تحقیقات سیستم پرداخت

استفاده از شبکه های بیسیم دستگاه های موبایل با سرعتی چشم گیر روز به روز در حال افزایش است .در چنین

593de44e245c6ed9067b6c1b9ed37f6e تحقیقات سیستم پرداخت
سامانه الکترونیکی

سامانه درگاه پرداخت,سامانه الکترونیکی,سامانه پرداخت الکترونیک,سامانه پرداخت اینترنتی,سامانه پرداخت

شرایطی حفاظت از داده هایی که از طریق سیسـتم های بیسیم ردوبدل می شوند بعنوان یک مسئله حیاتی ،بیان گردید. در
این متن یک معماری امنیتی مفید جهت سیـستم های پرداخت بانکی سیار توصیه می گردد.ما در این مقاله بمنظور اطمینان
از وجود همه احتیاجات امنیتی ضروری در سیـستم بانکی، یک سیستم رمزنگاری سبک وزن را پیشنهاد می کنیم که در آن
از مکانیزم تصدیق هویت چند علت ه و یک استراتژی مناسب جهت ورود به سیـستم برای انجام تراکنش های بانکی
مصرف می شود. پیش از این هم چندین معماری جهت سیسـتم های پرداخت ارائه شده است [۱] ولی سیـستم مورد نظر ما در
مقایسه با معماری های قبلی جهت مصرف در سیـستم های پرداخت سیار دوسویه مانند دستگاه های تلفن همراه که دارای
منابع محدود هستند ،زیاد آسان تر مناسب تر است .
۲٫تحقیقات انجام شده
تحقیق در مورد قبلی ه سیسم های پرداخت الکترونیک می تواند در درک معماری پیشنهاد شده مفید باشد. سیستم های
پرداخت الکترونیکی متنوع اند و هر کدام با خصوصیات ی خاص و با هدف استفاده در شرایط ویِژگزینشه طراحی شده اند. میزان رواج
و استقبال از این سیسـتم ها به ضریب امنیتی، دقت میزان اعتماد، سرعت آن ها در انجام امورمالی سهولت مصرف از آن
ها بستگی دارد .
ما در این تحقیق دستگاه های تلفن همراه را بعنوان دستگاه های جیبی که معمولا امکانات محاسباتی مشاهده
سایت های اینترنتی هستند ، فرض می کنیم.یک دستگاه موبایل می تواند بعنوان یک شناسه هویت فردی در نظر گرفته
شود،که در ان هر شخص کلا صاحب یک دستگاه موبایل بوده اکثرا ٌ آن را جهت استفاده در اختیار افراد دیگر قرار نمی
دهد. در این صورت هر گونه تراکنش مالی که در آن از یک دستگاه سیار مانند موبایل بجای پایانه فروش برای انجام عملیات
پرداخت مصرف شود را می توان بعنوان سیسـتم پرداخت سیار در نظر گرفت. ] ۱ [ سیـستم های پرداخت سیار موجود را
می توان به دو دسته تقسیم کرد:یکی دستگاه های پایانه فروش سیار یا همان کارت خوان ها ،که از طریق رابطه تلفنی یا
شبکهای به سیـستم بانکی امکان انتقال اتوماتیک مبلغ خرید از حساب فروشنده را فراهم میسازد. دستگاههای پایانه فروش
علاوه بر امکان پرداخت دارای عملکرده ای مختلف ی از عبارت پرداخت قبوض، شارژ سیمکارت، اعلام موجودی، دریافت
صورتحساب، امکان انصراف از خرید گزارش هر روز از طریق تلفن همراه است که صاحبان آن را از ویژگی ها ی شعبه کوچک بانکی
برخوردار می نماید . دیگری سیستم های مبتنی بر حساب می باشند کلیه کارت های اعتباری،بدهی و هوشمند در این دسته
قرار دارند ] ۰ [ . سیستم پیشنهاد ی مورد نظر ماهم در این دسته قرار دارد. مد پرداخت دو سویه)طرفه( یکی از آسان ترین
مدل های پرداخت سیار است .که در این مد دوطرف رابطه مشتری ارائه دهنده خدمات مالی می باشند . عموما شبکه
های)کانال های( انتقال بیسیم را بصورت شبکه های مکانی بیسیم و شبکه های موبایل می شناسیم.شبکه موبایل
یک شبکه رادیویی است که از تعدادی سلول تشکیل شده و هر سلول بوسیله یک تا تعدادی بیشتری فرستنده که بصورت ثابت

و اکثرا در مرکز سلول نصب می گردند،سرویس دهی می شود.سیستم پیشنهاد ی ما نیر بمنظور مصرف در این نوع شبکه
های بیسیم ارائه گردیده است. اکثرا اکثر معماری هایی که جهت ایجاد امنیت در تبادلات دوسویه ارائه می گردد در یکی از
دو لایه انتقال یا فرد دی پیاده سازی می شود. ] ۳ [ .معماری مورد نظر ما نیزجهت پیاده سازی بر روی لایه فرد د توصیه
شده است. معماری امنیتی لایه کاربر دی، مستقل از پروتکلهای امنیتی لایههای پایینتر است و طوری طراحی شده که همه
توابع مربوط به امنیت را استفاده می نماید . علاوه برای ن، برای پیاده سازی معماری امنیتی لایه کاربر دی نیازی به اصلاح
پروتکلها زیرساختهای شبکهى بیسیم جاری نیست.