مراحل بیماری آلزایمر

وهله ی پیش دمانس
alzheimers 05 مراحل بیماری آلزایمر
مراکز دندان پزشکی و تفریحی کارت حامی سلامت

حامی سلامت,کارت پزشکی,مراکز دندان پزشکی و تفریحی کارت حامی سلامت, تعرفه دندانپزشکی و زیبایی

نخستین علایم اکثرا به غلط در رابطه با پیری یا اضطراب تصور می شوند. آزمایش کامل روان شناختی عصبی می تواند مشکلات خفیف ادراکی را تا هشت سال پیش از آنکه شخص معیارهای بالینی را برای تشخیص مریضی آلزایمر انجام دهد نشان دهد. این علایم اولیه می توانند بیشتر مجموعه کار های روزمره ی زندگی را تحت تاثیر قرار بدهند. از دست دادن حافظه چشم گیرترین نقص بوده که به صورت اشکال در به خاطر آوردن مطالب جدید را نشان خواهد داد. مشکلات کوچک عملکرده ای اجرایی از عبارت حواس جمعی پروگرام ریزی انعطاف پذیری ، فکر کردن ، یا اختلالات در حافظه ی معنایی(حافظه ای از معانی مفاهیم ) ، نیز می توانند علامتی از مراحل اولیه مریضی آلزایمر باشند. عدم واکنش جواب را می توان در این وهله مشاهده نمود و وهله ی پیش بالینی بیماری اختلال شناختی خفیف نامیده شده است.

وهله ی اولیه

در افراد مبتلا به مریضی آلزایمر ، ارتقا در اختلال یادگیری و حافظه در نهایت منجر به تشخیص قطعی می شود. در بخش کوچکی از آنها موارد زبانی عملکرده ای اجرایی نا ادراکی یا فقدان حس ، اختلال در حرکات عضلانی ناتوانی در انجام کارهای جسمی-کنش پریشی ، موارد چشـم گیرتری از موارد مربوط به حافظه هستند . بیماری آلزایمر بر روی همه ظرفیت های حافظه به طور یکسان تاثیر نمی گذارد. خاطرات قدیمی تر از زندگی شخص(حافظه ی اپیزودیک) ، حقایق آموخته(حافظه ی سمانتیک یا معنایی) ، و حافظه ی ضمنی(حافظه ای از بدن درمورد چگونگی انجام کارها مانند استفاده از چنگال برای غذامیل کردن ) تا میزان کمتری نسبت به واقعیت ها یا خاطرات نو تحت تاثیر قرار می گیرند.

موارد زبانی عمدتا با کاهش در پیداکردن واژگان و روحی در گفتار معین می شود ، که به ناتوان شدن زبان گفتاری نوشتاری منجر خواهد شد. در این وهله شخص مبتلا به آلزایمر اکثرا ٌ قادر به برقرار کردن عقاید آسان است . در حالیکه انجام وظایف دقیق حرکتی و عضلانی مانند نوشتن ، نقاشی کردن یا لباس پوشیدن ، حرکت خاص ، همآهنگ ی برنامـه ریزی موارد (اختلال در حرکات عضلات) شاید وجود داشته باشد. با پیشرفت بیماری افراد مبتلا به بیماری آلزایمر اکثرا می توانند بسیاری از وظایف را به طور مستقل انجام دهند ، اما شاید نیاز به کمک یا نظارت بر کار های شناختی داشته باشند.

وهله ی میانی

زوال عقلی پیش رونده در نهایت استقلال شخص را با اشکال روبرو می نماید . موارد گفتاری به ناتوانی در به یاد آوردن واژگان ظهور می نماید که به تعویض مکرر واژگان ناصحیح می انجامد. مهارت های خواندن و نوشتن نیز به تدریج فراموش می شوند. سکانس های حرکتی پیچیده با گذشت وقت و پیشرفت بیماری کمتر همموسیقی می شده پس خطر افتادن افزایش می یابد. در طول این وهله مشکلات مربوط به حافظه بدتر شده فرد احتمال دارد بستگان نزدیک خویش را نشناسد. حافظه ی بلند مدت که پیش از این سالم بوده ، دچار اختلال می شود.

