تا حالا عبارت «کارتون‌درمانی» به گوش‌تان خورده؟!

تا حالا عبارت «کارتون‌درمانی» به گوش‌تان خورده؟!

|تا حالا عبارت «کارتون‌درمانی» به گوش‌تان خورده؟! از مداد کمرنگ|

هیچ می‌دانید که از کارتون‌ها می‌توانید جهت تربیت فرزندتان بهره بری و استفاده کنید؟ تا به حال عبارت «کارتون‌درمانی» به گوش‌تان خورده؟! که در صورتی که نخورده باشد هم تعجبی ندارد زیرا و به درستی که کارشناسان معتقدند کار چندانی در آن باره در کشور ما انجام نشده می باشد.
مجله زندگی ایده آل – ستاره سمایی: شاید تا امروز کارتون‌ها و همچنین انیمیشن زیبای‌هایی که جهت فرزندتان تهیه می‌کردید، تنها و فقط نقش «قوطی بگیر و همچنین بنشان» را داشتند که هروقت سر هر مساله‌ای با فرزندتان دچار مشکل می‌شدید یا زمانی که حوصله بازی و همچنین گوش دادن به حرف‌هایش را نداشتید با گذاشتن یک سی‌دی در دستگاه پخش، همه سر و همچنین صداها را می‌خواباندید و همچنین با فراغ بال و همچنین بدون مزاحمت یک کودک کنجکاو به کارهای خودتان مشغول می‌شدید.

ولی باید توجه داشت هیچ می‌دانید که از همین کارتون‌ها می‌توانید جهت تربیت فرزندتان بهره بری و استفاده کنید؟ تا به حال عبارت «کارتون‌درمانی» به گوش‌تان خورده؟! که در صورتی که نخورده باشد هم تعجبی ندارد زیرا و به درستی که کارشناسان معتقدند کار چندانی در آن باره در کشور ما انجام نشده می باشد. ولی باید توجه داشت خوب می باشد بدانید در بسیاری از کشورهای دنیا، مهندسین و متخصصین دست به دامان شخصیت‌های کارتونی می‌شوند تا مسائل متنوع و گوناگون و مختلف و همچنین مفاهیم متغایر و متفاوت را به کودکان بیاموزند.

مثلا همین انیمیشن زیبای «پاندای کونگ‌فوکار» که تا امروز سه فیلم دیدنی و جذاب بلند و همچنین سریالی ۸۰ قسمتی از آن هم ساخته شده در انتقال مفاهیم بی‌شماری به کودکان موثر می باشد. در آن مطلب نیت و اراده داریم از دریچه چشم یک کارشناس به آن انیمیشن زیبای نگاه کنیم و همچنین ببینیم تماشای آن کارتون، چه پیامدهایی جهت فرزندان ما در پی دارد. پس صحبت‌های حکیمه قادری، مشاور خانواده را از دست ندهید و همچنین با ما همراه باشید. در پایان  آن مطلب هم یک راهمای جمع و همچنین جور داریم جهت انتخاب انیمیشن زیبای مناسب فرزندتان (یا خودتان!) براساس ویژگی های شخصیتی و همچنین نیازهای روان شناسی.

818303 768 تا حالا عبارت «كارتون‌درمانی» به گوش‌تان خورده؟!

قهرمان آنها، قهرمان ما هم هست؟!

در آن کارتون سعی شده یک‌سری باورهای فرهنگی و اجتماعی که از نظر فرهنگی، فردی یا جامعه‌شناسی مورد مستلزم و نیاز می باشد به بچه‌ها داده می شود که شاید بعضی از آن باورها با جامعه ما همخوانی نداشته و همچنین به همین خاطر مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته باشد. ولی باید توجه داشت از طرفی هم نباید فراموش کنیم بچه‌ها زیاد کارتون می‌بینند، با قهرمان قصه‌های‌شان ارتباط برقرار می‌کنند و همچنین آنها را دوست دارند. کارتون‌ها می‌توانند یکی از بهترین وسایل آموزشی جهت بچه‌ها باشند و همچنین ما بایستی و حتما غیر از مدرسه و همچنین کتاب و همچنین درس، انباری پر از وسایل کمک آموزشی داشته باشیم که کارتون یکی از آنهاست.

آن موضوع در کشور ما کم‌رنگ می باشد و همچنین به نظر من هنوز نتوانسته‌ایم باورهای مذهبی و همچنین فرهنگی و اجتماعی‌مان را درست و همچنین حسابی به بچه‌ها نشان بدهیم.  در آن انیمیشن زیبای، قهرمان داستان در ارتباط با فرهنگ و همچنین جامعه خودشان- چین باستان- انتخاب شده می باشد. با توجه به اینکه بچه‌ها روحیه همذات‌پنداری دارند، هنگام و زمانی که شخصیت‌های قصه را با فرهنگ و همچنین تاریخ جامعه پیوند می‌زنیم، اثرگذاری اتفاقات آن هم داستان و همچنین شخصیت قهرمانش بر کودک اکثرا و بیشتر می‌می شود و همچنین همین موضوع، هرچند جهت ما خوشایند نباشد ولی باید توجه داشت جهت آن هم جامعه یک اتفاق مثبت می باشد!

