نمونه سوالات آیین نامه با جواب

عنوان : نمونه سوالات آیین نامه با جواب

نمونه سوالات آیین نامه با جواب در سایت سوال آیین نامه جهت دانلود برای متقاضیان گواهینامه رانندگی و کسانی که آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی دارند قرار دارد . متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت سوال آیین نامه نمونه سوالات آیین نامه با جواب را دانلود کنند و بخوانند .

۱- کدام یک از موارد زیر از نتایج مصرف الکل و مواد مخدر به هنگام رانندگی است ؟

الف) کنترل بیشتر بر خود ، کم شدن احساس اعتماد به نفس ، عدم اطلاع صحیح از سرعت

ب) واکنش بیهوده ، احساس اعتماد به نفس کاذب ، کنترل بیشتر خودرو

ج) کنترل کم تر خودرو و احساس اعتماد به نفس کاذب و عدم اطلاع صحیح از سرعت

د) کنترل کم تر خودرو ، کم شدن احساس اعتماد به نفس ، واکنش های بیهوده

جواب صحیح گزینه ۳

۲- شما قصد دارید رانندگی کنید ولی احساس بیماری می کنید ، چکار باید بکنید ؟

الف) قبل از رانندگی داروی مناسب بخورید

ب) رانندگی نکنید

ج) در صورت امکان طول سفر را کوتاه کنید

د) شب زود بخوابید

جواب صحیح گزینه ب

۳- در یک منطقه مسکونی و شهری در حال حرکت هستید به یک سرعت گیر نزدیک می شوید شما باید :

الف) سریعا سرعت خود را کاهش دهید

ب) از قسمت چپ جاده عبور کنید

ج) فرصت ندهید عابرین از خیابان عبور کنند

د) با همان سرعت به حرکت خود ادامه دهید

جواب صحیح گزینه الف

۴- در چهار راهی با میدان دید کم در حال حرکت هستید چکار باید انجام دهید ؟

الف) آماده باشید که به سرعت حرکت کنید

ب) در حالی که طرفین را کاملا نگاه می کنید به آهستگی حرکت کنند

ج) بدون توجه به طرفین به حرکت ادامه دهید

د) در حالی که طرف راست را نگاه می کنید ، به آهستگی حرکت می کنید

جواب صحیح گزینه ب

۵- تصمیم دارید بر روی سراشیبی اتومبیل خود را پارک کنید کدام اقدام را باید انجام دهید ؟

الف) چرخ را روی جدول قرار دهید ، ترمز دستی را بکشید در دنده جلو قرار دهید

ب) نزدیک به سپر اتومبیل جلویی پارک کنید ، ترمز دستی را بکشید در دنده جلو قرار دهید

ج) ترمز دستی را بکشید در دنده جلو قرار دهید و با فاصله از جدول بایستید

د) چرخ ها را به سمت جدول بچرخانید ، ترمز دستی را بکشید و اتومبیل را در حالت دنده عقب قرار دهید

جواب صحیح گزینه د

در سایت سوال آیین نامه می توانید همچنان نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی نیز دانلود کنید و خود را برای آزمون مقدماتی آیین نامه راهنمایی و رانندگی و یا همان امتحان آیین نامه مرحله اول که معمولا در کلاس آیین نامه و در آموزشگاه رانندگی از متقاضیان گواهینامه رانندگی گرفته می شود آماده نمایید .

مرجع :

http://soal-aeennameh.com/