داستان گفتن برای تکامل مغز نوزاد ضروری است

داستان گفتن برای تکامل مغز نوزاد ضروری است

IMAGE634221422507968750 داستان گفتن براي تكامل مغز نوزاد ضروری است

متخصصان روان شناسی ، قصه گفتن را برای تکامل مغز نوزادان و کودکان لازم می دانند و می‌گویند: با قصه‌گویی و علاوه بر شناساندن صدای والدین و حرف کردن برای کودک راحت می‌شود و کلمات را صحیح و کامل ادا می‌کند

دکتر”نرگس کچوئی ” روان شناسو در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: والدین براین باورند که نوزاد هیچ چیز را مدقت نمی‌شود و ضروری نیست با او حرف بزنندو این در حالی که مغز نوزاد آماده برای پذیرش و یادگیری هست و دوست دارد صدای والدین خود را بشنود و با محیط آشنا شود

وی گفت : والدین حتما باید نام اشیا و غذاواسباب‌بازی و یا هرچیز دیگری را که به نوزاد می‌دهند برای او بگویند و زمانی که کودک سعی می‌کند به هر لفظی کلمه را ادا کند حرف کردن او را قطع نکنند و اجازه دهند آن گونه که راحت هست آن را تلفظ کند

وی بااشاره به اینکه نوزادان به صدای اشخاص مونث بهترین جواب را می‌دهند و افزود : مطالعات نشان داده هست که حرف با زبان کودک و سبب تاخیر در تکامل گفتار نمی‌شود و اما والدین باید سعی کنند در حرف با کودک ترکیبی از لغات بزرگسـال ان را با صدای کودکانه مورد استفاده قرار دهند

کچوئی گفت : در واقع با این عمل بسترسازی مناسبی را برای کودک در ادای صحیح کلمات فراهم کرده‌ایم

دکتر “محمود رسـال تی” روان شناس نیز با اشاره به اینکه از چهار ماهگی به بعدو پنج حس نوزاد از تعلت و واکنش بیشتری برخوردار می‌شودو گفت :بینایی کودکان بعد ازچهارماهگی در حال افزایش هست به طوری که توانایی پی‌گیری اجسام متحرک را از خود نشان می‌دهد

وی افزود : والدین باید بعد از چند ماه فضای اتاق کودک را تغییر دهند و او را با دیگر فضاهای بیرون از مسکن و دیگر اشخاص خانواه آشنا کنند

وی اضافه کرد: کودکان علاقه‌مند به دیدن عکسهایی با رنگهای شاد و پیچیده می باشند بنابر این باید برای آنها کتابهای داستـانی تهیه شود که رنگی وبا تصویرهای بزرگ باشد زیرا این عمل سبب افزایش آشنایی و عکس العمل کودک می‌شود

رسـال تی با اشاره به اینکه حس شنوایی کودک نسبت به تکلم او حساس‌تر استو بیان کرد: کودک دوست دارد صداهای متفاوت را بشنود و در مقابل آنها بسته به علاقه عکس العمل نشان می‌دهد به طوری که حتی آنها را تقلید می‌کند و منتظر تشویق والدین می‌ماند

رسـال تی بیان کرد: والدین باید حس چشایی فرزندان خود را تحریک کنند و بشناسند زیرا برخی از کودکان نسبت به یک سری از غذاها و مزه ‌ها آلرژی دارند که این خود سبب بیماری و بیقراری کودکان می‌شود

وی افزود : دربـار ه حس لامسه کودکان باید اجازه داد آنها همه چیز را در خصوص زبری و نرمی و گرماو سرما احساس کنند تا بتوانند در مقابل آنها عکس العمل نشان بدهند

وی اضافه کرد : اولین پله برای بیدار و فعال کردن این حس در نوزادان نوازش و در آغوش گرفتن آنها هست زیرا با این عمل به او این احساس منتقل می شود که او را دوست دارند و جایش امن است

داستان و تأثیر آن در تربیت کودکان

JamNewsImage11183460 داستان گفتن براي تكامل مغز نوزاد ضروری است

این مطلب در چهار پارت ارائه می شود.

( پارت اول )

در کشور ما به رغم وجود گنجینه های علم و معرفت و داستآنها و افسانه های زیبا و آموزندهو اولیا و مربیان بیشترین زمان خود را به مسائل آموزشی کودکان اختصاص می دهند و دانش آموزان نیز در مسکن و مدرسه بیشتر اوقات خود را صرف یادگیری های غیر فعال کردهو از سختی و خشکی دروس و اضطراب امتحان و نمره رنج می برند. بدین ترتیب اکثرا اولیا و مربیان از هدف اصلی تعلیم و تربیت که پرورش انسان های خلاقو مبتکر و کارآمد استو باز می مانند.

هدف از ذکر این مطالب آشنایی شما با شیوه های داستان خوانی و داستان گویی برای کودکان دبستانی هست که نقش بسزایی در رشد و شکوفایی خلاقیت در کودکان دارد.

ادبیات کودکان چیست؟

ادبیات کودکان حاوی قصهو شعرو نمایشو افسانه و داستـان است . ادبیات کودکان عبـار ت هست از کوشش ی هنرمندانه در قالب کلامو برای هدایت کودک به سوی رشدو با زبان و شیوه ای مناسب و در خور فهم او. به بیانی دیگرو ادبیات عبـار ت هست از چگونگی تعبیر و بیان احساساتو عواطف و افکار به وسیله ی کلمات در اشکال و صورت های گوناگون.