مثبت‌ها اکثرا و بیشتر از منفی‌ها

جدا از بحث مثبت و همچنین منفی بودن انیمیشنی مثل «پاندای کونگ‌فوکار» بایستی و حتما توجه کنیم که بچه‌ها به هر حال آن کارتون‌ها را می‌بینند و همچنین توصیه اکید ما به والدین آن می باشد که حداقل یک‌بار، همراه فرزندشان، هر کارتونی را تماشا کنند. بچه‌ها یک کارتون را چندین و همچنین چندبار می‌بینند و همچنین ما به عنوان پدر و همچنین مادرشان، تنها و فقط وظیفه تهیه آن کارتون‌ها را نداریم، بایستی و حتما سعی کنیم حداقل یک‌بار همراه آنها کارتون را تماشا کنیم تا نقاط مثبت را برایش پررنگ سازیم.

اتفاقا در همین انیمیشن زیبای می‌بینیم که در کنار «پو» هم شخصیت‌های جورواجوری حضور دارند ولی باید توجه داشت پو در عین حال که سعی می‌کند «خودِ» خودش را حفظ کند (می‌بینیم که تا آخرین سری آن هم شوخ‌طبعی، مهربانی و همچنین سادگی را که در قسمت اول دیده‌ایم، همچنان دارد) تلاش می‌کند از آدم‌های دور و همچنین برش هم نقاط مثبت‌شان را بگیرد. مسلما آن کارتون جهت فرهنگ ما ساخته نشده، پس نباید انتظار داشته باشیم همه ارزش‌های ما را به فرزندمان منتقل کند ولی باید توجه داشت جهت مخاطبش که یک کودک می باشد، موارد و نکات مثبت‌ بسیاری دارد. یادمان باشد فرزند ما با مخاطب اصلی آن فیلم دیدنی و جذاب‌ها یک وجه اشتراک پهناور و بزرگ دارد؛ آنکه هر دو کودک خواهند بود!

تپل ورزشکار!

آن کارتون نکته مثبت غیره ای که جهت بچه‌ها دارد آن می باشد که پو خوابش را هم نمی‌دیده که قهرمان می شود ولی باید توجه داشت هنگام و زمانی که آن اتفاق خیلی زیاد مهم می‌افتد، او همچنان سادگی، مهربانی و همچنین شوخ‌طبعی‌اش را حفظ می‌کند و همچنین آن نکته جهت بچه‌ها خیلی زیاد آموزنده می باشد.

«ناامید نباشید، تو هر ویژگی که داشته باشید، می‌توانید در آن هم، خاص باشید»  که آن یکی دیگر از پیام‌های آن انیمیشن زیبای می باشد. باوجود اینکه پو، تپل و همچنین تنبل می باشد ولی باید توجه داشت قهرمان کونگ‌فو می‌می شود! حتی با وجودی که استاد شیفو نسبت به یادگیری پو امیدوار نیست، او با کمک دوستانش موفق و همچنین قهرمان می‌می شود.

در واقعیت و حقیقت والدین بایستی و حتما به آن نکته توجه کنند که دنیا در حال حرکت به آن سمت می باشد که همچنین و علاوه بر ارزیابی محور هوش، استعدادهای بچه‌ها را بشناسند؛ یعنی اکثرا و بیشتر از آنکه بر «هوش» تاکید داشته باشیم، بایستی و حتما بر استعداد تاکید کنیم. در آن کارتون از میان استعدادهای هشت­گانه که شامل استعداد درون‌فردی (خودم را چگونه و چطوری می‌بینم)، استعداد بین‌فردی (در ارتباط با دیگران چگونه و چطوری هستم)، استعداد جنبشی، استعداد موسیقی، استعداد کلامی، استعداد ریاضی و همچنین. . . می باشد به سه استعداد درون‌فردی، بین‌فردی (مصادیق هوش هیجانی) و همچنین جنبشی تاکید دارد که بچه‌ها با آن سه استعداد خیلی زیاد درگیر خواهند بود.

درواقع همین هوش هیجانی (EQ) می باشد که مسوول ۷۰ تا ۹۰ قسمت و بخش موفقیت اشخاص پهناور و بزرگ و همچنین نامدار می باشد؛ نه هوش (IQ)! هوش هیجانی یعنی استعدادی که من ساخته یا ایجاد می‌کنم و همچنین تنها و فقط فاکتور هوش در آن هم دخیل نیست.

شیفو:  نمونه یک والد سختگیر

آن کارتون با اینکه جنبه طنز هم دارد و همچنین شخصیت‌هایش حیوانات خواهند بود ولی باید توجه داشت نمودی از دنیای واقعی می باشد؛ استاد شیفو و همچنین بقیه اساتیدی که در فیلم دیدنی و جذاب خواهند بود، نمادی از والدین خواهند بود. یکی از اساسی‌ترین وظایف والدین در ارتباط با چیستی، چگونگی کشف و همچنین رشد استعداد بچه‌هاست که آن موضوع، در آن کارتون مسیر خیلی زیاد خوبی را طی می‌کند. اوایل فیلم دیدنی و جذاب والدین (اساتید) امیدی ندارند، بعد کارهایی جهت کمک به او انجام می‌دهند. 

