آموزش ساخت دستبند مرواریدی

آموزش ساخت دستبند مرواریدی

|آموزش ساخت دستبند مرواریدی از مداد کمرنگ|

 

dastband doosti morvarid آموزش ساخت دستبند مرواریدی

 

دستبند مروارید

 

روبان رنگی + مروارید + نخ هم رنگ روبان

 

dastband doosti morvarid 1 آموزش ساخت دستبند مرواریدی

 

به مقدار و اندازه کمی اکثرا و بیشتر از دور مچ از روبان برش بزنید سپس مرواریدی را با سوزن به روبان بدوزید

 

dastband doosti morvarid 2 آموزش ساخت دستبند مرواریدی

 

مروارید بعدی را از جهت مخالف بدوزید ( یک مروارید زیر روبان و همچنین یک مروارید روی روبان )

 

%name آموزش ساخت دستبند مرواریدی

 

تمام مرواریدها را بدوزید و همچنین در انتها جهت محکم کاری یک بار نخ را از داخل تمام مرواریدها رد کنید

 

pf button آموزش ساخت دستبند مرواریدی

آموزش ساخت دستبند مرواریدی در تاریخ ۱۷ February 2013 | 8:04 pm نشر یافته شده شده می باشد