شعر قدیمی کودکانه نوروز جهت دیدن کردن و نمایش هفت سین در مهد

شعر قدیمی کودکانه نوروز جهت دیدن کردن و نمایش هفت سین در مهد

|شعر قدیمی کودکانه نوروز جهت دیدن کردن و نمایش هفت سین در مهد از مداد کمرنگ|

در ۳, اسفند ۱۳۹۴ توسط مدیر

sher koodak norouz 95 00 شعر قدیمی کودکانه نوروز جهت دیدن کردن و نمایش هفت سین در مهد

بهاره و همچنین عید اومده

شادی کنید غصه بره

***

سفره ی شادی بچینید

الهی که  خیر ببینید

***

هفت تا سین خوب و همچنین قشنگ

sher koodak norouz 95 شعر قدیمی کودکانه نوروز جهت دیدن کردن و نمایش هفت سین در مهد

میون  سفره بچینید

***

سیر و همچنین سماق بیارید

سمنو و همچنین سیب بیارید

***

سنجد و همچنین سبزه و همچنین گل

با سرکه توش بذارید

***

سکه بذار تو سفره

با تخم مرغ رنگی

***

یه تنگ بیار که باشه

توش ماهی قشنگی

***

آینه و همچنین شمعدون بیارید

تو سفره تون نون بذارید

***

***

کتاب قرآن بیارید

چند آیه از اون بخونید

***
تا که خداوند تبارک و تعالی یاری کنه

سالم و همچنین سرحال بمونید

***

سفره ی ما تو سفره ها

یه  سفره ی خیلی تکه

***

سال شمسی جدید واسه همتون

مبارکه مبارکه

به اشتراک بگذارید

نوشته های مرتبط

شعر قدیمی کودکانه نوروز جهت دیدن کردن و نمایش هفت سین در مهد در تاریخ ۲۲ February 2016 | 5:38 am نشر یافته شده شده می باشد