ادبیاتو کودک را در همه ی اوقات زندگی پرورش می دهد و سبب مسرت خاطرو وسعت تخیل و قوت تصور او می شود و نیز نیروی ابتکار و ابداع به او می بخشد. داستآنها و اشعاری که کودکان می خوانند و می شنوند اثری عمیق در فکر و روحیه ی آنان می گذارد و ایشان را برای رویارویی با مسائل رشد و معاشرت با دیگران آماده می سازد و نیز در درک و فهم مشکلات زندگی آنان را یاری می کند.

ادبیات کودکو به ویژه در زمینه های زبان آموزی و آموختن کلمات تازه به کودکانو نقش قاطعی دارد.

هدف های برنامه ی ادبیات کودکان در آموزش و پرورش دوره ی ابتدایی عبـار ت اند از:

۱- کمک به پرورش قدرت بیان و عواطف و افکار کودکان.

۲- تقویت و پرورش نیروی تخیل در کودکان.

۳- تحریک قوه ی ابتکار و ابداع در کودکان.

۴- ایجاد عشق و علاقه به ادبیات در کودکان.

در تعریف ادبیات کودکان می توان بیان کرد: مجموعه ی نوشته هاو سروده ها و گفتارهایی هست که از طرف بزرگسـال ان جامعه برای استفاده ی خردسـال ان فراهم می آیدو یا خردسـال ان خود خالق آن می باشند .

۵- رشد اعتماد به نفس کودک و طرفدار ساختن او به آزادی و عدالت اجتماعی.

۶- برآورده کردن نیازهای عاطفی کودک و آماده ساختن او برای دریافت پیام های اخلاقی و انسان ی و شهروندی خوب بودن.

تأثیر داستان در کودکان

داستـان و داستان نقش بسیار مهمی در تکوین شخصیت کودک دارد. از طریق داستان ها و داستـان های خوبو کودک به بسیاری از ارزش های اخلاقی پی می برد. پایداریو شجاعتو نوع دوستیو امیدواریو آزادگیو جوانمردیو طرفداری از حق و حقیقت و استقامت در مقابل زور و ستم ارزش هایی می باشند که هسته ی مرکزی بسیاری از داستان ها و داستآنها را تشکیل می دهند.

پرورش حس زیبایی شناسی در کودکو مدقت ساختن کودک به دنیایی که اطرافش را فرا گرفتهو پرورش عادات مفید در کودکو تشویق حس استقلال طلبی و خلاقیت کودک هدف های اصلی طرح داستان های خوب برای کودکان است .

انتخاب داستان های مناسب

مسئله ی انتخاب کردن قصهو با دقت به انبوه موادی که در اختیار داستان گوستو به ویژه برای داستان گوهای تازه کار و مبتدیو مشکلی اساسی است . حتی بهترین و برجسته ترین داستان گوهای حرفه ای قادر به گفتن هر داستـانی نیستند. داستان گوو قهرمانان خود را از داستان هایی می سازد که با شخصیت ویِژه و سبک او متناسب باشند. داستان گوی تازه کارو ابتدا باید سعی کند که ویژگی های شخصیت و سبک گویش خود را ارزیابی کند. سبعد از خودش بپرسد: چه نوع داستـان هایی را می توانم اثر بخش و خوب بیان کنم؟ چطور می توانم شخصیت خود را با داستان هماهنگ کنم تا هر دو بتوانیم با شنونده رابطه برقرار کنیم؟

بعد از آن که داستان گو کار انتخاب کردن را تمام کردو وارد وهله ی مهیا کردن داستـان برای گفتن می شود که از با ارزش ترین گام هایی هست که در جهت به کار گرفتن فن داستان گویی برداشته می شود. داستان گو باید به خاطر داشته باشد که کار او از بر کردن یا از رو خواندن نیستو بلکه کار او داستان گفتن هست که مثل تجربه ای یگانه باقی می ماند.

از بر کردن داستان اکثرا نخستین مانعی هست که راه سیر طبیعی و خودانگیخته ی یک داستان گویی موفق را سد می کند. قاعده ی درست این هست که هرگز نباید داستـانی را برای «گفتن» به خاطر سپردو بلکه با دقت به ساختمان قصهو به خاطر سپردن طرح آن کافی است .

انتخاب و مهیا کردن داستـانو نخستین گام ها در راه پیشبرد هنر داستان گویی هست و هنر داستان گویی بر آنها استوار می شود. داستان گوهای مبتدی و تازه کار به زودی مدقت می شوند زمانی را که برای رسیدن به این وهله از رشد سپری کرده اندو سرمایه گذاری مفیدی بوده است .

مهیا کردن ذهن و بیان و در ارائه ی موفقیت آمیز یک داستان با ارزش ترین مُتغیّر به شمار می آید. بدون این انتخاب و مهیا کردن بسیار دقیقو داستان گو نباید انتظار به دست آوردن یک تجربه ی موفق را داشته باشد.

مطلب از سایت کودکان دات او آر جی