متن موزیک ستاره بارون از میثم ابراهیمی

♪♪♪♪♪♪
TEXT1170 متن موزیک ستاره بارون از میثم ابراهیمی
iromusic

آیرو موزیک,iromusic,آیرو موزیک

بگو بگو به دلم بگو کجا برات دل زده شدم

تویی که بهتر یامو نمی دیدی و عوضش قید بدیاتو زدم

خودمو می شناسم با تموم بدیات عاشق چشـم اتم

بگو بگو اکنون که دیدی مرحم واسه دل تنهامی

هم اکنون که هوا واسه نفسامی جهان می

داری میری انتقام خوب یامو بگیری

داری ستاره بارون می کنی شبای غمگین منو

باشه قبوله هر چی که تو بگی فقط نرو

احتمالا م غلط م این بود که گفتم عاشقم

کجا قلبمو باختم به تو نفهمیدم

داری ستاره بارون می کنی شبای غمگین منو

باشه قبوله هر چی که تو بگی تنها نرو

احتمال دارد م غلط م این بود که گفتم عاشقم

کجا قلبمو باختم به تو نفهمیدم

بگو چرا مث قدیما نمیشی مثل غریبه ها شدی

برای چه میگی قدیم ها قدیم قید خاطرتو زدی

هم اکنون که نفسمی راه شکستن غرورمو بهتر بلدی

تو که میدونستی هر لحظمو به یادت بودم

بخدا منطقی نیست بری اکنون که شدی تارو پودم

بگذری از من میگذرم بی تو از جونم

داری ستاره بارون می کنی شبای غمگین منو

باشه قبوله هر چی که تو بگی فقط نرو

شاید م غلط م این بود که گفتم عاشقم

کجا قلبمو باختم به تو نفهمیدم

داری ستاره بارون می کنی شبای غمگین منو

باشه قبوله هر چی که تو بگی تنها نرو

شاید م غلط م این بود که گفتم عاشقم

کجا قلبمو باختم به تو نفهمیدم