درب های مدرن

ارزیابی درب های اتو ماتیک

metal front doors 01 درب های مدرن

درب ضد سرقت

در ضد سرقت,درب ضد سرقت,درب های ضد سرقت

امنیت راحتی دو ویژگی دربهای اتوماتیک هستند امروزه کاربر د این دربها خیلی بیشتر از دیگر درب ها است. قدیم معمول شدهو با پایین امدن قیمت انهااستفاده افراد تمایل به صب استفاده از این وسائل مفید دارند.

زمینه های درب های اتوماتیک :

۱) امنیتی مانند مانند دربهای اتوماتیک مراکز نظامی و مکانهای ویِژگزینشه مانند درب های اتوماتیک آزمایش گاهها و آشیانه پرواز.
۲) رفاهی مانند دربهای اتوماتیک پارکینگ منازل، درب های اتوماتیک بیمارستانها غیره….
۳) استفاده انرژی مانند دربهای اتوماتیک هتلها، درب های اتوماتیک فروشگاهها.
۴) بهداشتی مانند دربهای اتوماتیک اتاق عمل و گاهی آزمایش گاهها.
۵) سرعت بخشیدن به کار مانند درب های اتوماتیک مکانهای صنعتی.
۶) جایگزین قوت آدم ی

انواع دربهای اتوماتیک از لحاظ روش ی کار

۱- دربهای اتوماتیک پنو ماتیک
۲- دربهای اتوماتیک هیدرولیک
۳- دربهای اتوماتیک الکترو موتوری

الف- درب های اتوماتیک پنو ماتیک : فشار گاز، فشار باد
ب- درب های اتوماتیک هیدرولیک : فشار مایعات ، فشار روغنی
پ- درب های اتوماتیک الکترومکانیک : چرخ دنده ، گیر بکس

انواع درب های اتو ماتیک منازل

۱- دربهای اتوماتیک دولنگه
۲- درب های اتوماتیک کشوئی
۳- دربهای اتوماتیک زیر سطحی
۴- درب های اتوماتیک رولاپ ( کرکره ای )
۵- دربهای اتوماتیک زیر سقفی ( سکشنال )

اساس عملکرد هر یک از دربهای اتوماتیک

دربهای اتوماتیک دولنگه : تغییر طول بازو
دربهای اتوماتیک کشویی : قوت کششی
دربهای اتوماتیک زیر سطحی : قوت چرخشی وارد برمحور درب
دربهای اتوماتیک رولاپ : قوت چرخشی وارد از بالا
دربهای اتوماتیک زیر سقفی :قوت کششی چرخشی وارد بر درب

قسمت های مختلف درب اتوماتیک

۱- مرکز کنترل (تابلوی فرمان)
۲- مولد ( تولید کننده ) قوت حرکتی از قبیل جک، بازوها موتور
۳- چشـم ی ها یا چراغ های مادون قرمز
۴- فلاشر
۵- میکرو سوئیچ
۶- ریموت کنترل ( کنترل از راه دور)
۷- پایه ها
۸- قفل برقی
۹- قفل مکانیکی

مرکز کنترل در دربهای اتوماتیک

جعبه ای است که نقش تابلوی فرمان را دارد و فرمان ضروری برای باز و بسته کردن درب از طریق شاسی های متصل به آن یا سیـستم فرمان رادیویی که قسمت گیرنده رادیویی در داخل این یونیت قرار گرفته با مصرف از یک تراشه ی الکترونیکی بنام ( میکرو پر سسور یا ریز پردازنده ) کار کنترل درب را بر عهده دارد فرمان لازم را به موتورهای الکتریکی می دهد.
اجزای متحرک سیسـتم
۱ – جک ها
۲- بازوها
۳- موتور.

نقش چشم ی در سیسـتم

چشم ی ها حاوی فرستنده گیرنده مادون قرمز که به ترتیب با حروف ( تی ایکس) یا (آر ایکس) معین می شوند برای تشخیص موقعیت خود درب اتوماتیک یا تشخیص ورود یا خروج اشویِژگزینشه یا به جمله دقیق تر برای اطمینان از عدم وجود شخص یا وسیله ی نقلیه در بستن درب استفاده می شود.