استاد شیفو خیلی زیاد مقرراتی می باشد و همچنین دائما نسبت به پو ناامید؛ درست نمونه یک والد سختگیر می باشد. مدام می‌گوید: «نمی‌تونه! نمی‌شه!»  او چارچوبی در ذهن خود دارد، خیلی زیاد خشک می باشد و همچنین خیلی زیاد منظم؛ حتی تا آخر داستان نسبت به شوخی‌های پو بی‌توجه می باشد! ولی باید توجه داشت آن خشکی بایستی و حتما بشکند! و همچنین آن هم‌روش که می‌بینیم، استاد شیفو به توصیه «اوگ‌او همچنین» و همچنین با کمک دوستان پو، او را باور کرده و همچنین کمک می‌کند آن استعداد در او هم شکوفا می شود و همچنین او به یک قهرمان تغییر پیدا کردن می شود. آن هم‌روش که شیفو به «اوگ‌او همچنین» می‌گوید: « ولی یه هلو نمی‌تونه تایلانگ رو شکست بده»، اوگ‌او همچنین می‌گوید: «شاید بتونه؛ اگه هدایتش کنی، تغذیه‌اش کنی و همچنین باورش داشته باشی؛ تو تنها و فقط به باور مستلزم و نیاز داری. بهم قول بده شیفو، قول بده باور کنی.»

818304 762 تا حالا عبارت «كارتون‌درمانی» به گوش‌تان خورده؟!


باور منفی، ممنوع!

عوامل انگیزشی که جهت کشف یک استعداد، رشد و همچنین یک پیشرفت وجود دارد و همچنین عوامل انگیزشی که جهت امیددهی و همچنین باورهای مثبت مستلزم و نیاز می باشد، در آن کارتون خیلی زیاد زیاد می باشد. عوامل بازدارنده‌ای که مانع از رشد فرد و همچنین جامعه می‌می شود، باورهای منفی اند که در آن انیمیشن زیبای می‌بینیم شدیدا با باورهای منفی می‌جنگند؛ می‌بینیم که هر کدام از شخصیت‌ها که باوری منفی را گفتن می‌کند، با یک باور مثبت قوی‌تر جلویش بسته می‌می شود. یادمان باشد بچه‌ها همه آن حرف‌ها را درونی می‌کنند که هرقدر به خودشان اعتماد داشته باشند، موفق‌ترند.

در قسمت اول می‌بینیم که خود پو اصلا باور ندارد که بتواند کونگ‌فو یاد بگیرد و همچنین موفق می شود؛ آن آن هم اتفاقی می باشد که در بچه‌های ما می‌افتد؛ نحوه ارتباط کودک با استعداد خودش، آن‌روش نیست که ما بگوییم «بیا و همچنین در فلان باره، برتر باش!» کودک در ابتدا خودش را نمی‌شناسد، مقاومت می‌کند درست مثل پو! بعد کم‌کم یاد می‌گیرد که در آن مسیر با استعدادهای خودش ارتباط برقرار کند. والدین خیلی زیاد مهم خواهند بود و همچنین تاثیر خیلی زیاد بسیاری بر کودکان دارند.

تحت تاثیر باورهایی که من در او ساخته یا ایجاد می‌کنم، استعداد او شکوفا می‌می شود و همچنین در مسیر درست قرار می‌گیرد. درست می باشد که من به عنوان یک والد آدم کاملی نیستم و همچنین قرار نیست فرزندم هم در بعدی انسان کاملی می شود، ولی باید توجه داشت در مجموع انسان موفقی خواهد شد پس به او امید می‌دهم، باور می‌دهم، نظم می‌دهم و همچنین در مواقع لزوم سختگیری هم می‌کنم ولی باید توجه داشت با او دوست هستم، مثل استاد شیفو!

یک لک‌لک دائما کنار فرزندش نمی‌ماند، زمانی می‌رسد که او را رها می‌کند تا ببیند فرزندش در کنار دیگران چه می‌کند؛ ما هم نمی‌توانیم دائما کنار فرزندمان باشیم، زمانی بایستی و حتما او را به پزشک، معلم، روانشناس و همچنین. . . بسپاریم. نمی‌توانیم همه کارها را خودمان برایش انجام دهیم وگرنه فرزندمان در خوشبینانه‌ترین حالت، آن هم «آشپز پرخور» باقی می‌ماند!

هدف داشته باشید

در هر سه سری از فیلم دیدنی و جذاب‌های «پاندای کونگ‌فوکار» و همچنین همین‌روش در تمام قسمت‌های سریالی که بعدا از آن فیلم دیدنی و جذاب ساخته شد و همچنین مسیر موفقیت «پو» و همچنین تغییر پیدا کردن شدنش به «جنگجوی اژدها» را به تصویر می‌کشد، می‌بینیم که پو هدفی را دنبال می‌کند! دائما یک هدف دارد و همچنین آن خیلی مهم می باشد؛ زیرا و به درستی که یکی از مشکلاتی که والدین امروز با فرزندان‌شان دارند، همین بی‌هدفی می باشد!

در صورتی که از یک بچه هشت ساله ۲۰ سال شمسی پیش می‌پرسیدیم «در بعدی می‌خواهی چه کاره شوی؟» راحت‌تر جواب می‌داد تا یک بچه هشت ساله امروز! حتی شاید آن هم کلیشه‌ای «دکتر و همچنین مهندس و همچنین خلبان و همچنین. . . » را می‌گفت ولی باید توجه داشت بچه‌های امروزی معمولا نمی‌دانند؛ نه اینکه به آن سوال فکر کرده باشند و همچنین جوابی پیدا نکرده باشند، بلکه اصلا به آن موضوع فکر نکرده‌اند!

