پروتکل های پرداخت اینترنتی – ۱ و تراکنش الکترونیکی امن

پروتکلهای پرداخت اینترنتی گروهی از پروتوکلهای پرداخت ایمن است که توسط بخش تحقیقاتی کمپانی آی.بی.ام توسعه
یافته است. ] ۱ [

157079 پروتکل های پرداخت اینترنتی   1 و تراکنش الکترونیکی امن
درگاه پرداخت بانکی

پرداخت اختصاصی,دریافت درگاه اختصاصی,درگاه اختصاصی,دروازه پرداخت اینترنتی,سیستم پرداخت اینترنتی,درگاه پرداخت بانکی,سایت پرداخت اینترنتی,پرداخت الکترونیکی,پرداخت اینترنتی

تمام پروتوکلهای ikp ] 13 [ بر پایه رمزنگاری کلید عمومی هستند . به هر حال تعداد کلیدهای عمومی ) که برخی وقتها توسط i در
ikp نشان داده می شود( بر طبق نیازهای تجاری ویِژگزینشه مفرق است. این پروتکل ها بسته به تعداد کلیدی که دارند به نام
های :. ۱KP,2KP,3KP شناخته می شوند. سادهترین پروتکل یعنی ۱KP تنها از یکی از سه طرف ارتبا می خواهد که کلید
عمومی را نگه دارد . ویژگیها تراکنش الکترونیکی امن ۲ ] ۲ [ ، یک رمزگذاری باز و یک طراحی ویِژگزینشه امنیتی است که جهت
حفاظت تراکنشهای کارتهای اعتباری در اینترنت طراحی شده است. شرکت های زیاد دیده شده مختلف ی در گسترش set همکاری
کرده اند set اکنون بوسیله مجموعه های مهمی همنون MasterCard و Visa inc پشتیبانی می شود. همانگونه که
پروتکل استاندارد set برای تضمین امنیت در پرداختهای اینترنتی کارتهای اعتباری ارائه شد، میتوان آنرا در شبکههای
بیسیم هم بکار برد. ] ۱۳ [
هم set وهم پروتوکلهای پرداخت اینترنت جزء پروتکل های پرداخت کارت اعتباری هستند . اگرچه اجرای آنها جهت
تجارت الکترونیک روی شبکههای بیسیم موفق بوده است ولی بارگذاری آنها روی دستگاههای با منابع محدود مانند دستگاه-

های موبایل و شبکههای بیسیم بسیار زیاد سنگین است .این مسئه باعث شده است تا پیاده سازی تاثیر گذار کارای این پروتکل ها
در تراکنش های دوسویه کمی با مساله روبرو شود.
۴ طرح توصیه ی –
ما یک طرح امن جدید برای پرداخت دو طرفه سیار توصیه میکنیم. این سیـستم با بکارگیری مکانیزم امضای دیجیتال یک
استراتژی قوی جهت ثبت تراکنش مساله عدم انکار در سیستم های پرداخت الکترونیکی را حل می نماید . طرح پیشنهاد ی ،
شکاف امنیتی موجود درپروتوکل های بیسیم را از بین می برد.
۴ ۱ ساختار شبکه –
معماری ارائه شده در این مقاله برای تراکنشهای بانکی که با دستگاههای سیار مانند موبایل انجام می شود ، پیشنهاد شده
است. در یک تراکنش بانکی دوطرف درگیر هستند : مشتری بانک .که در این سیـستم ارتباطی مشتری همان مالک دستگاه
تلفن همراه است .دستگاه موبایل مشتری با سرور موبایل ی بانک، از طریق پروتکل های اینترنتی مانند http یا https
رابطه برقرار می نماید . همان گونه که در شکل ۱ نشان داده شده است، دستگاه تلفن همراه از طریق سرویس اتصال به شبکه که
بوسیله اپراتور ارائه دهنده خدماتی ارتباطی بیسیم ارائه می شود،به شبکه وصل می شود .