تغییرات رفتاری روان شناختی عصبی شایع تر می شوند. علایم رایج حاوی سردرگمی ، تحریک پذیری ، تندخویی و تاثیر بی ثباتی بوده که به گریه ، طغیان پرخاشگری بی اختیاری ، یا پایداری در مساوی نگهداری می انجامد. قریب به ۳۰ درصد از بیماران گرفتار عدم هویت کژپنداری دیگر علایم توهمی می شوند. بیماران همین طور روان آگاهی از روند و محدودیت های بیماری شان را از دست می دهند(anosognosia). بی اختکمک ادراری می تواند ظهور نماید. این علایم جهت بستگان مراقبت کنندگان بیمار ایجاد تنش می نماید ، که با انتقال بیمار از مراقبت در منزل به دیگر مراکز مخصوص مراقبت زیاد می توان آن را کم شدن داد.

وهله ی پیشرفته

در طول وهله ی پایانی بیماری آلزایمر ، بیمار کاملا وابسته متکی به افراد مراقبت کننده می شود. زبان به عبارات و عبارات آسان یا حتی تک عبارت ها کاهش یافته ، در نهایت به از دست دادن کامل کلام و گفتار می انجامد. با وجود از یاد بردن توانایی های گفتاری ، بیماران اکثرا می توانند سیگنال های احساس ی را درک کنند. البته اگر چه پرخاشگری احتمال دارد هنوز وجود داشته باشد اما بی حسی و خستگی شدید پیامدهای خیلی شایعتر می باشند . بیماران در نهایت قادر به انجام حتی آسان ترین کارها بدون کمک نخواهند بود.

متخصصان مراحلی را برای توصیف چگونگی تغییر توانایی های شخص از عملکرد نرمال طی آلزایمر پیشرفته طراحی کرده اند:

وهله ی اول: بدون آسیب و اختلال

وهله ی دوم: زوال زیاد خفیف

وهله ی سوم: زوال خفیف

وهله ی چهارم: زوال مبوسیله

وهله ی پنجم: زوال نسبتا شدید

وهله ی ششم: زوال شدید

وهله ی هفتم: زوال خیلی شدید

مهم است به یاد داشته باشیم که مراحل راهنماهای کلی هستند ، و علایم خیلی تغییر می کنند. بیماران علایم یکسان یا پیشروی یکسان در بیماری را تجربه نخواهند کرد. این ساختار هفت وهله ای بر اساس سیستم طراحی شده بوسیله بری ریسبرگ کارشناس بالینی است .

وهله ی اول :

بدون آسیب و اختلال(عملکرد نرمال)

فرد هیچ گونه مشکلات مربوط به حافظه را تجربه نخواهد کرد. مصاحبه پزشک کارشناس با فرد بیمار هیچ گونه شواهدی از علایم را نشان نمی دهد.

وهله ی دوم :

زوال شناختی خیلی خفیف(شاید تغییرات عادی مربوط به سن یا علایم اولیه ی مریضی آلزایمر باشد)

فرد شاید حس نماید که در حال از یاد بردن و خطای حافظه است -فراموش کردن واژگان آشنا یا محل اشیاء روزانه ه اما هیچ علایمی نمی تواند در حین معاینه ی پزشکی یا توسط دوست ها خانواده یا همکاران شناسایی شود.

وهله ی سوم :

اختلال شناختی خفیف( آلزایمر وهله ی اولیه را می توان در بعضی مبتلایان نه تمام که این علایم هستند تشخیص داد)

دوست ها خانواده یا همکاران متذکر موارد ی می شوند. در طول معاینه ی مفصل پزشکی ، پزشکان احتمالا قادر به شناسایی موارد ی در حافظه یا تمرکز شخص بشوند. موارد رایج وهله ی سوم حاوی موارد زیر است :

-موارد شایان توجه مربوط به کلمه یا نام صحیح

-مساله به یاد آوردن اسامی وقت روبرویی و ملاقات با افراد

-داشتن مساله شایان تذکر تر در انجام کارهای اجتماعی فراموش کردن اطلاعاتی که تازه آنها را تحقیق کرده

-گم کردن یا جابجاگذاشتن شی ء ارزمشند.

