر چوبی

 

جعبه جواهرات چوبی

 

چوب بستنی یا چوب باریک + مقوای دستمال توالت + مقوای ساده + کاغذ کادو + روبان رنگی

 

kardasti chobi 1 آموزش ساخت جعبه جواهر چوبی

 

ابتدا مقوا را به ارتفاعی که دوست دارید مقدار و اندازه جعبه تان باشد ببرید ، ۲ حلقه نیز جهت در جعبه برش بزنید

از مقوای ساده دو تکه گرد به مقدار و اندازه دهانه مقوای جعبه جهت پوش انتها و همچنین سر جعبه چوبی برش بزنید

 

kardasti chobi 2 آموزش ساخت جعبه جواهر چوبی

 

سطح داخلی مقوای جعبه و همچنین همچنین تکه های دیگر مقوایی را با کاغذ کادو یا کاغذ رنگی پوشش دهید

 

kardasti chobi 3 آموزش ساخت جعبه جواهر چوبی

 

تکه های مقوایی گرد را روی سر و همچنین ته مقوایی اصلی که جهت جعبه آماده کرده اید با چسب بچسبانید

 

kardasti chobi 4 آموزش ساخت جعبه جواهر چوبی

 

از چوب بستنی یا هر چوب نازک غیره ای جهت پوشش سطح مقوا بهره بری و استفاده کنید و همچنین با چسب بچسبانید

 

kardasti chobi 5 آموزش ساخت جعبه جواهر چوبی

 

بعد از آنکه تمام چوب ها را چسباندید و همچنین جعبه چوبی خوب خشک شد میتوانید روبان ها را بچسبانید

 

kardasti chobi 6 آموزش ساخت جعبه جواهر چوبی

 

از نوارهای روبانی ساده تر جهت اطراف در جعبه بهره بری و استفاده کنید ، کم و همچنین زیاد بودن روبان بستگی به خودتان دارد

 

kardasti chobi 7 آموزش ساخت جعبه جواهر چوبی

 

میتوانید همچنین و علاوه بر جعبه چوبی با همین روش قاب عکس و همچنین … نیز اماده کنید و همچنین ست های زیبایی داشته باشید

 

pf button آموزش ساخت جعبه جواهر چوبی

آموزش ساخت جعبه جواهر چوبی در تاریخ ۱۸ June 2013 | 10:42 am نشر یافته شده شده می باشد