فرهنگ آپارتمان نشینی

فرهنگ آقسمت مان نشینی، آسری مان نشینی فرهنگی

1198438 zlrdcq L فرهنگ آپارتمان نشینی
اجاره آپارتمان مبله تهران

اجاره آپارتمان مبله,آپارتمان مبله,اجاره آپارتمان مبله تهران

آپارت مان نشینی به معنای مصرف از مجتمع ساختمانی با قوانین و مقررات نوشته نانوشته مربوط به آن است نیازمند فرهنگ و نظم خاصی است . متأسفانه به آن که این نوع سکونت در ایران قدمت بسیاری ندارد، فرهنگ آن متناسب با گسترش آسری مان نشینی در بین مردم نهادینه نشده است. با گسترش مجتمع ها احیانا اختلافاتی بین آسری مان نشینان، به وجود می آید که باعث می شود فردی که خسته از درس و بحث متداول حوزه، خسته از سر صداهای محل کار، ترافیک و… برای رسیدن به آرامش آسایش به خانه بازگشته است، بار دیگر با تنش هایی مختلف که روح و روان او را افسرده می نماید در داخل خانه اش روبرو شود. تنش هایی که تا به میزان بگو و مگوهای بیهوده یا… هم کشیده می شود.

فرهنگ آبخش مان نشینی حاوی استفاده درست و مناسب از بخش های مشاع مشترک و پرداخت نرخ های مشترک مربوط به آنها، احترام به حقوق همسایگان رعایت مقررات مربوط به آقسمت مان نشینی تمام موارد ی است که باعث می شود که زندگی صلح آمیزی در کنار آدم هایی که فقط به اندازه دیوار با آنها فاصله داریم، داشته باشیم. گاهی از آقسمت مان نشین ها با بیان اینکه «چهار دیواری اختیاری است» از خودشان سلب مسؤولیت و به حقوق دیگران تجاوز کرده آنها را نادیده می انگارند. تجاوز به حقوق دیگران همسایگان در چنین موارد ی از آسان ترین موضوعات مثل گذاشتن کفش در راه پله ها، برگزاری مهمانی های شبانه که حتی در ایام وسط هفته که تا نیمه شب ادامه می یابد. استفاده از وسایل صوتی عکس ی با صوت بلند تا مزاحمت های مکرر زیاد را در بر می گیرد. این وضعیت پیش از اینکه ناشی از فقدان قانون مناسب آسری مان نشینی باشد، منشأ گرفته از فرهنگ غلط آپارت مان نشینی است. چرا که هر چه تعداد آسری مان ها افزایش می یابد، فرهنگ آقسمت مان نشینی متناوب با آن افزایش نمی نماید . در حال حاضر بخش زیاد ی از ساکنین پردیسان در آبخش مان ها مجتمع های مسکونی کوچک بزرگ ساکن هستند ولی تنها تعداد اندکی از آنها از قوانین آپارت مان نشینی دارند و به همین دلیل است که بعضی وقتها اوقات شاهد اختلاف شکوه هایی هستیم. و این گونه اختلافات تا حدودی جزء زندگی آپارت مان نشینی ها شده است.
سوال آسری مانی:
حق شارژ چیست برای چه دریافت می شود؟

هر ساختمان تعرفه هایی مشترک است که همه مالکان و مصرف کنندگان از آقسمت مان ملزم به پرداخت آن هستند . این هزینه ها حاوی حفاظت حفاظت فیزیکی مجموعه، تاسیسات، مراقبت فضای سبز و… است و اما ممکن است که در گاهی از آقسمت مان ها یک یا چند و یا تمام موارد را در برگیرد.

نرخ شارژ‍ طبق محاسبات توصیه هیأت مدیره، تصویب ساکنین که مجمع عمومی آن آپارت مان محسوب می شوند برای تمام اهالی ضروری الاجرا است . در ماده ۴ قانون تملک آبخش مان ها مصوب اسفند ۱۳۴۳ در سطر انتها می گوید: پرداخت تعرفه های مشترک اعم از اینکه مورد استفاده قرار گیرد و یا نگیرد الزامی است.

پس اگر در مجتمعی یکی از ساکنین بگوید که من از پارک مصرف نمی کنم، اتومبیل ندارم که نرخ نظافت پارکینگ را پرداخت کنم. من در منزل ساکن نبوده ام، حق شارژ نمی دهم یا به هر دیگری حاضر به پرداخت حق شارژ نباشد، طبق قانون و به سبب ماده ۱۰ این قانون هیأت مدیره به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی صورت ریز آن خطاب به فرد فوق ، شارژ را مطالبه می کنند و چنانچه فرد ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه اقدام به تسویه حساب ننماید. هیأت مدیره می تواند به مراجع قضایی شکایت نماید و در این صورت دادگاه ها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار دهند. دادگاه هم فرد بدهکار را از خدمات عمومی مانند برق، گاز و تلفن محروم می نماید تا زمانی که مالک و یا استفاده کننده از آن واحد آبخش مانی نرخ های معوقه را طبق گواهی هیأت مدیره یا حکم دادگاه پرداخت نکند از استفاده از این خدمات محروم است. قابل ذکر است این مبلغ تا سقف ۲ مساوی جریمه نیز قابل ارتقا است.

این قانون حاوی مالک مستأجر می شود، حال اگر به سبب قرارداد نامه پرداخت نرخ های مشترک به عهده مالک باشد و مالک از پرداخت آن استنکاف نماید، مستأجر می تواند از محل مال الاجاره تعرفه های مزبور را پرداخت نماید در صورتی که پرداخت هزینه های جاری به عهده مستأجر باشد اگر مستأجر از پرداخت نرخ ها امتناع نماید ، هیأت مدیره می تواند علاوه بر مراجعه به مستأجر به مالک هم مراجعه و اعلام بدهی نماید.

***به سبب ماده ۹ قانون تملک آپارت مان ها هر از مالکین می توانند با رعایت مقررات این قانون وبقیه مقررات ساختمانی عملیاتی را که جهت استفاده خوب از بخش اختصاصی خود مفید می دانند انجام دهند، اما هیچ یک حق ندارند بدون موافقت اکثریتبقیه مالکین تغییراتی را در محل، شکل در، سر در و یا نمای خارجی در بخش اختصاصی خود(مثلاً نمای بیرونی واحد را به منظور لوله بخاری، سوراخ نماید و…) که در دید عمواست ، بدهند. در گاهی آقسمت مان ها، به اندازه ای لباس پتو فرش از تراس ها آویزان شده است که مجتمع را به صورت رخت شوی خانه نمایش می دهد. به هر حال این عمل گاهی از آبخش مان نشینان، ریشه در فرهنگ مکانی یا استانی یا … دارد. همان گونه ی که چنین مناظری را در گاهی نقاط مجتمع های آسری مانی شاهد هستیم.