بچه‌های امروزی آنقدر بی‌مستلزم و نیاز پهناور و بزرگ می‌شوند و همچنین آنقدر امکانات دارند  یا ما والدین در تامین خواسته‌های‌شان افراط می‌کنیم و همچنین به یک «حمایتگر افراطی» بدل می‌شویم که گاهی وقت‌ها اصلا نمی‌گذاریم انگیزه، خلاقیت و همچنین کنجکاوی جهت بچه ساخته یا ایجاد می شود که جهت خودش هدفی تعریف کند. اینکه پو دائما هدفی را دنبال می‌کند، جهت فرزند من مفید می باشد و همچنین او هم دوست دارد کنار قهرمان داستانش، هدفی داشته باشد و همچنین حتما همین تاثیر را در زندگی خودش هم دارد.

پو خودش را پذیرفته می باشد

آن فیلم دیدنی و جذاب، محیط پو را واقع‌بینانه نشان می‌دهد و همچنین اینجاست که استعداد بین‌فردی مهم می‌می شود؛ در عین اینکه پو با استعداد درون‌فردی‌اش خوب کنار آمده و همچنین هنگام و زمانی که به او می‌گویند: تو توپولی! خپلی! قلنبه‌ای! همه را به شوخی می‌گیرد و همچنین بدش نمی‌آید؛ یعنی خودش را پذیرفته که «من مجموعه‌ای از نقاط ضعف و همچنین نقاط نیرو را دارم و همچنین می‌خواهم رشد کنم.» زیرا و به درستی که پذیرش خوبی نسبت به خودش دارد، در مورد دیگران هم پذیرش بی‌قید و همچنین شرط دارد و همچنین در هوش و همچنین استعداد بین‌فردی، اقتدار و قدرت پذیرش از مدیریت، سازگاری و همچنین یادگیری از اجتماع او افزایش می‌یابد.

به عنوان مثال«میمون» شخصیت پرجنب و همچنین جوش و همچنین بازیگوشی دارد یا «ببری» زیاد اهل ارتباط و رابطه عاطفی نیست ولی باید توجه داشت در مواقع مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری به دوستان‌شان کمک می‌کنند؛ پس هم نقاط مثبت دارند و همچنین هم منفی. بقیه دوستان پو هم همین‌روش خواهند بود و همچنین در مجموع، با وجود نقاط ضعف و همچنین نیرو هر کدام، ارتباط و رابطه بین‌فردی خوبی با هم دارند و همچنین «پو» با تک‌تک آنها به نوعی دوست می باشد و همچنین در توانایی بین‌فردی، پذیرش بی‌قید و همچنین شرط دارد، نکات منفی را پررنگ نمی‌کند؛ یا گذشت می‌کند یا نادیده می‌گیرد.

بچه‌ها هم در محیط مهدکودک و همچنین مدرسه همین اوضاع را دارند و همچنین بچه‌های مختلفی در اطراف‌شان خواهند بود؛ یکی لوس می باشد، یکی شوخ، یکی بازیگوش و همچنین یکی بی‌ادب! هر فردی روابط خود را مدیریت می‌کند. پس آن به فرزند من و همچنین مقدار و اندازه و میزان آسیب‌پذیری‌اش بستگی دارد که چه چیزی از اطرافیانش بگیرد؛ زیرا و به درستی که اوست که روابطش با دیگران را مدیریت می‌کند. پس من به عنوان پهناور و بزرگ‌تر نباید محیط کودک را ایزوله کنم که مبادا از دیگران حرف‌ها و همچنین کارهای بد یاد بگیرد! هویت و همچنین حضور فرهنگی و اجتماعی خیلی زیاد مهم می باشد.

پس نباید کودک را محدود به ارتباط و رابطه با آدم‌های خاص و همچنین محیط‌های خاص کنیم. نباید با تمرکز بر نقاط منفی بچه‌های دیگر، فرزندمان را از حضور در کنار دوستانش محروم کنیم. نگوییم: «فلانی مدام دستش در دهانش می باشد! بازیگوش می باشد و همچنین. . . . با او نگرد!» بگوییم: «فلانی درست می باشد که دائما دستش در دهانش می باشد، بازیگوش می باشد و همچنین. . . ولی باید توجه داشت فلان خوبی را هم دارد، آن کار را از او یاد بگیر!»

درست مثل پو که یادگیری منفی از دوستانش ندارد و همچنین ارتباط و رابطه خوبی با دوستانش دارد. نمی‌قدرت بچه را در یک اتاق شیشه‌ای گذاشت که مبادا چیزی او را تهدید کند. طبیعت و همچنین واقعیت آن می باشد که آدم‌های مختلفی دور همه ما وجود دارند و همچنین آن ما هستیم که بایستی و حتما نوع ارتباط و رابطه‌مان با دیگران و همچنین چیزهایی را که از ایشان یاد می‌گیریم انتخاب کنیم.

قهرمان‌ها هم خانواده می‌خواهند!

در سری سوم، هنگام و زمانی که می‌بینیم که پو به دنبال خانواده‌اش می‌گردد و همچنین پدرش «لی» را پیدا می‌کند و همچنین. . . متوجه می‌شویم که پو (یا فرزند ما) به عنوان یک فرد فرهنگی و اجتماعی که قرار می باشد به دنیا کمک کند، قهرمان می‌می شود، مورد تحسین قرار می‌گیرد و همچنین خیلی زیاد هم پهناور و بزرگ می‌می شود و همچنین. . . ولی در نهایت باز تعلق به خانواده را حس می‌کند؛ یعنی هر کدام از ما به صرف پیدا کردن جایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی‌مان، جامعه ابتدایی و اولیه‌مان  را که آن هم خانواده می باشد گم نمی‌کنیم!

