متن موزیک به من اعتماد کن از بنیامین بهادری

Benyamin94 متن موزیک به من اعتماد کن از بنیامین بهادری

دانلود آهنگ جدید بنیامین بهادری

آهنگ به من اعتماد کن از بنیامین بهادری

به من اعتماد کن

به من اعتماد کن

خودتو از این همه

به من اعتماد کن

وقتی بغضی تو گلو

به دوراهی روبرو

بگو هر چی آرزوته

به من اعتماد کن

به من اعتماد کن

خودتو از این همه

به من اعتماد کن

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

گُلاتو پَر نکن

و

به من اعتماد کن

چشاتو تَر نکن

و

به من اعتماد کن

خودتو از این تمام فکرای بد

آزادکن

جهت خودت یه دنیای جدید

ایجاد

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

گُلاتو پَر نکن

و

چشاتو تَر نکن

به من اعتماد کن

به من اعتماد کن

خودتو از این همه

به من اعتماد کن

به من اعتماد کن

به من اعتماد کن

خودتو از این همه

به من اعتماد کن

به من اعتماد کن

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