طرز ساخت حیوانات کاغذی جهت کوچولوها

طرز ساخت حیوانات کاغذی جهت کوچولوها

|طرز ساخت حیوانات کاغذی جهت کوچولوها از مداد کمرنگ|

دوست دارید آن حیوانات بانمک کاغذی را داشته باشید و همچنین دیدن کردن و نمایش عروسکی راه بیاندازید؟ بچه ها عاشق آن عروسک های ارزان نرخ و همچنین کوچک خواهند شد.
بردوک: دوست دارید آن حیوانات بانمک کاغذی را داشته باشید و همچنین دیدن کردن و نمایش عروسکی راه بیاندازید؟ بچه ها عاشق آن عروسک های ارزان نرخ و همچنین کوچک خواهند شد.

390485 416 طرز ساخت حیوانات کاغذی جهت کوچولوها

وسایل مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری

  •     الگوی پرینت شده حیوانات
  •     قیچی
  •     چسب

مراحل ساخت

390486 583 طرز ساخت حیوانات کاغذی جهت کوچولوها

الگوی حیوانات را از اینجا دانلود کنید و همچنین از آن هم پرینت رنگی بگیرید و همچنین بعد طرح حیوانات را با قیچی جدا کنید.

390487 883 طرز ساخت حیوانات کاغذی جهت کوچولوها

مانند  شکل٬ سر حیوانات را به هم بچسبانید. جای چسب در پرینت مشخص شده می باشد.

390488 245 طرز ساخت حیوانات کاغذی جهت کوچولوها

جای انگشت را نیز حلقه کنید و همچنین به هم بچسبانید.

390489 461 طرز ساخت حیوانات کاغذی جهت کوچولوها

جهت آنکه عروسک توی انگشتتان لق نباشد و همچنین بتوانید سر عروسک را با حرکت انگشتتان تکان دهید٬ بایستی و حتما یک تکه کاغذ را به مقدار و اندازه انگشتتان لوله کنید  و همچنین سپس آن هم را درون سرعروسک بچسبانید.

390490 113 طرز ساخت حیوانات کاغذی جهت کوچولوها

پنچ عروسک٬ اسب٬ موش٬گربه٬ خرگوش و همچنین خوک٬ حیوانات آن کاردستی خواهند بود. حیوانات مزرعه منتظر اجرای دیدن کردن و نمایش هیجان انگیز تو خواهند بود!

منبع

طرز ساخت حیوانات کاغذی جهت کوچولوها در تاریخ ۱۶ November 2014 | 8:09 am نشر یافته شده شده می باشد