پس کودک من متوجه می‌می شود حتی هنگام و زمانی که در جامعه پذیرفته شده و همچنین به اصطلاح «اسم و همچنین رسمی» دارد، باز والدین و همچنین اصالت خانواده خیلی زیاد مهم می باشد و همچنین به خانواده‌ها هم آن پیام را می‌دهد که «بچه‌ها در صورتی که قهرمان هم شوند، باز به حضور تو و همچنین ارتباط با تو مستلزم و نیاز دارند.»

818305 439 تا حالا عبارت «كارتون‌درمانی» به گوش‌تان خورده؟!

تیزهوشی لازمه موفقیت نیست!

والدین نباید تک‌بعدی باشند؛ مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری نیست فرزند ما تیزهوش باشد تا ما او را به کلاس ریاضی ببریم! اول بایستی و حتما آموزش آغاز می شود و همچنین کودک در مسیر شکوفایی استعداد قرار گیرد تا بعد مقدار و اندازه و میزان توانمندی‌اش مشخص می شود. جهت پرورش استعداد، نباید بچه‌ها را قبل از آموزش، قضاوت کرد. در صورتی که آن‌روش بود، «پو» نهایتا مثل پدرش آشپز می‌شد زیرا و به درستی که هم زیاد غذا می‌خورد و همچنین هم کارو بار یا کسب و کار یا همان شغل پدرش می باشد! ولی باید توجه داشت می‌بینیم که با وجود وزن زیادش، قهرمان کونگ‌فو می‌می شود و همچنین باورهای والدینش را می‌شکند!

همین استعداد درون‌فردی می باشد که پو را درگیر می‌کند و همچنین او که ابتدا اصلا باور ندارد بتواند قهرمان می شود، کم‌کم در طول مسیر، خودش را می‌شناسد. همین‌روش در مورد استعداد بین‌فردی و همچنین مفاهیم ارزشی جاری بین اشخاص (صداقت، دوستی، کمک به دیگران و همچنین. . . ) مدام در آن هم تکرار و همچنین تمرین می‌می شود.  در آن کارتون همین‌روش بر استعداد جنبشی- حرکتی خیلی زیاد تاکید می‌می شود. در آن روزگار که بچه‌ها روزبه‌روز چاق‌تر و همچنین بی‌تحرک‌تر و همچنین ورزش‌گریزتر می‌شوند، قرار دادن بچه تنبل و همچنین پرخوری مثل پو در قالب قهرمان کونگ‌فو، انگیزه‌ای جهت تحرک بچه‌هاست.

باور کنیم خاص هستیم!

از آن بحث که بگذریم، «پاندای کونگ‌فوکار» پر می باشد از نکته‌های خوب جهت بچه‌ها و همچنین البته پهناور و بزرگ‌ترها! شخصیت اصلی داستان، «پو»، بچه‌ای ساده، مهربان، شوخ‌طبع، پرخور و همچنین تنبل می باشد؛ یعنی مجموعه‌ای از صفات منفی و همچنین مثبت را با هم دارد و همچنین آن موضوع در مورد اکثرا و بیشتر شخصیت‌های آن انیمیشن زیبای، از آقای پینگ که پدرخوانده پو می باشد تا حتی «استاد شیفو» که نقش والدی در آن داستان دارد، صدق می‌کند و همچنین آن پیام را به بچه‌ها می‌دهد که جهت قهرمان بودن و همچنین موفق شدن نیازی نیست کامل باشید؛ حتی نیازی نیست چیزی باشید! پو در ابتدای کارتون یک شخصیت خیلی خیلی عادی می باشد و همچنین باورش جهت هرکس خیلی زیاد سخت می باشد که- به قول شخصیت‌های کارتون- بتوان «یک دنبه را قهرمان کرد»!

پس جهت مفید بودن، رشد کردن و همچنین قهرمان بودن نیازی به «ویژگی‌های خاص» نداریم ولی باید توجه داشت مستلزم و نیاز به «آموزش خاص» داریم! درست مثل جمله معروفی که آقای پینگ در مورد ترکیب سری سوپ‌هایش به پو می‌گوید: «نیازی به ترکیب سری نیست! جهت خاص کردن چیزی، تنها و فقط بایستی و حتما باور کنی که اون چیز خاصه!» همین پیام جهت والدین هم خیلی زیاد مهم می باشد؛ اینکه مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری نیست فرزند ما موجود ویژه ای باشد یا استعداد ویژه ای داشته باشد، کافی می باشد من او را باور داشته باشم و همچنین آن باور را به او منتقل کنم و همچنین در نهایت استعدادش را کشف کرده و همچنین او را درست آموزش دهم. 

یادمان باشد یک جمله و همچنین حتی یک کلمه، می‌تواند تمام باور و همچنین دنیای یک فرد را زیرورو کند؛ پس حواس‌مان باشد که چه حرفی به فرزندمان می‌گوییم! جهت بهتر بودن، موفق و همچنین شاد بودن مدام منتظریم که یک اتفاق خاص جهت‌مان بیفتد یا کار ویژه ای جهت کودک انجام دهیم، یک کلاس ویژه یا یک استاد خاص ولی باید توجه داشت آن یعنی شرطی‌سازی موفقیت! ولی باید توجه داشت باورهای درون می باشد که مشخص کردن‌کننده مسیر و همچنین موفقیت خواهند بود.

