متن آهنگ مهران موثقی

%name متن آهنگ مهران موثقی

پرستوی مهاجر از مهران موثقی

ای پرستوی مهاجر بازهم پرواز کن

هجرتی دیگر به سوی لانه ات شروع کن

ای که در غربت هزاران رنگ را پر می زنی

سبز را با آبیِ رؤیای خود همراز کن

زرق و برق غرب غربی ها ندارد هاله ای

یاد شرق و آسمان آبیِ شیراز کن

عطر مصنوعی کجا بیدمشک و نسترن
سینه را با عطر و بوی یاسمن دمساز کن

ای پرستوی مهاجر بازهم پرواز کن

هجرتی دیگر به سوی لانه ات شروع کن

ای که در غربت هزاران رنگ را پر می زنی

سبز را با آبیِ رؤیای همراز کن

کشور تو مهد سعدی ها و خاک حافظ است

فخر بر این ملک مردان سخن پرداز کن

قلب خون گرمت همیشگی بهر ایران می تپد

بی مهابا خرامان سوی ما پرواز کن

ای پرستوی مهاجر بازهم پرواز کن

هجرتی دیگر به سوی لانه ات شروع کن

ای که در غربت هزاران رنگ را پر می زنی

سبز را با آبیِ رؤیای همراز کن

ای پرستوی مهاجر بازهم پرواز کن

هجرتی دیگر به سوی لانه ات شروع کن

ای که در غربت هزاران رنگ را پر می زنی

سبز را با آبیِ رؤیای همراز کن

من آهنگ همت عشق مهران موثقی
همت عشق مهران موثفی

ای عشق همتی کن، رنجم به سر بر ای عشق

از پا فتاده داری، دستی برآور ای عشق

ای عشق همتی کن، رنجم به سر بر ای عشق

از پا فتاده داری، دستی برآور ای عشق

ما خسته ایم و تشنه

تو سایه ای چشـم ه

ما خسته ایم تشنه

تو سایه ای چشـم ه

باغی بعد از بیابان

باغ مشجر ای عشق

باغی بعد از بیابان

باغ مشجر ای عشق

ای عشق همتی کن، رنجم به سر بر ای عشق

از پا فتاده داری، دستی برآور ای عشق

ای عشق همتی کن، رنجم به سر بر ای عشق

از پا فتاده داری، دستی برآور ای عشق

منصور راستینم

جانم در استینم

منصور راستینم

جانم در آستینم

دستت چنانچه نگیرم

می کشد به زیرم

دستت چنانچه نگیرم

می کشد به زیرم

پای عشق همتی کن، رنجم به سر بر ای عشق

از پا فتاده داری، دستی برآور ای عشق

ای عشق همتی کن، رنجم به سر بر ای عشق

از پا فتاده داری، دستی برآور ای عشق