آموزش درست کردن جوجه کاموایی

آموزش درست کردن جوجه کاموایی

|آموزش درست کردن جوجه کاموایی از مداد کمرنگ|

درست کردن آن جوجه کوچک و همچنین بامزه خیلی آسان می باشد. تو می توانید چندتا از آن هم ها را جهت فرزندتان ظرف مدت کوتاهی درست کنید.
بردوک – ارمغان فائزی: درست کردن آن جوجه کوچک و همچنین بامزه خیلی آسان می باشد. تو می توانید چندتا از آن هم ها را جهت فرزندتان ظرف مدت کوتاهی درست کنید.

549302 703 آموزش درست کردن جوجه کاموایی

وسایل مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری

  •     کاموا
  •     چنگال
  •     قیچی
  •     مهره
  •     چشم عروسک

مراحل ساخت

۱٫ کاموا را مانند عکس، دور تا دور چنگال بپیچید. سپس  نخ غیره ای را عمود بر گلوله تفنگ کاموایی ببندید.

549299 234 آموزش درست کردن جوجه کاموایی

۲٫ کاموا را از چنگال جدا کنید و همچنین با قیچی دور تا دور آنرا مطابق عکس ببرید.

549300 965 آموزش درست کردن جوجه کاموایی

۳٫ جهت بینی جوجه می توانید از مهره های رنگی بهره بری و استفاده کنید. جهت چشم جوجه ،  میتوانید چشم عروسک آماده از بازار تهیه کنید یا آنکه خودتان درست کنید. جهت آن کار، دورتادور ورق قرص خالی را با قیچی جدا کنید تا تنها و فقط گردی آن هم باقی بماند. یک دانه عدس درون آن هم بگذارید و همچنین پشت ورق قرص را  مقوا بچسبانید.

549301 946 آموزش درست کردن جوجه کاموایی

۴٫ امیدوارم از آن کاردستی ساده لذت برده باشید. تو می توانید عروسک های متنوع بسیاری با آن روش آسان درست کنید.

549302 703 آموزش درست کردن جوجه کاموایی

منبع

آموزش درست کردن جوجه کاموایی در تاریخ ۳۰ June 2015 | 4:09 pm نشر یافته شده شده می باشد