هر چه باور دارید، آن هم می‌می شود…

آن انیمیشن زیبای، هم در روایت خود داستان و همچنین هم در دیالوگ‌ها، تاکید بسیاری بر باورها دارد؛ اولا اینکه چه باوری نسبت به دشمن‌مان، خودمان و همچنین ایرادهای خودمان داریم! در صورتی که دشمن را بسیاری پهناور و بزرگ ببینیم، حاضر نمی‌شویم حتی با او مبارزه کنیم! در صورتی که نقطه‌های ضعف خودمان را خیلی پهناور و بزرگ بدانیم، باز جهت تغییرشان حرکتی نمی‌کنیم.

ولی باید توجه داشت در صورتی که باور کنیم که خودمان قهرمانیم یا به غیره ای به عنوان قهرمان باور داشته باشیم، موفق خواهیم شد. درست مثل جایی که شیفو به اوگ‌او همچنین می‌گوید: «یک خبر بد دارم؛ تایلانگ از زندان فرارکرده!» و همچنین اوگ‌او همچنین جواب می‌دهد: «بله، آن خبر بده! ولی باید توجه داشت به شرطی که قهرمان‌مون رو باور نداشته باشیم!» پس اینکه من چه باوری نسبت به خودم داشته باشم، باعث پیشرفت، درجا زدن یا عقبگرد ما می‌می شود و همچنین تاکید بر آن موضوع که «ما چه باوری به فرزندان‌مان می‌دهیم» جهت والدین نکته خیلی زیاد مهمی می باشد.

ضمن اینکه آن سوال مطرح می‌می شود که «سنین کودکی چرا سنین مهمی در تربیت و همچنین آموزش می باشد؟» زیرا و به درستی که بیشترین باورهای هسته‌ای کودک در دوران کودکی شکل می‌گیرد؛ اینکه باور داشته باشم جامعه به من کمک می‌کند، باور داشته باشم که بایستی و حتما جهت جامعه‌ام مفید باشم، باور داشته باشم که حتما می‌توانم اتفاق مثبتی ساخته یا ایجاد کنم، می‌توانم تغییر کنم، باور کنم که ایرادهای بسیاری ندارم و همچنین نقاط مثبت هم دارم و همچنین خیلی باورهای دیگر.

با توجه به تربیت والدین، جامعه، مدرسه و همچنین محیط، ما باور می‌کنیم که مسوولیتی نسبت به محیط‌مان داریم، درست مثل پو که در صورتی که آن‌روش نبود و همچنین به حال خودش رها می‌شد، در خوشبینانه‌ترین حالت شاید تنها و فقط پخت و پز و آشپزی پرخور می‌شد! ولی باید توجه داشت اثرگذاری محیط و همچنین دادن باورهاست که به او کمک کرده و همچنین به یک قهرمان تبدیلش می‌کند.

یادآوری‌هایی جهت بزرگترها!

– تاکید بر آن نکته که «هیچ چیز تصادفی نیست؛ ما موجودات انتخاب‌گری هستیم» خیلی زیاد مهم و همچنین آموزنده می باشد، «پو» تصادفی قهرمان نشد، تلاش کرد تا به مقام «جنگجوی اژدها» رسید.

– تاکید بر زمان حال هم در آن فیلم دیدنی و جذاب خیلی زیاد مهم می باشد و همچنین مدام آن نکته تکرار می‌می شود که «به زمان حال فکر کن، به دمی که در حال حاظر وجود دارد.» خیلی اوقات ما نباید به بچه‌ها و همچنین حتی پهناور و بزرگ‌ترها، اضطراب بعدی را بدهیم. بایستی و حتما بگوییم در حال حاظر، در آن زمان و همچنین مکان تلاش کن! اکنون و همچنین اینجا فعال باش و همچنین به پیش‌بینی بعدی نپرداز. ما جهت بعدی به پیش‌بینی نیازی نداریم بلکه باورهای مثبت مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری داریم. در آن انیمیشن زیبای دیالوگی نداریم که بگوید: «در صورتی که ببازم، چه؟!» و همچنین آن، دادن باورهای مثبت می باشد.

– نکته غیره ای که در فیلم دیدنی و جذاب به آن هم تاکید می‌می شود، دوری از بیکاری و همچنین بطالت می باشد. هنگام و زمانی که پو به شیفو می‌گوید: «تو استاد من نیستی شیفو، منم جنگجوی اژدها نیستم» و همچنین شیفو می‌پرسد: «چرا همون اول نرفتی؟ می‌دونستی که می‌خوام از شرت خلاص بشم ولی وایسادی؟» پو جواب می‌دهد: «وایسادم که وایسادم! وایسادم زیرا و به درستی که هر دفعه که با آجر می‌زدی توی سرم یا می‌گفتی که بو می‌دم، بهم برمی‌خورد ولی هیچ کدوم به سختی اون نبود که هر روز زندگیم رو به بطالت می‌گذروندم!» و همچنین واقعا هیچ‌چیز بدتر از بیکاری و همچنین بطالت، خلق یک کودک را تنگ نمی‌کند! بایستی و حتما جهت فرزندم برنامه جذاب و جالب و خوب داشته باشم؛ حتی در صورتی که از نظر جسمی خسته می‌می شود، نباید حمایتگر افراطی باشیم و همچنین با فکر اینکه مبادا فرزندمان خسته می شود، او را تشویق به بیکاری و همچنین تنبلی کنیم.

