آموزش ساخت کاردستی با سنگ

آموزش ساخت کاردستی با سنگ

|آموزش ساخت کاردستی با سنگ از مداد کمرنگ|

 

kardasti sangi 1 آموزش ساخت کاردستی با سنگ

 

تکه ای سیم به سنگ ببندید و همچنین بعنوان قاب عکس بهره بری و استفاده کنید

روی مقوایی سنگ ها را با چسب چوب بچسبانید و همچنین به عنوان زیر کتری ، اتو و همچنین … بهره بری و استفاده کنید

 

kardasti sangi 2 آموزش ساخت کاردستی با سنگ

 

با چسباندن سنگ های کوچک و همچنین پهناور و بزرگ قاب عکس زیبایی درست کنید

 

kardasti sangi 3 آموزش ساخت کاردستی با سنگ

 

روی سنگ ها میتوانید با رنگ روغن ، گواش ، ابرنگ و همچنین … طرح های زیبایی بکشید

به شکل و همچنین طرح هر سنگ دقت کنید و همچنین سپس با بهره بری و استفاده از خلاقیت و همچنین سلیقه فردی یا شخصی طرح بزنید

 

pf button آموزش ساخت کاردستی با سنگ

آموزش ساخت کاردستی با سنگ در تاریخ ۲۴ December 2012 | 11:39 am نشر یافته شده شده می باشد