-ارتقا مساله در پروگرام ریزی یا سازمان دهی.

وهله ی چهارم :

اختلال شناختی متوسط (مریضی آلزایمر وهله ی خفیف تا اولیه)

در این وهله ، یک مصاحبه ی پزشکی دقیق بایستی قادر به شناسایی نمودن موارد روشن صریح در چندین زمینه باشد:

-فراموشی وقایع نو

-ناتوانی در محاسبه ریاضی ذهنی برای مثال شمارش به معکوس از ۱۰۰ تا ۷

-مساله بیشتر در انجام وظایف پیچیده ، مانند ترتیب دادن شام جهت مهمانان پرداخت چک یا مدیریت امور مالی

-فراموشی درمورد ی تاریخچه ی شخصی خود

-بدخلق منزوی شدن خصوصا در وضعیت های رقابتی ذهنی یا اجتماعی

وهله ی پنجم :

زوال شناختی نسبتا شدید(مریضی آلزایمر مبوسیله یا وهله ی میانی)

فاصله و شکاف در حافظه فکر کردن برجسته است ، افراد نیاز به کمک در کار های روزانه دارند. در این وهله مبتلایان شاید :

-قادر به یاد آوردن آدرس یا شماره تلفن خود یا دبیرستان یا دانشگاهی که از آنجا فارغ التحصیل شده اند نباشند.

-گیج شدن درمورد ی جایی که آنها هستند یا تاریخ روز

-مساله داشتن در حساب ذهنی مانند شمارش معکوس

-نیاز به یاری در گزینش صحیح مناسب فصل یا موقعیت

-به یاد آوردن جزئیات چشم گیر در مورد ی خود خانواده

-نیاز به کمک نداشتن در میل کردن یا مصرف از توالت

–حافظه در حال بدترشدن است ، تغییرات شخصیت ی احتمال دارد ظهور کرده و افراد نیاز به یاری وسیع ای در کار های روزانه داشته باشند.

وهله ی ششم :

(مریضی آلزایمر نسبتا شدید یا وهله ی میانی)

در این وهله افراد احتمال دارد :

-آبعضی از تجربیات نو همین طور آبرخی از اطراف خود را از دست بدهند

-نام خود را به یاد آورند اما درباره تاریخچه ی شخصی شان مساله داشته باشند

-چهره های آشنا غیر آشنا را تشخیص بدهند ولی در به خاطر آوردن اسم همسر یا فرد نگهداری کننده مساله داشته باشند

-در لباس پوشیدن صحیح به یاری نیاز داشته باشند ، شاید بدون نظارت غلط اتی مانند پوشیدن پیژامه به جای لبـاس های روز یا پوشیدن کفش را انجام بدهند

-تغییرات بزرگی را در الگوهای خواب تجربه کنند-خوابیدن در طول روز شب وقت پر تلاطم بی قرار شوند

-در کنترل جزئیات توالت رفتن نیاز به کمک داشتن

-در کنترل مثانه یا شکم مساله مکرر فزاینده داشته باشند.

-تغییرات رفتاری فرد ی بزرگی از عبارت سوء ظن توهمات یا رفتار وسواسی و دوباره تکرار ی مانند شستن دست

– گم شدن

وهله ی هفتم :

زوال شناختی خیلی شدید (بیماری آلزایمر شدید یا وهله ی پایانی)

در وهله ی پایانی آلزایمر بیماران توانایی جواب دادن انجام مکالمه و در نهایت کنترل حرکت را از دست می دهند. آنها ممکن است هنوز واژگان یا عبارات ی را بیان کنند.

در این وهله بیماران بیش از مراقبت شخصی روزانه شان نیاز به کمک ، از عبارت غذا میل کردن یا استفاده از توالت دارند. همین طور احتمالا توانایی خندیدن ، نشستن بدون کمک و بالا نگهداشتن سر خود را از دست بدهند.

سرعت عمل یا واکنش غیر طبیعی می شود. عضلات سفت می شوند. در بلعیدن و قورت دادن مساله پیدا می کنند