818306 233 تا حالا عبارت «كارتون‌درمانی» به گوش‌تان خورده؟!

آسیب بیکاری خیلی زیاد اکثرا و بیشتر از خستگی و همچنین سختی مسوولیت‌هایی می باشد که به آنها می‌سپاریم؛ چراکه هنگام و زمانی که کودک کار مفیدی انجام دهد (از لباس پهن کردن و همچنین گرم کردن غذا گرفته تا شستن ماشین و همچنین. . . ) در نهایت رضایت از خویشتن دارد؛ وقت‌گذرانی بسیاری جهت بازی کامپیوتری و همچنین. . . حس مفید بودن در پی ندارد!

–  بچه‌ها را با هم مقایسه نکنیم! هنگام و زمانی که اوگ‌او همچنین به شیفو می‌گوید: «هر کار کنی، اون هسته هلو، تغییر پیدا کردن به درخت هلو می‌شه، شاید دوست داشته باشی سیب بشه، ولی به هلو می‌رسه!» شاید والدین با دیدن بچه‌های دوست و همچنین فامیل آرزو کنند، فرزندشان مثل آنها می شود ولی باید توجه داشت نمی‌می شود؛ آن هم‌روش که هسته هلو، سیب نمی‌می شود! ولی باید توجه داشت هسته هلو می‌تواند هلوی درشت و همچنین سالمی باشد. پس بایستی و حتما استعداد کودک خود را درست بشناسیم و همچنین بنا بر ظرفیتش، از او توقع داشته باشیم و همچنین کمکش کنیم و همچنین استعدادش را شکوفا کنیم؛ نه اینکه فرزندمان را شبیه فرزند دوست و همچنین آشنا کنیم!

– نکته دیگر اینکه تاکید بر کار تیمی در آن مجموعه خیلی زیاد زیاد می باشد. درست می باشد که به نظر، «پو» قهرمان می باشد ولی باید توجه داشت هنگام و زمانی که کودک کارتون را می‌بیند، مجموعه را قهرمان می‌داند و همچنین متوجه می‌می شود که پو با کمک دوستانش موفق و همچنین قهرمان می‌می شود. تک‌تک ما مستلزم و نیاز داریم به جامعه خدمت کنیم و همچنین جامعه به ما خدمت کند و همچنین با وجودی که آدم‌ها تفاوت‌های خیلی زیاد بسیاری با هم دارند،  هنگام و زمانی که هدف مشترکی در میان باشد، ویژگی‌های مثبت‌شان را در قالب کار تیمی به کار می‌گیرند و همچنین پس نتیجه آن می شود که مطلوب حاصل می‌می شود؛ ضمن اینکه تفاوت‌های پو و همچنین دوستانش با هم، دائما باعث دردسر و همچنین اختلاف بین آنهاست ولی باید توجه داشت در نهایت به یک پس نتیجه آن می شود که‌ای می‌رسند و همچنین آن اهمیت تجربه و مهارت بالا حل مساله را می‌رساند.

قرار نیست ما با دوستان‌مان دعوای‌مان نشود، دوستان خوب دوستانی نیستند که هیچ‌وقت دعوا نکنند! دوستان خوب، دوستانی خواهند بود که هنگام و زمانی که اختلافی پیش آمد، بتوانند آن هم را حل کنند، زیرا و به درستی که هدف پهناور و بزرگ‌تری دارند و همچنین آن مساله در انجام کارهای تیمی خیلی زیاد مهم می باشد و همچنین بچه‌های ما معمولا در آن مساله ضعیف خواهند بود.


درس های کارتونی

انیمیشن زیبای های متنوع و گوناگون و مختلف موارد و نکات جالبی را به تو و همچنین کودکان یاد می دهند

می‌خواهید  روحیه کار تیمی را تقویت کنید؟     

 Sponge Out of Water/ 2015

818307 152 تا حالا عبارت «كارتون‌درمانی» به گوش‌تان خورده؟!

سال شمسی ها می باشد که با شخصیت باب‌اسفنجی آشنا شده‌ایم که دائما در تمام فیلم دیدنی و جذاب‌ها و همچنین سریال‌هایش تاکید بر کار تیمی و همچنین دانستن قدر و همچنین ارزش دوستان، جهت بچه‌ها تکرار شده می باشد. «فیلم دیدنی و جذاب باب اسفنجی: اسفنج بیرون از آب» هم از آن قاعده مستثنا نیست ولی باید توجه داشت صحنه‌های خشن و همچنین ناخوشایندی هم دارد که شاید صلاح ندانید فرزندتان آنها را ببیند!


می‌خواهید مفهوم دوستی را بدانید؟

Shaun the Sheep Movie/ 2015

818308 201 تا حالا عبارت «كارتون‌درمانی» به گوش‌تان خورده؟!

 آن انیمیشن زیبای با اینکه خالی از هر دیالوگی می باشد و همچنین صرفا با صدای حیوانات و همچنین حرکات اغراق‌آمیز آنها همراه می باشد ولی باید توجه داشت در تمام قسمت‌هایش قهرمان دوست‌داشتنی آن هم، بره مهربان و همچنین باهوشی می باشد که پیام‌های مثبتی شامل اهمیت کار تیمی، دوستی و همچنین پذیرش اشتباه و همچنین جبران یا تصحیح خطاها را به بچه‌ها گوشزد می‌کند.


می‌خواهید احساسات‌تان را بشناسید؟

Inside out/2015

818309 259 تا حالا عبارت «كارتون‌درمانی» به گوش‌تان خورده؟!

آن فیلم دیدنی و جذاب باعث گفتن احساسات می‌می شود و همچنین کمک می‌کند کودکان احساس‌شان را شناسایی کرده و همچنین در موردش صحبت کنند؛ ضمن اینکه علی رغم تصور غالب، بچه‌ها با تماشای آن فیلم دیدنی و جذاب متوجه می‌شوند که حس «غمگین» بودن دائما هم بد نیست و همچنین حتی می‌تواند افراد خانواده را به هم نزدیک کند!


می‌خواهید مفهوم برابری و همچنین برادری را توضیح دهید؟  

Big Hero 6 /2014

818310 470 تا حالا عبارت «كارتون‌درمانی» به گوش‌تان خورده؟!

داستان آن فیلم دیدنی و جذاب در شهری تخیلی به نام «سانفرانسوکیو» رخ می‌دهد که از پیوند «سانفرانسیسکو» (نماد غرب) و همچنین «توکیو» (نماد شرق) حاصل شده و همچنین بسیاری اغراق‌آمیز می باشد ولی باید توجه داشت مهم‌ترین پیامش پاک کردن نژاد‌پرستی می باشد. همه‌چیز در آن داستان، چندملیتی و همچنین چندفرهنگی می باشد و همچنین هر کدام از شخصیت‌ها از یک گوشه دنیا آمده‌اند. آن آن هم دنیای مدرنی می باشد که همگی آرزویش را داریم!


  
می‌خواهید روابط ایده‌آل مادر و همچنین دختر را نشان دهید؟

Brave/ 2012

818312 519 تا حالا عبارت «كارتون‌درمانی» به گوش‌تان خورده؟!

مریدا، دختری مغرور می باشد و همچنین با همین غرور، مادرش را به خطر می‌اندازد ولی باید توجه داشت در نهایت مجبور می‌می شود همه تلاشش را به کار بگیرد تا بتواند مادرش را به ظاهری انسانی و همچنین به منزل و خانه برگرداند. شاید «شجاع» رمانتیک و همچنین عاشقانه نباشد ولی باید توجه داشت بدون شک به عشق میان افراد خانواده پرداخته و همچنین با آن یادآوری، ارتباط و رابطه پرچالش مریدا و همچنین مادرش را نشان می‌دهد.


می‌خواهید بر ترس‌های‌تان غلبه کنید؟

Home/ 2015

818313 369 تا حالا عبارت «كارتون‌درمانی» به گوش‌تان خورده؟!

درک بیگانه‌ها، شناخت خود، امید داشتن حتی در بدترین شرایط و همچنین غلبه بر ترس‌ها شامل پیام‌های مثبت فیلم دیدنی و جذاب می باشد؛ البته پیام‌های کوچک‌تری هم در آن فیلم دیدنی و جذاب هست؛ مثل اینکه همه ما آدم‌ها درگیر لوازم و همچنین وسایل بی‌خودی هستیم که تنها و فقط پای‌مان را به آن دنیا بسته‌اند و همچنین با دور ریختن‌شان سبک می‌شویم و همچنین راحت‌تر پرواز می‌کنیم!


می‌خواهید خودباوری را تقویت کنید؟

Boxtrolls/2014

818314 433 تا حالا عبارت «كارتون‌درمانی» به گوش‌تان خورده؟!

ظاهربین نباشید و همچنین گول شایعات را نخورید! Boxtrollها نه بچه‌دزدند و همچنین نه آدم‌خوار؛ اتفاقا موجودات آرامی خواهند بود که جهت نترسیدن آدم‌ها از ظاهرشان، خود را پنهان می‌کنند.  البته در آن فیلم دیدنی و جذاب تاکید بر آن  پیام هم وجود دارد که «تو می‌توانی هرکسی یا هر چیزی که می‌خواهی باشی و همچنین دیگران نمی‌توانند باعث محدودیت تو شوند.»


می‌خواهید مفهوم انسانیت را گفتن کنید؟

Ice Age4/ 2012

818315 113 تا حالا عبارت «كارتون‌درمانی» به گوش‌تان خورده؟!

شاید شخصیت‌ها و همچنین حال و همچنین هوای داستان مشابه ورژن و نسخه‌های پیشین آن هم باشد ولی باید توجه داشت پیام‌های انسان‌دوستانه فیلم دیدنی و جذاب جهت کودکان می‌تواند آموزنده باشد؛ مثلا اینکه دائما هوای دوست‌تان را داشته باشید یا اینکه زندگی جمعی و همچنین در کنار هم بهتر از زندگی انفرادی می باشد و همچنین در صورتی که می‌توانیم بایستی و حتما جهت همنوعان خود فداکاری و همچنین جانفشانی کنیم.

منبع

تا حالا عبارت «کارتون‌درمانی» به گوش‌تان خورده؟! در تاریخ ۱۶ May 2016 | 8:42 am نشر یافته شده شده می باشد